مصاحبه با دکتر سعید پیوندی، نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران (ویدیو)

برای بررسی‌  رویداد‌های سال 93 از صاحب نظران مختلف دعوت کرده ایم که هریک از دید خود به رویداد‌های سال ۹۳ نگاهی‌ بیندازند.

مصاحبه با: دکتر سعید پیوندی – جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه
تاريخ: پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ برابر با 26 مارس 2015

گروه پالتاک اتحاد جمهوریخواهان ایران

تهیه کننده: بهرام عباسی

Leave a Reply

Your email address will not be published.