مصيبت شب يارانه

وزير اقتصاد: هر ماه بايد ٣ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان يارانه پرداخت كنيم و شب هايي كه قرار است يارانه واريز شود، شب مصيبت دولت است

vazir_eqtesadيارانه نقدي مرداد ماه درحالي شب گذشته به حساب ها واريز شد كه دولت باز هم تعدادي از دريافت كنندگان را از ليست حذف كرده است. حذف پردرآمدها كه از ماه دوم سال با متوقف كردن پرداخت براي ٢٠٠ هزار نفر آغاز شد همچنان در دستور كار قرار داشته و گويا دولت هر ماه تعدادي را شناسايي و به ليست حذف شده ها اضافه مي كند و در مقابل هم به معترضان اعلام مي كند كه مي توانند با ثبت اعتراض خود در سايت دوباره يارانه خود و خانواده شان را برقرار كنند. از آنجا كه طرح خودانصرافي انجام شده در سال گذشته نشان داد ٧٦ ميليون نفر از جمعيت كشور خواهان دريافت يارانه هستند، به نظر مي رسد تمام حذف شده ها با ثبت اعتراض شان دوباره به جمع يارانه بگيران مي پيوندند و فقط هر ماه دولت دور باطل حذف و اضافه را انجام مي دهد. در اين ميان گويا اعلام تعداد حذف شده ها جزو اطلاعات محرمانه است چراكه همه مسوولان از عنوان كردن اين آمار طفره مي روند. اين ماجرا را مي توان حتي از صحبت هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد نيز برداشت كرد. وزير اقتصاد با حضور در جمع خبرنگاران بار مالي يارانه ها را هر ماه سه هزار و چند ميليارد تومان اعلام كرد تا از روي رقم دقيق واريزي كه او اعلام مي كند نتوان تعداد حذف شده ها از ليست دريافت كنندگان را محاسبه كرد. از ابتداي سال مشخص بود كه براي پرداخت يارانه، دولت با ١٢ هزار ميليارد تومان كسري مواجه است. براي جبران اين كسري مجلس پيشنهاد داد شش ميليون نفر از دريافت كنندگان يارانه كه جزو پردرآمدها محسوب مي شوند از ليست حذف شوند و به اين ترتيب منابع و مصارف يارانه ها با هم جور دربيايد. هرچند اين يك تكليف قانوني بود اما دولت به دليل تبعاتي كه اين حذف در پي داشت تا ماه دوم از سال اجراي اين تكليف را به تعويق انداخت و وقتي هم كه پروژه حذف عملياتي شد، پردرآمدها در گام نخست ٢٠٠ هزار تا ٤٠٠ هزار نفر عنوان شدند كه بخشي از اين
حذف شده ها نيز با اعتراض به حذف دوباره به ليست بازگشتند. اگرچه خبر حذف تعدادي از يارانه بگيران از سوي دولت اعلام شد اما اين خبرها بدون اطلاعات دقيق و با اعداد و ارقام متفاوت بود. در برخي خبرها از حذف ٢٠٠هزار نفر صحبت شد يا به گفته غلامرضا كاتب، سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس دولت در خرداد ماه از حذف ٤٠٠ هزار نفر خبر داده بود، اما از همين تعداد حذف شده نيز به دليل اعتراضات بالا، تعدادي دوباره به ليست دريافت كنندگان بازگردانده شدند.
باز هم دولت با وجود اعلام خبر بازگرداندن تعدادي از اين افراد از اعلام آمار خودداري كرد. در پي تماس هاي مكرر يزداني، رييس سازمان هدفمندي يارانه ها پرسش خبرنگار «اعتماد» را بي پاسخ گذاشت و هرگونه گفت وگو در اين زمينه را به زماني ديگر موكول كرد. پيگيري از ساير مسوولان ديگر نيز پاسخ پرسش هاي مطروحه را نداد و عموما با اين جمله كه روي اخبار هدفمندي حساسيت وجود دارد، پاسخ به اين پرسش ها را به زماني ديگر موكول كردند. كاتب نيز در اين گفت وگو از عدم ارايه اطلاعات صحيح به مجلس گلايه كرده و اظهار مي كند: يك ماه پيش مسوولان در كميسيون برنامه از حذف ٤٠٠ هزار نفر صحبت كردند اما ديگر هيچ آمار جديدي به مجلس نرسيده است. حالامشخص نيست دولت براي حذف ميليوني يارانه بگيران چه زماني اقدام خواهد كرد.

