دست هاي آلوده: گزارشی از ياران بازداشتي احمدي نژاد

yarane_ahmadinejadخبر بازداشت حميد بقايي تداعي ساده اي است از توالي فساد زنجيره اي در دولت هاي نهم و دهم؛ دولتي که به تاکيد رئيسش بنا بود دولت پاکدستان باشد و درواقع به مسيري خلاف پاکدستي رفت و حالاانبوهي از پرونده هاي فساد و تخلف به يادگار گذاشته و رديفي از اسامي مسئولان بازداشت شده که يکي در ميان در رسانه ها منتشر شود. کارنامه دولت عدالت محور محمود احمدي نژاد روزها از سوي قوه قضائيه ورق مي خورد، چندي پيش محمدرضا رحيمي راهي اوين شد و حالاقرعه فال به نام حميد بقايي افتاده. البته بماند اين که بسياري از نزديکان مشايي و بقايي از يکي، دو سال پيش راهي زندان شده و دوره هاي محکوميت را پشت سر گذاشتند؛ همان ها که به «حلقه انحرافي» معروف شده بودند. از اسامي و عنوان و نام ها گذشته، بسياري پرونده هاي تخلف مالي؛ از ماجراي اختلاس سه هزار ميلياردي گرفته تا پرونده بابک زنجاني در همين دوره سياسي اتفاق افتاده است. نکته عجيب تر اينکه امضاي چهار وزير احمدي نژاد نيز پاي تاييد بابک زنجاني آمده و گويا سه نفر از اين افراد تابه حال از سوي قوه قضائيه بازجويي شده اند. زنجاني به روايت يکي از نمايندگان مجلس در گفت وگوهاي اختصاصي با نمايندگان، خودش را آدم چند وزارتخانه معرفي کرده بود. نمره رفوزگي کارنامه تاريک محمود احمدي نژاد به اين زودي ها تمامي ندارد و هردم از اين باغ بري مي رسد. حالاخبر داغ اين روزها، بازداشت حميد بقايي است؛ مردي که در دوره مديريتش در سازمان ميراث و مناطق آزاد کارنامه ضعيف و پرابهامي از خود به جا گذاشت و جالب اينکه بسياري از مديران منصوب او پيش تر از او روانه زندان شده بودند؛ از معلم زبانش، گرفته تا بسياري ديگر. در اين گزارش بنا داريم روايت کوتاهي از ياران احمدي نژاد ارائه دهيم؛ آنها که در چند سال گذشته، گذرشان به اوين افتاده يا اينکه پرونده تخلف و فسادشان در رديف رسيدگي قضائي قرار دارد.

پرونده هاي آقاي رئيس
احمدي نژاد هنوز به دادگاه نرفته، اما پرونده شکايت از او در حال پيگيري است. بيشتر شکايت هاي مطرح شده عليه دولت احمدي نژاد در کميسيون اصل ٩٠، به ماجراي حيف وميل بيت المال در سفر به نيويورک و همراهي برخي اعضاي خانواده مسئولان بازمي گردد. علاوه بر شکايت رسمي هيات رئيسه مجلس از احمدي نژاد، برخي شکايت هاي گروهي و شخصي از رئيس جمهوري دولت هاي نهم و دهم در دستگاه قضا به جريان افتاده؛ از شکايت عليه ماجراي واردات بنزين در دولت احمدي نژاد و سرطان زابودن بنزين هاي وارداتي گرفته تا شکايت روستاييان و عشاير بختياري از محمود احمدي نژاد. البته بايد به اين مسائل، آمار جديد استخدام نيم ميليوني کارمند رانتي و فاميلي در دولت احمدي نژاد و بورسيه هاي سفارشي سه هزار دانشجو را هم اضافه کرد. شعبه ٧٦ دادگاه کيفري استان تهران، محمود احمدي نژاد، رئيس پيشين دولت را به دادگاه احضار کرد، تاريخ رسيدگي به شکايت از رئيس جمهور، پنجم آذر ١٣٩٢ حدود شش ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پايان مسئوليت هشت ساله احمدي نژاد تعيين شد، اما احمدي نژاد نه آن روز به دادگاه رفت و نه روزهاي پس از آن.

