با خانواده های قربانیان کشتار در اورلاندو اعلام همدردی می کنیم!

etehade-jomhourikhahanخشونت فزاینده در روابط سیاسی و اجتماعی حاکم بر جهان ما در هر شکل و به هر بهانه ای قربانی می گیرد. روز یکشنبه ۱۲ ژوئن، انسان های بیگناهی طی حملۀ مسلحانه به یک  کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدای آمریکا، آماج نفرت و کین ورزی لجام گسیخته دیگری شدند ۵۰ تن کشته  و ۵۳ تن دیگر زخمی شدند. که بیگمان آخرین شمار این قربانیان نخواهند بود.

عامل این جنایت بزرگ، “عمر صدیق میر متین”  افغانی تبار، متولد نیویورک، شهروند ایالات متحده و به عنوان کارمند یک شرکت امنیتی در فلوریدا شاغل بوده است. پدر وی در اولین واکنش، تنفر او نسبت به هم جنس گرائی را دلیل این اقدام جنایتکارانه دانسته است. در عین حال اعلام شده است که او خود  نیز از مشتریان همین کلوب بوده است.

متاسفانه همین حادثه دردناک هم، به جای برانگیختن انگیزه تدبیر و چاره جویی واقعی، برای برخی سیاستمداران وسیله ای برای پیشبرد مطامع و مقاصد سیاسی خاص خود شده است. چنان که در فضای ملتهب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوریخواه، کشتار در اورلاندو را بهانه کرده است و انگشت اتهام را به سوی جامعه مسلمانان ایالات متحده آمریکا گرفته است و به جای همدردی با سوگواران کشتار اورلاندو، این فاجعه را  به وسیله ای برای تشدید فضای خشونت علیه اقلیت ها بدل کرده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با ابراز انزجار از کشتار در اورلاندو، همراه با همۀ مردم آزادۀ جهان، باخانواده ها و  بازماندگان قربانیان این جنایت اعلام همدردی می کند و خود را در کنار همه کسانی می داند که برای  برقراری صلح و امنیت برای همۀ شهروندان با هر باور، مرام، مذهب، عقیده و تبار، برای جهانی عاری از خشونت علیه دگرباشان و  همه اقلیت ها، مبارزه می کنند.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۵ خرداد ۱۲۹۵ – ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.