پیام تسلیت به مناسبت درگذشت استاد ادیب برومند رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

etehade-jomhourikhahanبا درگذشت استاد عبدالعلی ادیب برومند شاعر، سیاستمدار برجسته، یکی از قدیمی ترین چهره های جنبش ملی ایران دیده از جهان فروبست. او از جمله شخصیت های جنبش ملی بود  از همان آغاز این جنبش به رهبری دکتر محمد مصدق پا به عرصه سیاست گذاشت و بیش از هفت دهه از زندگی اش را در این جنبش سپری کرد.

ادیب برومند از جمله بنیانگذاران جبهه ملی دوم در سال ۱۳۳۹ بود. در اولین کنگره این جبهه در سال ۴۱ عضو شورای موسس و سخنگوی آن بود و در همان کنگره هم به عضویت شورای مرکزی منتخب برگزیده شد. ادیب برومند هم چنین در سال ۱۳۵۶ نیز عضو شورای مرکزی جدید جبهه ملی بود. بعد از استقرار جمهوری اسلامی و افزایش فشار به احزاب سیاسی و از جمله جبهه ملی ایران، در تلاش هایی که برای احیای فعالیت جبهه ملی صورت گرفت و نیز در تشکیل مجدد شورای مرکزی جدید آن نقش موثری داشت. او در طول بیش از دو دهه اخیر همواره از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران، به ریاست این شورا و رهبری جبهه ملی ایران انتخاب می شد. ادیب برومند به عنوان یکی از آخرین بازماندگان نسل اول مبارزان جنبش ملی ایران نقش بی بدیلی در بازسازی جبهه ملی ایران و تبدیل آن به صدای حذف شدگان در جامعه ایران ایفا نمود.

اتحاد جمهوریخواهان ایران فقدان استاد ادیب برومند را به خانواده ارجمند ایشان، به ملت ایران و اعضا و مسئولین جبهه ملی و همه مبارزان جنبش ملی ایران تسلیت می گوید. بر پایداری او بر اهداف متعالی جنبش ملی ایران، دفاع او از دمکراسی و منافع ملی کشورمان، در یکی از دشوارترین دوران مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ارج می گذارد.

هیات سیاسی و اجرایی 

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۴ اسفند ۱٣۹۵ – ۱۴ مارس ۲۰۱۷

اين قسمت در حال حاضر بسته است.