مرد دوم دانشگاه ايرانيان
جنگ ترکان و بقايي از همان روزهاي تغيير دولت بالاگرفت، ترکان به کنايه از فسادهاي طبقه بندي شده در مناطق آزاد گفت و بقايي در نامه نگاري هاي متعدد به او پاسخ داده، از ترکان اصرار و از بقايي انکار. با اين حال کار به جايي باريک کشيد و همين هفته پيش بقايي اين بار تهديد کرد که از اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري، شکايت خواهد کرد، واکنش هاي اخير بقايي درست چند روز مانده به بازداشت نشان از آن دارد که به احتمال زياد برخي تصميم هاي او در منطقه آزاد حالامنجر به بازداشت او شده است. البته عبدالرضا داوري به «انتخاب» گفته بازداشت بقايي ربطي به احمدي نژاد نداشته و مدت هاست بقايي هيچ ارتباطي با احمدي نژاد ندارد. با اين حال نبايد از ياد برد که حساب مشترک ١٦ ميلياردتوماني دانشگاه ايرانيان به نام دو شخص باز شده و امکان برداشت پول صرفا براي شخص «بقايي» و «احمدي نژاد» فراهم بود. بقايي از اوايل سال ۱۳۹۰ خورشيدي تا پايان دولت محمود احمدي نژاد معاون اجرايي رئيس جمهور بود. بقايي در دوره شهرداري احمدي نژاد، رئيس دفتر اسفنديار رحيم مشايي در سازمان فرهنگي-هنري شهرداري بود. آقاي بقايي در دوره دوم رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد جانشين اسفنديار رحيم مشايي در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و رئيس اين سازمان شد. بقايي مدتي هم سرپرستي نهاد رياست جمهوري را برعهده داشت.در اواخر ارديبهشت ۱۳۹۰، يک ماه پس از ارتقاي مقام آقاي بقايي در دولت محمود احمدي نژاد، ديوان عدالت اداري، به علت ارتکاب «برخي تخلف ها» در سمت رياست سازمان گردشگري، آقاي بقايي را چهار سال از هرگونه خدمت دولتي محروم کرد، اما پس از مدتي اين حکم توسط قضات ديوان نقض و دوباره به دادگاه تجديدنظر ارجاع شد.مدتي بعد گزارش شد که يکي از شعبه هاي ديوان عدالت اداري، اين حکم را نقض کرده، اما مقام هاي اين ديوان از «اشتباه»بودن اين راي و بررسي دوباره پرونده خبر دادند. يک سال بعد و در خردادماه سال ۱۳۹۱، پس از گذشت يک سال و چند ماه از تجديدنظرخواهي آقاي بقايي، رئيس ديوان عدالت اداري ايران گفت محکوميت معاون اجرائي رئيس جمهور به چهار سال انفصال از خدمات دولتي، منتفي شده است.

معاون اول افشاگر
تا مدت ها در همه جلسه ها از او به نام آقاي م.ر ياد مي کردند، اما بالاخره ماجراي فساد بيمه و حلقه فاطمي کار دست آقاي رئيس داد. رحيمي که سال ها معاون اول محمود احمدي نژاد بود راهي زندان شد و جالب اينکه چند روز مانده به اجراي حکم، در نامه اي به رئيس دولت وقت از کمک مالي جابر ابدالي به ١٧٠ نامزد نمايندگي مجلس خبر داد. بازداشت رحيمي تير خلاصي به جريان فکري احمدي نژادي ها بود و با بازداشت بقايي اين وضعيت کامل تر خواهد شد.رحيمي در فاصله سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ و در دولت دهم محمود احمدي نژاد، معاون اول رئيس جمهور ايران بود و درحال حاضر به جرم تحصيل مال نامشروع در زندان به سر مي برد. او به بيش از پنج سال زندان و پرداخت قريب به چهار ميليارد جريمه محکوم شده است.

از گردشگري تا اوين
پس از پيروزي احمدي نژاد در انتخابات سال ٨٤، ملک زاده با نزديک شدن به مشايي، به معاونت رئيس سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي رسيد. با انتقال مشايي به دفتر احمدي نژاد در دولت دوم، راه براي ارتقاي ملک زاده، بازتر شد. اواخر تابستان ٨٨، مشايي در مقام جانشين رئيس دولت در رياست شوراي عالي ايرانيان، براي معاون سابق خود حکم دبيري اين شورا را امضا کرد. بالاخره صعود بي توقف او در روز دوم تيرماه ٩٠ پس از احضار و تفهيم اتهام به زنداني شدنش انجاميد. حدود سه ماه بعد و در روز ٢١ شهريور، عباس جعفري دولت آبادي ، دادستان عمومي استان تهران، در جمع خبرنگاران از آزادي ملک زاده با «قرار وثيقه» خبر داد، اما گفت: «رسيدگي به پرونده او همچنان ادامه دارد.» در نهايت مقام معظم رهبري با «عفو تعقيب» اين پرونده موافقت کردند و پرونده ملک زاده بسته شد.

