مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی

مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی،

در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی

مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»
موضوع: پای صحبت شاهدان شکنجه در رژیم گذشته
تاريخ: شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 10 مارس 2012

اين قسمت در حال حاضر بسته است.