آموزش و پرورش در سالي كه گذشت

madrase_iranگروه مدرسه| وقتي سال نو آغاز مي شود ناخودآگاه ذهن متوجه سالي كه سپري شده مي شود: هر فرد و مجموعه اي مي خواهد بداند يك سال را چگونه گذرانده است يا به عبارتي نگاهي به كارنامه يك ساله خود مي اندازد. معلمان و مجموعه دست اندركاران آموزش و پرورش سال ٩٣ را در حالي پشت سر گذاشتند كه پس از يك دوره طولاني انزوا، سكوت و نااميدي شاهد توجه افكار عمومي به موضوع تعليم و تربيت بودند، در سال ٩٣ صرف نظر از موضوعات بين المللي مانند مساله هسته اي و تحولات منطقه اي در موضوعات داخلي پس از بهداشت و درمان، آموزش و پرورش به ويژه در ماه هاي آخر مورد توجه قرار گرفت البته جنس توجه به آن با جنس توجه به موضوع بهداشت و درمان متفاوت بود چرا كه در زمينه بهداشت و درمان حاكميت و مسوولان ارشد تصميم گرفتند كه تحولي را ايجاد كنند، تحولي كه با حمايت هاي همه جانبه اركان حاكميتي و مجلس و دولت در مدت كوتاهي اثرات ملموس و محسوسي را در جامعه به جاي گذاشت، آثاري كه فراگير بوده و در تمام نقاط كشور حتي در دورترين نقاط هم ارايه خدمات بهداشتي و درماني به ويژه كاهش هزينه ها مورد استقبال و توجه مردم قرار گرفت به نحوي كه وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي چهره نخست دولت در مسايل داخلي شد. وي علاوه بر جلب رضايت عمومي توانست رضايت نسبي پرستاران و پزشكان را هم به دست آورد. عزم جدي و همگاني حاكميت براي تحول در بهداشت و درمان موجب شده تا معلمان نيز در مقايسه اي انتظار داشته باشند كه اگر اراده اي جدي وجود داشته باشد مسايل آموزش و پرورش هم كه حياتي تر از بهداشت و درمان است مي تواند در مسير رفع مشكلات قرار گيرد لذا در سال ٩٣ به ويژه نيمه دوم آن و به خصوص پس از ارايه لايحه بودجه به مجلس تحركاتي پيرامون مسايل آموزش و پرورش به وجود آمد، تحركاتي كه با اعتراض هاي معلمان در مدارس آغاز شد و رسانه ها، دولت و مجلس را وادار به عكس العمل كرد در اين ميان موضوعات متعددي از قبيل معيشت معلمان، كيفيت آموزشي، منزلت معلم، اقتصاد آموزش و پرورش، نهادها و تشكل هاي صنفي و مدني، نيروي انساني، فضاها و تجهيزات آموزشي، بازنشستگي و بازنشستگان، اقدامات رفاهي و واگذاري مدارس بيش از ساير مسايل مورد توجه قرار گرفت.
به همين منظور در نخستين صفحه مدرسه در سال ٩٤ بر آن شديم با مروري گذرا بر آنچه پيرامون مسايل آموزش و پرورش و معلمان در سال ٩٣ گذشت تصويري به نسبت جامع ارايه دهيم و سال جديدي را با پرداختن به موضوعاتي كه نياز بيشتري به توجه دارد، آغاز كنيم به اميد اينكه صفحه مدرسه «اعتماد» بتواند گامي در راستاي تبيين مسايل آموزش و پرورش بردارد و با توجه دادن افكار عمومي و معلمان و مسوولان و نمايندگان زمينه را براي عزم ملي در راستاي حل مسايل آموزش و پرورش مهيا سازد.