علي اکبر جوانفکر
علي اکبر جوانفکر يکي از مهره هاي تبليغاتي احمدي نژاد به شمار مي رفت. او در تاريخ ۲۹ آبان ۱۳۹۰، به دليل چاپ مطالب خلاف موازين اسلامي به ۶ ماه و انتشار تصاوير خلاف عفت عمومي به ۶ ماه ديگر و در مجموع به يک سال زندان و همچنين سه سال محروميت از فعاليت هاي مطبوعاتي محکوم شد. او شهريور ۱۳۹۱ بازداشت شد و از عجايب روزگار اينکه شخص احمدي نژاد همان موقع درخواست کرد تا به اوين رفته و با جوانفکر ديدار کند، درخواستي که از سوي مسئولان قضائي پذيرفته نشد. البته روز بازداشت او نيز داستان هاي خودش را داشت و به درگيري اساسي در روزنامه ايران منجر شد. حکم يک سال حبس و پنج سال محروميت از عضويت در احزاب و گروه هاي سياسي اگرچه مورد اعتراض علي اکبر جوانفکر قرار گرفت، اما در اسفند ۱۳۹۰ در شعبه ۳۶ دادگاه تجديد نظر تاييد شد.

يار نزديك مشايي
بهمن شريف زاده نيز از جمله ياران نزديک اسفنديار رحيم مشايي است که در نهايت، ارديبهشت ٩٣ با حکم دادگاه ويژه روحانيت بازداشت و روانه زندان اوين شد. يکي از علل بازداشت او، اتهام مالي عنوان شده بود. شريف زاده سال ٩٢ رئيس ستاد انتخاباتي «زنده باد بهار» شده بود و مي کوشيد رحيم مشايي رئيس جمهور دولت يازدهم شود. او در سخناني، مشايي را همانند شهيد باکري و شهيد همت، معجزه حضرت امام خميني(ره) خوانده و اظهار کرده بود او به مقام «رضاي الاهي» رسيده است. او در زمان فعاليت در موسسه مطبوعاتي ايران، کتابي با عنوان «گفتمان بهار» با بودجه اين موسسه با شمارگان دو هزار نسخه چاپ کرد که دربرگيرنده سخنراني هاي اسفنديار رحيم مشايي بود.

عبدالرضا داوري
عبدالرضا داوري يکي از چهره هاي اصلي رسانه اي نزديک به حلقه مرکزي جريان احمدي نژادي، به اتهام انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذيب بازداشت شد. او در سال هاي پايان دولت دهم رياست صندوق بازنشستگي مس کشور را برعهده گرفت و در طول دولت نهم و دهم از اصلي ترين چهره هاي رسانه اي وابسته به گروهي است كه اصولگرايان آنان را «جريان انحرافي» مي نامند که پيش از انتخابات سال ٨٨ نيز مسئوليت اداره کل پژوهش و همچنين معاونت خبر خبرگزاري جمهوري اسلامي را برعهده داشت. داوري پيش از اين به واسطه مديرمسئولي روزنامه شهروند به پرداخت يک ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شده بود.

از ستاد سوخت تا پرسپوليس
محمد رويانيان، معاون بازرسي ستادکل نيروهاي مسلح، مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس و رئيس سابق ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور از ديگر مديراني است که به خاطر برخي تخلف ها در زمان حضورش در ستاد حمل ونقل بازداشت شد. خبرگزاري ايرنا به نقل از يک منبع آگاه گزارش کرد که قرار بازداشت محمد رويانيان از سوي شعبه ١٥ دادسراي کارکنان دولت صادر شده است. در اين گزارش آمده رويانيان پيش تر در ارتباط با پرونده مديريت ستاد سوخت به اين شعبه احضار و اتهام وارده به او ابلاغ شده بود. غلامحسين محسني اژه اي، دادستان کل و سخنگوي قوه قضائيه ايران، نيز پيش تر گفته بود تاکنون سه نفر در ارتباط با پرونده مربوط به تخلف در ستاد سوخت بازداشت شده اند و چند نفر ديگر نيز با سپردن وثيقه آزاد هستند.