حذف شده هاي مرداد مي توانند اعتراض كنند
اخبار حذف پردرآمدهاي مرداد ماه را در لابه لاي صحبت هاي معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي توان در كنار تاكيد او بر امكان اعتراض و دريافت مجدد يارانه در شهريور ديد.
احمد ميدري ضمن اشاره به روند رسيدگي به اعتراضات دريافت كنندگان يارانه نقدي، گفت: كساني كه يارانه آنها در ماه گذشته حذف شده است اين ماه يارانه خود را مجدداً دريافت خواهند كرد و كساني كه از مردادماه يارانه آنها حذف شود، مي توانند براي ثبت اعتراضات خود به سامانه www.yaraneh١٠.ir مراجعه كنند. معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: مراجعه كنندگان به سامانه www.yaraneh١٠.ir مي توانند علت حذف خود را نيز مشاهده كنند. ميدري تاكيد كرد: پس از ثبت اعتراضات از سوي خانواده ها يا يارانه هاي آنها عودت داده شده يا حذف شده اند كه اگر به آنها عودت داده شده باشد يارانه مرداد آنها پس از پرداخت يارانه شهريور ماه پرداخت و يارانه شهريور طبق روال پرداخت خواهد شد. وي تاكيد كرد: كساني كه يارانه آنها از شب گذشته حذف شده است مي توانند از سه شنبه هفته آينده به سامانهwww.yaraneh١٠.ir مراجعه و پيگيري هاي لازم را انجام دهند. معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاسخ به اين پرسش كه ميزان اعتراضات در ماه هاي گذشته تا چه اندازه اي بوده است، گفت: ميزان اعتراضات در حد كمي بوده و در ماه هاي مختلف ميزان عودت شدگان متفاوت بوده است. ميدري گفت: تا به امروز پيگيري اعتراضات و عودت يارانه به خانواده ها با تاخير انجام مي شده است چرا كه ما اعتقاد داريم كه براي اين كار نبايد سرعت را فداي دقت كنيم اما پس از اين قطعا با سرعت بيشتري به كار خود ادامه خواهيم داد. وي در ادامه در خصوص يارانه افراد شاغل در خارج از كشور، گفت: درصد قابل توجهي از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز به حذف يارانه خود معترض بوده اند اما در قانون مصوب شده ايرانيان مقيم خارج از كشور كه در ساير كشورها كارگري مي كنند مي توانند يارانه دريافت كنند. معاون رفاهي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پايان خاطرنشان كرد: اين افراد نيز مي توانند به سامانه www.yaraneh١٠.ir مراجعه و نسبت به دريافت كارت اشتغال در خارج از كشور اقدام كنند كه در اين صورت نه تنها يارانه كارگران در خارج از كشور حذف نخواهد شد بلكه از برخي از معافيت ها نيز استفاده خواهند كرد.

بار سنگين يارانه ها بر دوش دولت
در شرايطي كه دولت براي تامين درآمدهاي خود با موانع بزرگي مانند ميزان فروش و قيمت نفت مواجه است: تعهد پرداخت سه هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني يارانه در هر ماه بار سنگيني است كه علي طيب نيا از سختي هاي پرداخت آن مي گويد. وزير جوان اقتصادي دولت كه اين روزها در معرض استيضاح قرار دارد: شب هاي پرداخت يارانه را شب مصيبت عظماي دولت عنوان مي كند. طيب نيا در مراسمي كه به مناسبت بزرگداشت روز خبرنگار از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد، اظهار داشت: دولت ماهانه سه هزار و چند ميليارد تومان يارانه مي پردازد و شب هايي كه قرار است يارانه بپردازيم، شب مصيبت عظماي دولت است.

پرداخت ١٩٦ هزار ميليارد تومان يارانه در چهار سال و هشت ماه
پنجاه و چهارمين يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوارها در حالي شب گذشته واريز شد كه مجموع پرداختي دولت بابت هدفمندي يارانه ها از ابتدا تاكنون از مرز ١٩٦ هزار ميليارد تومان گذشته است.
يارانه مرداد ماه بدون احتساب حذف شده ها به ٧٦ ميليون و ٥٧ هزار و ٤٣٠ نفر پرداخت شده است. دولت در ارديبهشت و خرداد ماه سال جاري تعداد ٢٠٠ هزار نفر از جمعيت يارانه بگير ٧٦ ميليون و ٢٦٠ هزار نفره را قطع كرد ولي مشخص نيست از اين تعداد حذف شده، يارانه چند نفر مجدد برقرار شده است. هرچند نخستين واريزي يارانه در آذر ماه ٨٩ صورت گرفت البته آن واريزي بابت دو ماه پيش رو يعني دي و بهمن صورت گرفت اما اكنون واريزي يارانه ها با ٢٨ روز تاخير نسبت به نخستين واريزي انجام مي شود. در پنج ماه نخست واريزي يارانه ها هر ماهه ٤٤ هزار و ٥٠٠ تومان اما از ابتداي خرداد ماه ٩٠ اين مبلغ به ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان رسيد. همچنين در ٣٠ خرداد ٩١ مبلغ ٢٨ هزار تومان بابت يارانه نان توسط دولت دهم به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. دولت دهم ٥ اسفند ٩١ نيز در اقدامي عجيب و جنجالي مبلغ ٨٥ هزار تومان نيز به عنوان عيدانه جبراني به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد! با محاسبه يارانه مرداد ماه از ابتدا تاكنون هر ايراني مبلغ دو ميليون و ٤٥٧ هزار تومان بابت هدفمندي يارانه ها دريافت كرده است. اگر اين مبلغ را براي يك خانواده پنج نفره در نظر بگيريد متوجه خواهيد شد اين خانواده از هدفمندي يارانه ها تاكنون حدود ١٢ ميليون تومان از دولت دريافت كرده است.

 روزنامه اعتماد -گروه اقتصادي

اين قسمت در حال حاضر بسته است.