اسیدپاشی بر چهره سیاست خارجی!

بعد از اعدام شیخ نمر و حمله به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد، بحران در روابط ایران و عربستان وارد فاز جدیدی شد و عربستان روابط سیاسی با ایران را قطع کرد. در حالی که روحانی حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان را غیر قابل توجیه دانسته و وعده دستگیری و مجازات عاملین حادثه را داده، خامنه ای با خودداری از محکوم کردن حمله، وعده داد که خدا انتقام خون نمر را از رهبران عربستان خواهد گرفت و پیش از آنکه خدا تصمیمی بگیرد، سپاه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در آینده انتقام سختی گرفته خواهد شد.
اینکه رهبر محکوم نمی کند و سپاه به خودش اجازه می دهد که بی توجه به دولت و وزارت خارجه، بیانیه صادر کند و وعده انتقام بدهد، به اندازه کافی گویای این حقیقت هست که سر “خود سر” هایی که با کوکتل اندازی به سفارت عربستان، دولت را از بهره برداری از حماقت سعودی ها در اعدام شیخ نمر، محروم میکنند، در کجا قرار دارد.
دولت اعلام کرده که چهل نفر را به اتهام مشارکت در حمله به سفارت، دستگیر کرده است. روحانی قبلا در ماجرای اسید پاشی بر چهره زنان اصفهانی هم، وعده پیگیری داده بود و ظاهرا تعدادی هم به اتهام اسیدپاشی، بازداشت شده بودند. آب اسیدپاشی از آسیاب افتاد. کسی از زنان چهره سوخته اصفهانی خبر نمی گیرد و اسیدپاشان هم مثل سعید مرتضوی و صدها جنایتکار دیگر در حاشیه امن سپاه و بسیج آرمیده اند.
حالا اسیدپاشان جری تر شده اند، فقط برچهره رییس جمهور و وزیر خارجه اسید نمی پاشند، آنها با کوکتل پرانی، بر چهره کل سیاست خارجی و منافع ملی اسید پاشیده اند. پیش قدم شدن عربستان در قطع رابطه سیاسی با ایران اصلا نشانه خوبی نیست!
همه شواهد نشان می دهد که در مقابل اراده ای که در پشت این اسید پاشان ایستاده است، دولت روحانی، به تعبیر زنده یاد بازرگان، یک چاقوی بی تیغه است و انگشت اشاره را باید به سمت بیت خامنه ای به عنوان مرکز اصلی دسیسه چینی گرفت.
آقای خامنه ای! چکار دارید می کنید؟ شما اینها را می گردانید یا اینها شما را؟ چرا ول نمی کنید این ماجراجویی های ایران بر بادده را؟ چرا اجازه می دهید که کشور در دام جنگ بی واسطه با عربستان و متحدانش بیفتد؟ به سپاه چه مربوط است که در سیاست خارجی دخالت بکند و بیانیه صادر کند؟ شما به سعودیها می گویید که خدا انتقام خون بی گناهان را خواهد گرفت، به سالهای دورتر نمی روم، ولی شده است از خود بپرسید که خون هدی صابر و هاله سحابی وژاله کاظمی برگردن کیست وخدای شما انتقام خون ده ها جوانی را که در جریان سرکوب جنبش سبز کشته شدند از چه کسی باید بگیرد؟ دفاع از حق حیات و فعالیت سیاسی شیخ نمر و محکوم کردن اعدام جنایتکارانه او وظیفه هر انسانی است که به حقوق بشر احترام می گذارد . شما که به درستی این عمل را محکوم می کنید، چرا از خودتان نمی پرسید که جرم رهنورد، موسوی و کروبی چیست و به چه دلیل آنها را، بر خلاف تاکیدات قانون اساسی خودتان، پنج سال است که از همه حقوق انسانی شان محروم کرده اید؟
مطمئن باشید که مردم ایران و جهان فرق باور به حقوق بشر و استفاده ابزاری از آن را خوب می فهمند و تا زمانی که می کشید و وقتی از شما بکشند، بانگ واشریعتا سر می دهید، کسی شما را باور نخواهد کرد و کماکان در مقام شامخ رهبر اسیدپاشان باقی خواهید ماند و باید مسولیت خرابکاری در سیاست خارجی و تشدید بحران در روابط ایران با عربستان را نیز بر عهده بگیرید.

 


**********

از همین نویسنده

**********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.