از طریق جعل امضای وزیر بهداشت، فروش و توزیع داروهای فاسد توسط برادر یکی از وزرای حزب الله

رسانه های لبنانی روز شنبه 10-11-2012 گزارش دادند که برادر محمد فنیش وزیر امور توسعه اداری از وزرای وابسته به حزب الله در حکومت لبنان 100 نوع داروی فاسد و غیر قابل استفاده را وارد کشور کرده است.

به گزارش العربیه برادر وزیر منتخب حزب الله لبنان با جعل امضای علی حسن خلیل وزیر بهداشت و درمان این کشور توانسته است دست کم 100 نوع داروی غیرقابل استفاده را در مدت 10 ماه در اختیار مردم قرار دهد و بدین ترتیب به مبالغ هنگفتی دست یافته است.

بر اساس این گزارش روزنامه لبنانی “الجمهوریه” برادر وزیر ، دوبار برای وارد کردن این داروهای غیر قابل استفاده امضای وزیر بهداشت و درمان را جعل کرده است.

در همین حال محمد فنیش وزیر منتخب حزب الله در دولت فعلی لبنان ضمن تایید احتمال دست داشتن برادرش در جعل امضای وزیر بهداشت گفت:” اگر این اتهام ها از سوی دادگاه ثابت شود من از برادرم حمایت نخواهم کرد”.

بنا بر همین گزارش برادر وزیر منتخب حزب الله لبنان اخیرا توانست از همین طریق داروخانه “المدینه” در خیابان الحمرا در مرکز بیروت را به مبلغ 2 ملیون دلار خریداری کند.

گفتنی است که از زمان برملا شدن توزیع داروهای تقلبی در9 نوامبر تاکنون برادر وزیر وابسته به حزب الله توقیف یا بازداشت نشده است.

از سوی دیگر زیاد نصور مسئول اتحادیه داروخانه های لبنان با اشاره به غیرقانونی بودن این کار گفت:” داروخانه ها هیچگونه ارتباطی با این رسوایی فروش داروهای غیرقابل استفاده ندارند و مسئولیتی را به عهده نمی گیرند.”

او افزود:” این داروها به صورت بسته بندی شده و با اجازه و امضای وزیر بهداشت وارد شده و پس از آن به داروخانه ها توزیع گردیده است.”

دبی- العربیه. نت فارسی

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.