میزگرد: در حمایت از اعتصاب غذای خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی

وظیفه مشترک دمکراسی خواهان در حمایت از اعتصاب غذای خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی

«میزگرد جمهوری خواهی»

وظیفه مشترک دمکراسی خواهان در حمایت از اعتصاب غذای خانم ستوده و دیگر زندانیان سیاسی
مهمانان: راحله طارانی، مهدیه گلرو، حسن نایب هاشم و مزدک لیماکشی
۵ شهریور ۱۳۹۹ برابر با ۲۶ آکوست ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.