پيش نماز نهاد
حجت الاسلام عباس اميري فر، دبيركل تشكل موسوم به جامعه وعاظ ولايي نيز از جمله ياران احمدي نژادي است که توسط دادگاه ويژه روحانيت بازداشت شد و مدتي ميهمان زندان اوين بود. بازداشت او به ويژه تحت تاثير سي دي فيلم «ظهور نزديك است» انجام شد. البته تشويش اذهان عمومي، توهين و ايراد اتهام عليه برخي شخصيت ها و گروه هاي سياسي از جمله ديگر اتهام هاي او گزارش شده بود. او علاوه بر دبيركلي تشكل موسوم به جامعه وعاظ ولايي، دبيري كميسيون فرهنگي دولت و امامت جماعت مسجد سلمان نهاد رياست جمهوري را عهده دار بود. توزيع گسترده و رايگان فيلمي به نام «ظهور نزديک است» به شدت با واکنش مسئولان و روحانيون مواجه شد. در آن فيلم محمود احمدي نژاد همان «شعيب بن صالح» دانسته شده که عده اي از شيعيان او را از ياران امام دوازدهم شيعيان مي دانند.

دادستان دردسرساز
رياست يکباره او بر سازمان تامين اجتماعي اعتراض بسياري را برانگيخت، با اين حال عبدالرضا عزيزي، نماينده بجنورد براي حمايت از او ١٥٠ امضا جمع کرد. آن هم در شرايطي که تخلف هاي او در کهريزک در مسير رسيدگي قرار داشت. کمي بعدتر تفحص از تامين اجتماعي در مجلس نهم کليد خورد و خروارها پرونده فساد مالي و مديريتي روي هم تلنبار شد؛ فسادي که حالااين روزها موجب رفت وآمدهاي مکرر مرتضوي به دادگاه شده است. از اينها گذشته سعيد مرتضوي به حکم دادگاه ديگر قاضي نيست. پس از دادگاه کهريزک ادامه فعاليت دادستان عمومي و انقلاب وقت تهران به حالت تعليق درآمد و همان روزها محمود احمدي نژاد بلافاصله و در كمال شگفتي براي اين مقام سابق قضائي، حكم رياست مبارزه با قاچاق كالاو ارز را صادر كرد تا دادستان تعليق شده، وسايل خود را از دادستاني به سازمان مبارزه با قاچاق كالاو ارز ببرد. با بالاگرفتن اعتراض ها، احمدي نژاد خانه جديدي براي مرتضوي دست وپا کرد تا او اين بار راهي سازمان تامين اجتماعي شده و انبوهي از پرونده هاي تخلف را سامان دهد. مرتضوي منتظر ارائه حکم نهايي از سوي دادگاه است و روزهاي خوشي در انتظار او نيست، شايد مرتضوي پس از بقايي و رحيمي مدير ديگري باشد که راه به زندان مي برد، ماه هاي آينده رسيدگي به پرونده او نتيجه را مشخص خواهد کرد.

پرونده باز بنياد شهيد
تفحص از بنياد شهيد به پيچ وخم عجيبي رسيده، با اين حال خطاهاي مکرر مديريتي مسعود زريبافان، از ياران حلقه نزديک احمدي نژاد بر کسي پوشيده نيست. او علاوه بر اينها به دليل شکايت چند نماينده مدتي رفت وآمدهاي مکرري به دادگاه داشت و در نهايت در مورد آن شکايت محکوم شد. اما مهم تر از آن شکايت، پرونده عريض و طويل تفحص از بنياد شهيد است که به گفته نمايندگان مجلس ابعاد وسيع تري از تخلف در سازمان تامين اجتماعي را برخواهد گرفت.

