«سکه، بيمه و مسکن از ما، بچه از شما»

روزنامه اعتماد «اعتراض علی لاريجانی به تخريب چهره های ملی» را مورد توجه قرار داده است. به نوشته اين روزنامه رئيس مجلس شورای اسلامی گفته « با اين روش ها که توپخانه سياسی روی افراد می گذارند موافق نيستم و اين را مضر می دانم،وقتی رجال ملی تخريب شوند و بحرانی به وجود بيايد کسی نيست که بحران را حل کند.»روزنامه ابتکار از «قوت گرفتن احتمال کانديداتوری سعيد جليلی» خبر داده و روزنامه کيهان دستور ضمنی اخير رهبر جمهوری برای جلوگيری از جنجالی شدن انتخابات رياست جمهوری را «فرمول ۹۲» توصيف کرده است.روزنامه اعتماد از قول محسن کاظمينی فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ از «مانور نيروهای واکنش سريع سپاه پاسداران در تهران» خبر داده است.

روزنامه های جام جم،مردمسالاری،ابتکار و آرمان گزارش داده اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصويب «مشوق‌های جديد اقتصادی» تلاش کرده تا به شعار «سکه، بيمه و مسکن از ما، بچه از شما» عمل کند.

روزنامه تهران امروز هم از «آغاز برخورد با گرانفروشان و محتکران» خبر داده و نوشته «وزارت کشور،وزارت دادگستری،وزارت صنعت-معدن و تجارت، به همراه بانک مرکزی و نيروی انتظامی مامور برخورد با گرانفروشی شدند.»

روزنامه دنيای اقتصاد از قول فرهاد دانشجو از آغاز تفکيک جنسيتی در دانشگاه آزاد خبر داده و از قول  وی نوشته «دانشگاه آزاد به سمت تفکيک جنسيتی حرکت می‌کند.»

«فرمول ۹۲» خامنه ای و احتمال «کانديداتوری جليلی»

روزنامه ابتکار از «قوت گرفتن احتمال کانديداتوری سعيد جليلی» خبر داده و روزنامه کيهان دستور ضمنی اخير رهبر جمهوری برای جلوگيری از جنجالی شدن انتخابات رياست جمهوری را «فرمول ۹۲» توصيف کرده است.

روزنامه ابتکار با اشاره به «تشديد گمانه زنی‌ها درباره حضور سعيد جليلی در انتخابات رياست جمهوری» نوشته «برخی گروههای سياسی رئيس تيم مذاکره کننده ايران در مذاکرات هسته‌ای را گزينه ای مطلوب» می دانند.

اين روزنامه نوشته هرچند هنوز زمانی حدود ۹ ماه تا برگزاری انتخابات يازدهم رياست جمهوری باقی است اما شواهد نشان می‌دهد آرايش گروه‌های سياسی تقريباً شکل گرفته و برخی افراد و گروه ها خود را برای تشکيل سازوکارهای انتخاباتی آماده می‌کنند» و «يکی از افرادی که در چند ماه اخير مورد توجه محافل سياسی قرار گرفته سعيد جليلی رئيس تيم مذاکره کننده هسته ای کشورمان و دبيرشورای امنيت ملی است.»

روزنامه ابتکار با مروری بر سوابق سعيد جليلی نوشته که او  تاکنون سمت هايی چون رئيس اداره بازرسی، دبيری سفارت،و معاون اداره آمريکا شمالی و مرکزی وزارت خارجه را بر عهده داشته و مدتی «مديرکلی دفتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است و از سال ۸۶ نيز دبير شورای عالی امنيت ملی است.

به گزارش روزنامه ابتکار طيفی از جناح حاکم می گويند که «در ولايتمداری و کاردانی جليلی شبه ای وجود ندارد» و به همين دليل «جليلی بهتر می‌تواند اوضاع را جمع کند.»

اين روزنامه از قول فاطمه آليا عضو جبهه پايداری نوشته «سعيد جليلی رسما اعلام نکرده که کانديدای رياست جمهوری می‌شود يا خير اما در کامنت‌هايی که بعد از مذاکرات ۱+۵ ديده می شود،از او تعريف‌هايی صورت می‌گرفت که شخصيت مثبتی است و درواقع به اين طريق از کانديداتوريش حمايت‌هايی شده است.»

محمداسماعيل کوثری از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران و ديگر عضو جبهه پايداری نيز به نوشته روزنامه ابتکار گفته «سعيد جليلی نيروی جوان و کارآمدی است، و می تواند کانديدای خوبی برای رياست جمهوری يازدهم باشد.»

همزمان روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره چهارشنبه با عنوان «فرمول ۹۲» و خواهان عملی شدن درستور ضمنی علی خامنه ای درباره جلوگيری از جنجالی شدن انتخابات آينده شده است.

اين روزنامه نوشته «شواهد و قرائن به وضوح نشان می دهد نگاه توطئه آميز دشمنان جمهوری اسلامی به انتخابات رياست جمهوری در خرداد ۹۲ معطوف شده است» و تاکيد کرده که «دشمن» با استفاده از «تحريم ها»،«فشارهای حقوق بشر» و «فشارهای هسته ای» درصدد است «تأثيرگذاری بر انتخابات رياست جمهوری و تحميل بی ثباتی سياسی» است.