بودجه آموزش وپرورش
ارايه لايحه بودجه سال ٩٤به مجلس آغازي شد براي اوج گرفتن مباحث پيرامون مسائل آموزش وپرورش به ويژه درحوزه اقتصاد و مخصوصا در زمينه معيشت معلمان: نخستين اظهارنظرها از طرف معلمان شكل گرفت مبني بر اينكه با اين بودجه اتفاقي نخواهد افتاد و گره اي از مشكلات گشوده نخواهد شد. بودجه اي كه گفته مي شد با رقم نزديك به ٢٤هزار ميليارد تومان نسبت به سال٩٣ رشد ٢٤درصدي داشته اما كسري به جامانده ازسال قبل درواقع اين رشد را بي معنا مي كند. به دنبال اين ابراز نگراني ها همه نگاه ها به مجلس دوخته شد، حتي دولتي ها نيز ابراز كردند كه انتظار دارند مجلس با تغييراتي در لايحه بودجه سهم آموزش وپرور را افزايش دهد. نوبخت ارشدترين مقام دولتي بودكه در زمينه بودجه آموزش وپرورش گفته بود: وزارت آموزش و پرورش در بودجه جاري براي سال آينده (٩٤) با رشد ٢٣ درصدي و در اعتبارات عمراني با رشد ٣٨ درصدي مواجه خواهد شد. علي اصغرفاني، وزير آموزش وپرورش درجمع معلمان در واكنش به اظهارنظرها پيرامون بودجه گفته بود: آموزش و پرورش سال هاست در تخصيص اعتبارات و بودجه در لفظ در اولويت قرار مي گيرد اما در عمل دراولويت قرار نمي گيرد. عضو كابينه تدبير و اميد ادامه داد: آموزش و پرورش هميشه از كمبود اعتبارات و تخصيص ها رنج برده و شايد هم به دليل اين اصل كه منابع محدود است و آن طوري كه بايد و شايد در اولويت هاي كشور قرار نگرفته است. همه وزراي آموزش و پرورش قبل از من هم اعلام كرده اند كه هميشه آموزش و پرورش به عنوان يك دستگاه هزينه اي تلقي مي شود. فاني پس از اين همدلي وهمزباني با معلمان، بابيان اينكه اعتقاد اكثر بزرگان نظام اين است كه آموزش و پرورش يك دستگاه سرمايه گذاري است، اضافه كرد: آموزش وپرورش زيرساخت سرمايه انساني آينده يك كشور را شكل مي دهد اما سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور وقتي اعتبارات را اختصاص مي دهد باز هم هزينه هاي آموزش و پرورش از اعتبارات كمتر شده و به همين دليل هميشه با كسري مواجه مي شود. وي بااشاره به حضوردراركان مختلف آموزش وپرورش درسال هاي پس ازانقلاب، به دو راهكار ممكن پرداخت و خاطرنشان كرد: همواره براين عقيده ام كه آموزش و پرورش چاره اي جز اتخاذ دو تصميم ندارد: يكي اينكه منابع خود را افزايش دهد و دوم اينكه منابع خود را بهره ور كند. وي ادامه داد: ما دو تجربه را در آموزش و پرورش داريم: يكي زمان شهيد رجايي كه يك روز پول نفت به ساخت مدرسه اختصاص پيدا كرد و تحولي در مدرسه سازي ايجاد شد و دوم زمان آخر دوره اصلاحات بود كه باز در مجلس به تصويب رسيد و چهارميليارد دلار به ساخت مدارس اختصاص پيدا كرد كه رقم قابل توجهي بود. فاني اضافه كرد: آموزش و پرورش با تكيه بر بودجه دولتي نمي تواند برمشكلاتش غلبه كند. اماسيدمحمد بطحايي كه به عنوان معاونت توسعه مديريت و پشتيباني مسووليت مستقيم در اين زمينه داردگفته بود: آموزش وپرورش همواره با كسري بودجه و منابع مالي پايدار مواجه بوده است، در سال جاري (٩٣) ١٨٠٠ ميليارد تومان كسري اعتبار داردكه علاوه بر اين قريب به ١٤٠٠ ميليارد تومان بدهي مربوط به سال ٩٢ و بندهايي از آن مربوط به معوقات سال ٨٦ است كه متاسفانه آثار آن بر بودجه سال ٩٣ ديده مي شود. وي سپس ادامه مي دهدكه: ماموريت معاونت توسعه مديريت و پشتيباني همواره حمايت از مسائل آموزشي وپرورشي در مدارس است. اماهمواره كمبود امكانات و اعتبارات در آموزش وپرورش باعث ايجاد فاصله در مسائل كيفيت بخشي در آموزش مي شود كه بايد برنامه ريزي ها را به سمت كاهش فاصله سوق داد. وي در جاي ديگري همچنين اظهار كرده بود: چنانچه در اجراي طرح هاي بزرگ آموزش وپرورش «نگاه منابعي» لحاظ نشود قطعا اجراي آن تداوم نخواهد يافت. در واكنش به اينكه چرا سهم آموزش وپرورش با توجه به اهميت اين نهاد از سهم اعتبارات دولتي ناچيز است نيزبطحايي با اشاره به سهم ٧/٩درصدي گفته بود: دولت يازدهم در بخش تخصيص منابع واعتبارات به آموزش وپرورش در حد استطاعت خود كمك كرده است به طوري كه اين رقم در سال ٩٢، حدود ٨ درصد بوده است. با وجود اين توجهيات ايشان در جاي ديگري به مشكلات منابعي اين دستگاه اذعان مي دارد و مي گويد: رشد نيروي انساني و كاهش اعتبارات دولتي در ١٠ سال گذشته ضربه بزرگي به منابع آموزش وپرورش زده است. اين كش وقوس ها با تصويب بودجه در حالي به پايان رسيدكه افزايش چند درصدي درمجلس نشان داد نه اراده اي براي حل مشكل معيشتي معلمان وجود دارد ونه در اين شرايط امكان آن مهياست وهم چنان گره كور معيشت معلمان بسته وكلاف اقتصاد آموزش وپرورش سردرگم باقي ماند.