از معلمي تا رياست موزه
آزاده اردکاني، رئيس سابق موزه ملي ايران، ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ از سوي حميد بقايي، رئيس آن زمان سازمان ميراث فرهنگي به اين جايگاه گماشته شد. حضور او در دولت احمدي نژاد از اين جهت قابل تامل بود که او پيش تر معلم زبان انگليسي بقايي بود و با ليسانس ميکروب شناسي از دانشگاه آزاد بر صدارت موزه ملي ايران تکيه کرد. اردکاني با پنج سال سابقه کاري در سازمان ميراث فرهنگي و ۲۰ روز پس از انتصابش به معاونت موزه ملي ايران، مدير اين موزه شد. اردکاني به واسطه نفوذ حميد بقايي در دولت تا سرحد رياست بر سازمان ملي جوانان پيش رفت، اما برخي ادغام ها مانع از ارتقاي سمت او شد. درنهايت ارديبهشت ٩٠ شايعه اي درباره بازداشت او پيچيد و کمي بعدتر دلايلي ازجمله مسائل مالي و قاچاق عتيقه، به عنوان محورهاي بازداشت او روي ميز آمد. سايت مشرق اعلام کرد اردکاني پس از محاکمه از سوي شعبه ١٥ دادگاه انقلاب، به اتهام تحصيل مال نامشروع به شش ماه حبس و پرداخت ٥٠ ميليون تومان جريمه نقدي محکوم شد.

خروج مقدار زيادي پول از کشور
نعمت الله پوستين دوز، مديرعامل شرکت ملي مس ايران و مديرعامل سابق گروه خودروسازي سايپا، در آخرين روزهاي کاري دولت احمدي نژاد، بازداشت شد و همچنان در زندان است. پوستين دوز در آخرين روزهاي کاري دولت احمدي نژاد قصد مسافرت به ارمنستان را داشت که در فرودگاه متوجه شد، ممنوع الخروج است. ظاهرا يکي از علت هاي ممنوع الخروج بودن اين مدير احمدي نژادي، موضوع جابه جايي وجوه نقدي زياد بوده است؛ دستور خريد چند دستگاه خودرو بسيار گران قيمت از محل دارايي هاي شرکت ملي مس و واگذاري آنها به افرادي خارج از شرکت، از ديگر تخلف هاي منتسب به پوستين دوز بوده است. محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا، در پنجاهمين نشست خبري خود به تخلفات شرکت ملي مس اشاره کرده و گفته بود «آقاي پ، معاونش و هم دستانش اقدام به خروج مقدار زيادي پول، آن هم به صورت غيرقانوني به خارج از کشور کرده اند».

رئيس جوان پرحاشيه کيش
بازداشت عليرضا عامري، مديرعامل سابق منطقه آزاد کيش، اگرچه پس از انتشار گسترده خبر در رسانه ها تکذيب شد، اما بعدتر و با حضور دولت يازدهم، مديرعامل سازمان مناطق آزاد کيش براي پاسخ گويي به اتهام واردشده درباره برخي ساخت وسازها و همچنين واگذاري غيرقانوني شمار زيادي از زمين هاي اين جزيره، راهي سازمان بازرسي کل کشور شد تا از خود دفاع کند. عامري، جوان کم تجربه اي که پيش از رسيدن به صندلي شماره يک منطقه آزاد کيش، معاونت بقايي را در کارنامه خود داشته است، در حالي به سمت رياست مهم ترين منطقه آزاد کشور رسيد که بقايي در روز معارفه اش در توصيف او گفته بود «حضور او فرصت گران بهايي براي منطقه آزاد به شمار مي آيد». عامري در مصاحبه اي با ايرنا گفته بود: «فردي در سازمان بازرسي کل کشور رسما نامه زده بود سه هکتار زمين به کسي بدهم و با پاسخ منفي من مواجه شد، اکنون همان فرد باعث پرونده سازي عليه من شده است».

مرتاضي كه جن گير شد
عباس غفاري هم از ياران نزديک به جريان انحرافي بود که به جرم «رمالي و جن گيري» بازداشت شد. همان موقع «يکشنبه»، از رسانه هاي هوادار محمود احمدي نژاد، با منحصردانستن ادعاي «ارتباط با اجنه» به «چند مورد خاص»، خواستار توضيح قوه قضائيه درباره بازداشت «غفاري» شده بود.
سايت آينده با معرفي عباس غفاري، به عنوان فردي که «مهارت خاصي در امور متافيزيکي ازجمله ارتباط با عوالم ديگر دارد و رابطه نزديکي با آقاي م. داشته»، مدعي شده است پس از دستگيري او «يکي از مقام ها، پيگيري و درخواست هاي مکرر و کم سابقه اي براي آزادکردن او انجام داد».

آمنه شيرافكن

 روزنامه شرق ، شماره 2319

Leave a Reply

Your email address will not be published.