شماره هفتم نشریه میهن با موضوع «انتخابات، محدوده رقابت ها و پیامد ها» منتشر شد

6d5fg4d6fg54 سرسخن سخن میهن mihan

سرسخن

دراین شمارۀ سایت/ نشریۀ میهن نیز هم چون شماره‌های پیشین کوشیده‌ایم تا موضوعی را که دارای اهمیتی راهبردی است با جمعی از نویسندگان و صاحب نظران به بحث بگذاریم. هدف ما همواره این بوده است که دربارۀ یک «موضوع» واحد، «موضع»های متنوع و متفاوتی را در کنار هم و یک جا به خوانندگان عرضه کنیم، و از این طریق به خوانندگان امکان دهیم تا با استفاده از این «انباشت نظری- تحلیلی»، با داده ها و آگاهی بیشتری به موضوع بپردازند و دربارۀ آن تصمیم بگیرند.

در هفته های پیش رو دو «انتخابات» مجلس  و خبرگان، پس از انتخابات تاًثیرگذار۹۲ ، برگزار خواهد شد. انتخابات اسفند ماه هم یکی از دغدغه‌های مهم فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشوراست، و هم  می‌تواند در جهت‌دهی به آیندۀ کشور  و زندگی روزمرۀ مردم زحمتکش و تحت فشار میهن ما مؤثر باشد.

در پرسش‌هایی که در درخواست مقاله برای عده‌ای از صاحب‌نظران و روزنامه نگاران فرستادیم، سعی کردیم هم جنبه‌های تحلیلی و کلان موضوع انتخابات، و هم  جنبه‌های راهبردی و تاکتیکی آن را مورد نظر قرار دهیم. برخی از دوستان بیشتر به جنبۀ نخست پرداخته‌اند که می‌تواند معطوف به همه انتخابات‌ها باشد. برخی دیگر بیشتر به جنبه دوم، که قاعدتاً به اتخاذ تصمیم مشخص در این شرایط مشخص یاری می‌رساند. و بالاخره، برخی نیز به هر دو جنبه توجه داشته‌اند.

از آنجا که هدف فرجامین همه مباحث ما «تغییر»ی است که مردم و سرزمین ما انتظارش را می‌کشند، و نیز از آنجا که «فرصت» انتخابات می‌تواند در تاًمین این هدف تاًثیر داشته باشد، صمیمانه امیدواریم که این مجموعه به باز شدن و روشن کردن همۀ جنبه‌های نظری و تحلیلی و نیز عملی و عینی انتخابات یاری رساند.

نیازی به یادآوری ندارد که در هر حال، مردم ایران و فعالان سیاسی و روشنفکری در داخل کشورند که تصمیم نهایی را در مورد هر دو انتخابات پیش رو خواهند گرفت. آرزوی ما این است که این تصمیم به برآورده شدن آرزوئی که  پس از قرنی تلاش و رنج و شکنج، هنوز فاصله‌ای دراز با آن داریم، کمک کند.

شورای دبیران میهن: محمدجواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

لینک نشریه میهن

*   *   *

مطالب این شماره:

 1. کاندیداتوری و رد صلاحیت وسیع زنان
 2. گمانه هایی در مورد نقش سپاه  در انتخابات و دوران  گذر به رهبر بعدی
 3. تاثیر انتخابات مجلس دهم بر عرصه سیاسی؛ از هیاهو تا واقعیت
 4. انتخابات یا نمایش آن؟
 5. انتخابات اسفند؛ آزمون رویکرد «حداقل خواهی»
 6. انتصاب در انتخاب در انتصاب
 7. خبرگان؛ رقابتی باقی مانده است؟
 8. «اضطرار» در سیاست‌ورزی
 9. سرسخن 7
 10. راه دور و رؤیاهای دراز
 11. فریب‌خورده و رهاشده
 12. آینده ایران در دستانی لرزان
 13. انتخابات در جمهوری اسلامی: مسخ یک مفهوم
 14. مجلس ایرانی و صد سال تقلب
 15. مسئله فراتر از انتخابات و «مجلسِ مرحمتی»، بن بستِ «چاره» است
 16. چرا نباید نقش شورای نگهبان را بیش از حد برجسته کرد؟
 17. مجلس اصلا در راس امور نیست!
 18. فعال شدن شکافهای حاکمیت

اين قسمت در حال حاضر بسته است.