رتبه بندي
در ميان هياهوي اعتراضات معلمان و در واكنش به آن مجلسيان و دولتيان تنهايك طرح در چنته داشتند، وقتي معلمان مقابل مجلس جمع شده بودند نمايندگان از دولت خواستندهرچه سريع تر لايحه رتبه بندي را به مجلس بفرستد: دولت هم مي گفت به زودي وحداكثر تا پايان سال ٩٣ اين لايحه به مجلس ارايه خواهد شد. وزير آموزش و پرورش به استناد قول معاون اول رييس جمهوري اعلام كرده بود كه تا پايان سال ٩٣ لايحه به مجلس تقديم مي شود. وي با ابراز اميدواري گفته بود: با توجه به فضاي مجلس شوراي اسلامي و علاقه مندي نمايندگان، پيش بيني مي كنيم اين لايحه به سرعت تصويب و زمينه اجراي آن در دولت فراهم شود. طرحي كه نه تنها مورد اقبال معلمان قرار نگرفت بلكه با واكنش هاي منفي وتند مواجه شد و معدود موافقان طرح درميان معلمان فرصت و جرات ابراز نظر نيافتند از طرفي گره زدن اين طرح بامعيشت معلمان آنها را بيشتر عصباني مي كرد. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفته بود: «براي بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي كيفيت نيروي انساني مهم ترين طرح در دست اجرا، طرح رتبه بندي معلمان است. وي تاكيد كرد: با اجرايي شدن لايحه، ميزان دريافتي معلمان براساس آيين نامه ها برحسب مهارت هاي تدريس، مدرك تحصيلي و آموزش هاي ضمن خدمت متفاوت خواهد بود و اين به معناي حذف بخش بزرگي از معلمان، از منافع اين لايحه نيست» چنين ابراز نظرها بر تندي واكنش معلمان مي افزود. يا در برخي از اظهارنظرها اين طرح را انگيزه بخش دانسته و بر اهميت آن تاكيد مي كردند. وزير آموزش و پرورش درباره لايحه رتبه بندي معلمين گفته بود: لايحه رتبه بندي معلين با هدف افزايش انگيزه ورشد و تعالي شايستگي هاي حرفه اي معلمين تا آخر امسال (٩٣) تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهد شد. فاني نيز همچون معاون خوداين طرح را به معيشت معلمان پيوند مي دهد و با تاكيد بر ارتقاي انگيزه و شايستگي هاي حرفه اي معلمان خاطرنشان مي كند كه: لايحه رتبه بندي معلمان با هدف بهبود وضعيت معيشتي و توجه به شاخص هاي حرفه اي معلمان به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. در حالي كه معلمان از تبعيض بيروني معترض هستند و خواستار هماهنگ شدن دريافتي هاي خود با ساير كارمندان دولت هستند معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش مي گويد: رتبه بندي معلمان بسيار طرح خوب و منطقي است كه سبب اجراي عدالت بين معلمان شده كه نمونه آن در بين استادان دانشگاه ديده مي شود و اجراي اين طرح به ارتقاي علمي آموزش و پرورش كمك مي كند. كفاش مي افزايد: دولت مي تواند آموزش و پرورش را مانند وزارت علوم متحول كند براي تغيير شرايط موجود بايد طرح رتبه بندي را اجرا كرده و از آن حمايت كنيم. مقايسه آموزش و پرورش با آموزش عالي در حالي صورت مي گيرد كه سال ها است معلمان چنين درخواستي را دارند و جنس مسائل اين دو دستگاه را شبيه هم مي دانند اما در عمل اقدامي صورت نگرفت و مهم ترين آنكه حق همترازي به معلمان پرداخت نگرديد.خلاصه اينكه اين طرح بدون اينكه به مجلس برود در هيت دولت در آخرين روزهاي سال ٩٣به تصويب رسيد و براي اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد. اين وزارتخانه هم اعلام كرده احكام مربوط با اين طرح از اول مهرماه٩٤صادر و اجرايي خواهد شد حال بايد منتظر ماند تا اثرات اجراي اين طرح را ديد.

ساماندهي نيروي انساني
وقتي سخن از معلمان به ميان مي آيد نخستين متغيري كه به ذهن افراد مي رسد تعداد معلمان است و همين موضوع باعث شده تا نگاه كمي در ابعاد مختلف غالب باشد آنقدر هم حرف ها و نظرات ضد ونقيض زده شده كه واقعيت ها به حاشيه رفته است گاهي سخن از نيروي مازاد مي رفت گاهي از استخدام ٥٠يا٧٠هزارنفري گفته مي شد. اين تناقض گويي ها به ويژه در دولت گذشته و بعد هم استخدام هاي بي رويه اين دستگاه را با بحران نيروي انساني مواجه ساخت: بحراني كه بيشتر دچار مشكلات كيفيت و توزيع نيرو است به همين دليل در دولت جديد، ساماندهي نيروي انساني در راس برنامه ها قرار گرفت. فاني كه با مشكلات آشنايي كاملي داشت مي گويد: از سال ٩٢ در قالب طرحي با عنوان «ساماندهي نيروي انساني» كار ساماندهي يك ميليون نيروي فرهنگي آغاز شده است. وي با اشاره به استخدام هاي غير بومي در آموزش و پرورش نيز گفت: طرحي در دولت يازدهم با عنوان «از بوم براي بوم» كليد خورده كه كشور را به بوم هاي مختلف تقسيم بندي كرده است كه پذيرش دانشجو در دانشگاه فرهنگيان نيز بر اين مبناست يعني از هر بوم نيروي همان منطقه گرفته مي شود و سپس استخدام همان منطقه خواهند شد. وزير آموزش و پرورش درباره برنامه استخدامي آموزش و پرورش در سال ٩٤ نيز اظهار كرد: طبق ماده ٢٨ اساسنامه دانشگاه فرهنگيان، وزارت آموزش و پرورش مي تواند علاوه بر جذب از طريق دانشگاه فرهنگيان، از ليسانسه هاي مرتبط از طريق آزمون نيز نيرو جذب كند و به دنبال آن هستيم كه از اين طريق نيز نيرو جذب كنيم و بايد مجوز اين نوع جذب را از سازمان مديريت دولتي بگيريم. اين حرف وحديث ها در حالي گفته مي شود كه در ساماندهي گام نخست تامين كمي نيرو بايد مورد توجه باشد به اين معنا كه براي همه مدارس و كلاس ها و در تمام رشته ها معلم مورد نياز وجود داشته باشد سپس درگام بعدي به دنبال جذب نيروهاي كيفي و ارتقاي كيفيت كاري نيروي موجود بود لذا به نظر مي رسد مشكل كمي و كيفي نيروي انساني در آموزش وپرورش به اين سادگي قابل حل نيست اما اين هم كه ساماندهي نيروي انساني به صورت ويژه و به عنوان يك اولويت در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته جاي اميدواري دارد.

اعتراضات معلمان
بهمن و اسفند گويا ماه اعترضات معلمان است: سال ٩٣هم پس از چندسال سكوت و انفعال دوباره موجي از تحصن و اعتراض در برخي از مناطق كشور به راه افتادموجي كه با ز مزمه هاي آرام در دفاتر معلمان ودر زنگ هاي تفريح آغاز و رفته رفته مدارس متعددي را فراگرفت تا اينكه در برخي ازاستان ها به تجمع مقابل ادارات آموزش وپرورش انجاميد. سيد محمد بطحايي، معاونت پشتيباني واداري ومالي آموزش و پرورش يكي از مقامات دولتي درخصوص نارضايتي هاي اخير فرهنگيان از وضعيت معيشتي اظهار داشت: گلايه فرهنگيان از دو جنبه است كه شامل تاخير در پرداخت مطالبات و وضعيت معيشتي آنها در مقايسه با ساير كاركنان دولت است. حجت الاسلام والمسلمين محمديان از ديگر مسوولان آموزش وپرورش هم گفته بود: حركت هاي مستمر اصلاحي و تحولي در مولفه هاي مختلف نظام تعليم و تربيت از ساختار و مديريت گرفته تا حوزه برنامه ريزي درسي و برنامه ريزي در جهت بهبود اقتصاد و آموزش و پرورش به ويژه تامين نظام معيشت و رفاهي كاركنان، هرچند با فراز و فرود ولي در جريان است. از تشكل ها، گروه ها و مجموعه هاي صنفي و فرهنگي نيز انتظار مي رود با شناخت شرايط كشور در گسترش آرامش رواني و عاطفي براي خانواده ها، دانش آموزان و معلمان ايفاي نقش موثر داشته باشند و از فراهم شدن فرصت رفتارهاي غير مدني و خلاف مصالح عمومي جلوگيري كنند. معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه مشكل صنفي فرهنگيان در مجامع مختلف بايد به گوش مسوولان برسدگفته بود: فرهنگيان حق ندارند براي مطالبات خود مدرسه را تعطيل كنند. واكنش ها محدودبه اين موارد نبود تعدادي از نمايندگان مجلس هم ازطريق نطق ها و تذكرات يا مصاحبه با رسانه ها به نوعي همراهي خود را با معلمان ابراز كردند.

تشكل هاي صنفي ومدني معلمان
سال ٩٣ براي تشكل هاي معلمي سال تحرك وپويايي نسبي بود، فعالان چند تشكل عمده كه درآستانه انتخابات رياست جمهوري سال ٩٢ ازركود چند ساله خارج شده بودند پس از پيروزي روحاني با اميدواري به تعامل خود ادامه دادند وتلاش كردند تاثيري در انتخاب وزير براي وزارت آموزش وپرورش بگذارند: تاثيري كه خود را در معرفي دكترنجفي به عنوان محبوب ترين گزينه نزد معلمان نشان داد و موجي از اميد را در جامعه معلمي ايجاد كرد، موجي كه با راي عدم اعتماد مجلس به نجفي به نااميدي تبديل شد. با وجود اينكه معرفي دكترفاني نتوانست اميد از دست رفته را به معلمان باز گرداند اما فعالان صنفي و مدني از كوشش باز نمانده و ارتباط و تعامل با يكديگر و با مسوولان را ادامه دادند تا جايي كه توانستند با معرفي نماينده اي از ميان خود به عنوان مشاور وزير در امور تشكل ها گامي در راستاي تقويت اين تعامل بردارند. سال ٩٣ درحالي با ارتباط مستمر تشكل ها سپري شد كه ماه هاي انتهاي آن متاثراز اعتراضات معلمان بود، اعتراضاتي كه برخي را همراه و برخي را به مخالفت و تعدادي از تشكل ها را به سكوت واداشت. در اين شرايط به هرحال فرصتي شد براي تحرك بيروني و دروني تشكل ها، مهم تر اينكه يك بار ديگر افكار عمومي معلمان متوجه تشكل ها شد، امري كه مسسولان را برآن داشت در اين زمينه ابراز نظركنند. علي اصغر فاني در چهارمين كنگره سراسري انجمن اسلامي معلمان ايران با اشاره به مشاركت فرهنگيان در مسائل مختلف آموزش وپرورش اظهاركرده بود: آموزش و پرورش در دولت يازدهم معتقد است تشكل ها نه تنها تهديدي براي آموزش و پرورش نيستند بلكه فرصتي براي آموزش و پرورش محسوب مي شوند و انجمن اسلامي معلمان از جمله تشكل هاي ارزشمندي است كه مي تواند در حوزه هاي سياسي واجتماعي به ويژه حوزه تعليم و تربيت راهگشا ي وزارت آموزش و پرورش باشد. وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: خوشحال مي شويم كه دوستان ما درتشكل ها همانند قبل و با شدت بيشتري نسبت به ارايه پيشنهاد ها، نقد آموزش و پرورش و هدايت اين وزارتخانه به ما كمك كنند و آموزش وپرورش هم آمادگي دارد تا از ارشاد ها و راهنمايي هاي شما در حوزه تعليم و تربيت استفاده كند. حضور وزير در جمع فعالان تشكل ها به اين مورد محدود نبود، در طول سال گذشته بارها نمايندگان تشكل ها با وي ومعاونين ايشان نشست وگفت وگو داشتند تجربه اي كه در نوع خود بي نظير بود، صرف نظر از ارزيابي اين تعاملات مي توان سال گذشته را سال تشكل ها ناميد.

مطالبات فرهنگيان
وقتي سخن از مطالبات معلمان به ميان مي آيد هركس به تناسب پست ومقام و جايگاه و نقشي كه دارد به يك يا چند مورد از آن اشاره مي كند درحالي كه اين مطالبات در نظر معلمان ليست بلند بالايي دارد. در سال گذشته و در پي اعتراضات معلمان، نوبخت در جايگاه معاونت رييس جمهور با اشاره به بيمه طلايي گفته بود: براي بيمه طلايي فرهنگيان نيز با توجه به افزايش تعرفه ها قرارشد مابه التفاوت اين مبلغ را دولت پرداخت كند و بازنشستگان نيز همانند شاغلان وزارت آموزش و پرورش در پرداخت سهم خود براي بيمه طلايي همانند فرهنگيان مشاركت داشته باشند. فاني، وزير آموزش و پروش هم در مورد مطالبات فرهنگيان گفته بود: معلمان هميشه خودشان را با ديگران مقايسه مي كنند و تبعيض را نمي توانند تحمل كنند كه يكي از چالش هاي بسيار بزرگ است. فاني نيز مطالبات را به معوقات محدود مي كند و مي گويد: مقرر شد حق التدريس همكاران فرهنگي و حق الزحمه امتحانات نيز كه به تعويق افتاده بود و حقوق سرباز معلم ها تا پايان سال پرداخت شود. وي نيز همچون نوبخت به بيمه طلايي اشاره مي كند و مي افزايد: همچنين مقررشد بيمه طلايي فرهنگيان نيز تامين اعتبار شود و بازنشستگان فرهنگي نيز از مزاياي بيمه طلايي شاغلين آموزش و پرورش برخوردار شوند كه اين اعتبارات در تخصيص سه ماهه چهارم پيش بيني شده است. بطحايي، معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزير آموزش و پرورش همچون اكثردولتي ها مطالبات را به معني معوقات گرفته و عنوان كرده بود: بخشي از بدهي ١٨٠٠ ميليارد توماني مربوط به پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال ٩٣ است كه مقارن با هفته بزرگداشت مقام معلم در ارديبهشت ماه ٩٤ پرداخت خواهد شد. بطحايي البته به يكي ازخواسته هايي معلمان معترض هم مي پردازد و با اشاره به موضوع بند ٥ ماده ٦٨ قانون مديريت خدمات كشوري، خاطرنشان كرد: اجرايي شدن اين بند قانون، منوط به اصلاح ساختار نيروي انساني آموزش و پرورش است كه براي آموزگاران مقطع ابتدايي انجام شده و به تدريج با اصلاحات براي ساير معلمان نيز اجرايي مي شود. معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش هم با اشاره به فرمايشات رهبري مبني بر اينكه نگاه به آموزش و پرورش بايد سرمايه اي باشد نه مصرفي، عنوان كرده بود: تربيت انسان ها سرمايه آموزش و پرورش است زيرا فكر، انديشه و آينده را توليد مي كند و مطالبات فرهنگيان بايد تبديل به مطالبه ملي شود. كفاش همچنين گفته بود: دريافتي معلمان به نسبت شرايط هر كشور مقايسه مي شود و نبايد ما حقوق معلمان مان را با كشور هاي ديگر مقايسه كنيم بايد به نسبت هزينه ها در هر كشور مشخص شود و با جامعه مطابقت كند. البته معاون پرورشي وزير آموزش و پرورش به يك واقعيت اشاره مي كند و اذعان مي داردكه: فوق العاده شغل آموزش و پرورش تا ٣٥ درصد تصويب شده، اما آموزش و پرورش از اجراي آن ترس دارد زيرا برخي از فرهنگيان بر اين باورند كه مديركلان و مسوولان كلان كار زيادي انجام نمي دهند و فقط در ابتدا مطالبات خود را دريافت مي كنند. اين اظهارنظرها و اظهارات مشابه توسط مقامات مسوول و نمايندگان مجلس نشان ازتفاوت نگاه معلمان با آنها دارد هرچند اولويت خواسته ها معيشتي است اما وقتي از مطالبات صنفي معلمان به ويژه توسط فعالان تشكل ها سخن به ميان مي آيد منظور تمام الزامات حرفه اي شغل معلمي است اگر آنها ابتدا از مشكلات اقتصادي ورفاهي مي گويند آن را مانع تحقق ايفاي نقش اصلي معلم مي دانند در صورتي كه توان رواني و مهارت تدريس و دانش لازم براي موفقيت در كارمعلمي را حياتي مي دانند. آنها مي گويند معلم بايد دهنش از دغدغه هاي معيشتي رها شود و بيشتر اوقات خود را به مطالعه و تحقيق و پژوهش بپردازد وبا علاقه و انرژي سركلاس حاضر شود لذا مطالبات معلمان تمام الزامات حرفه معلمي است.

معيشت معلم
بي ترديد ارتقاي وضعيت معيشتي در سال ٩٣ مانندتمام سال هاي گذشته در اولويت درخواست ها و مطالبات معلمان بود. اينكه حقوق و مزاياي شغل معلمي پاسخگوي هزينه هاي زندگي معلمان نيست، واقعيت غيرقابل انكاري است كه در هرصورت به حرفه معلمي آسيب جدي واردساخته است چرا كه نه تنها در اين حرفه بلكه در هر حرفه اي در صورتي كه شاغلان نگراني هاي رفاهي ومعيشتي داشته باشند به آن حرفه آسيب وارد خواهد شد. در سال٩٣ و به دنبال ارايه لايحه بودجه اظهارنظرها و واكنش ها آغاز شد و مثل هميشه معلمان با اعتراض هاي همراه با عصبانيت از اينكه باز هم گام موثري در راستاي بهبود وضعيت معيشت آنها برداشته نشده ابراز نگراني كردندو مسوولان نيز در قبال آن واكنش هايي نشان دادند. وزير آموزش و پرورش در طول سال گذشته بارها با اشاره به اين واقعيت گفته بود: بهبود رفاه معلم يك سياست جدي است و بايد با اقدامات رفاهي در مسير افزايش انگيزه و ارتقاي شايستگي هاي حرفه اي معلمان قدم برداريم. آنچه مورد تاكيد وزير قرار گرفته ساير مسوولان نيز بر آن تاكيد داشته اند. معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش هم گفته بود: براي بهبود وضعيت معيشتي فرهنگيان و ارتقاي كيفيت نيروي انساني مهم ترين طرح در دست اجرا، طرح رتبه بندي معلمان است. ايشان در همين راستا مي گويد: يكپارچه سازي اقدامات رفاهي فرهنگيان مهم ترين اقدام مالي آموزش و پرورش در سال ٩٤ است. برخي نمايندگان مجلس هم ضمن ابراز همراهي با معلمان رفع مشكل معيشتي را فراسازماني دانسته اند. علاءالدين بروجردي چنين ابراز نظر كرده بود كه: درد معلم فقط مختص به معلمان نيست و همه مسوولان خود را در تمام مسائل همدرد با فرهنگيان مي دانند. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: با توجه به نقش و جايگاهي كه اين نهاد آموزشي و فرهنگي در توسعه و پيشرفت همه جانبه كشور و تربيت نيروي انساني مورد نياز در مسير توسعه دارد، مسلم است كه مجلس شوراي اسلامي از تمام ظرفيت ها براي رفع مشكلات معيشتي معلمان استفاده مي كند. وي به بحث مختلفي كه در كميسيون هاي تخصصي و صحن علني مجلس پيرامون مشكلات فرهنگيان مطرح شده، اشاره كرد و گفت: اميدواريم كه بتوانيم در بودجه سال ٩٤ اعتبارات خوبي در اين خصوص اختصاص دهيم.

گروه مدرسه روزنامه «اعتماد»

Leave a Reply

Your email address will not be published.