کيهان درعين حال نوشته همان گونه که «دشمن» تجربه انتخابات سال ۸۸ و اعتراضات پس از آن را دارد، «ما نيز در سوی مقابل بايد از تجربه موفقيت آميز و عبور از آن شرايط خطير بهره ببريم.»

اين روزنامه پيشاپيش «دشمن» را در انتخابات سال ۹۲ شکست خورده توصيف کرده و نوشته «دشمناگر به حرف و سخن جماعتی و افرادی در داخل دل بسته است که حرف او را تکرار می کنند و شايد بتواند از اين طريق روزنه ای برای تأثيرگذاری بر انتخابات ۹۲ پيدا کند باز هم دچار اشتباهات راهبردی شده است» چرا که «پيوند ملت و رهبری ناگسستنی است» و  «با ديده بانی رهبری و هوشياری مردم روزنه های نفوذ برای بی ثباتی سياسی و فضای بلبشو در انتخابات ۹۲ مسدود است.»

کيهان با اشاره به دستور ضمنی رهبر جمهوری اسلامی طی روزهای اخير که گفت «در مدت باقی مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالی شدن فضای سياسی کشور متمرکز باشد»،تاکيد کرده که اين اظهارات علی خامنه ای «فرمول بر هم زدن بازی دشمن است» و از هم اکنون «تنها اين گفته آقا-علی خامنه ای- بايد نصب العين کارگزاران نظام باشد.»

مانور ‌نيروهای واکنش سريع سپاه ويژه تهران

روزنامه اعتماد از قول محسن کاظمينی فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ از «مانور نيروهای واکنش سريع سپاه پاسداران در تهران» خبر داده است.

اين روزنامه نوشته که محسن کاظمينی فرمانده سپاه ويژه پايتخت که با نام «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» فعاليت می کند روز سه شنبه گفت که در «رزمايش الی بيت‌المقدس که توسط نيروهای واکنش سريع بسيج سپاه محمدرسول‌الله تهران بزرگ برگزار می‌شود برنامه‌های در مقابل تهديدهای نرم و سايبری، امنيتی، مسلحانه و غيرمسلحانه» و «همچنين برای تهديدات چالشی» به اجرا در می آيد.

فرمانده سپاه ويژه پايتخت با تاکيد براينکه «دشمن در تلاش است تا در سه تهديد نرم، سخت و نيمه‌سخت عليه ايران اسلامی وارد ميدان شود» گفت«رزمايش الی بيت‌المقدس تنها رزمايشی است که برای همه تهديد‌ها برنامه طراحی کرده است» و در اين مانور «طرح هايی در رابطه با تهديدات هوايی دشمن» نيز آماده شده است.

به گفته محسن کاظمينی در مانور «الی بيت‌المقدس ۲۰ گردان رزمی و گردان‌های پشتيبان رزم و ۳۰ گردان پيش بينی شده و برای روز جمعه که مرحله سوم آن است،گردان های عاشورا و الزهرا به عنوان اعتراض در ميدان فلسطين با ۱۸۰ گردان تجمع خواهند کرد.»

به گزارش روزنامه اعتماد وقتی خبرنگاری که پرسيد «برخی‌معتقدند اين رزمايش در زمينه مقابله با اغتشاشات زمان انتخابات برگزار می‌شود»،فرمانده سپاه ويژه تهران بزرگ گفت که «رزمايش الی بيت‌المقدس کاری با انتخابات ندارد و دشمنان بدانند که انتخابات در فضايی کاملا آرام برگزار خواهد شد» و با ايجاد اغتشاش و ناامن کردن فضای داخلی کشور حرکت‌های آنان به جايی نخواهد رسيد.»

اين روزنامه نوشته که محسن کاظمينی به رغم تاکيد براينکه «رزمايش الی بيت‌المقدس تنها در مقابل تهديدات صهيونيست‌ها و آمريکا برگزار می‌شود» گفته است «ما در اين رزمايش به دنبال اين هستيم تا تهديدات سخت، نرم و نيمه سخت را به بسيجيان آموزش دهيم.»

شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ «سکه، بيمه و مسکن از ما، بچه از شما»

روزنامه های جام جم،مردمسالاری،ابتکار و آرمان گزارش داده اند که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصويب«مشوق‌های جديد اقتصادی» اعلام کرده که در قبال «افزايش زاد و ولد» به خانواده ها «سکه»، «وام مسکن» و «بيمه» تعلق می گيرد.

روزنامه جام جم نوشته «دغدغه‌های جمعيتی که از چند ماه پيش مسئولان کشور به شکل توصيه و نصيحت برای افزايش زاد و ولد مطرح می‌شد،از روز بيست و پنجم مهرماه با تازه‌ترين مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله‌ای جديد شد» چرا که اين شورا تصويب کرده تا به خانواده ها برای تولد فرزندان بيشتر «هديه تولد»،«تسهيلاتی به مادران»،و همچنين «وام مسکن» تعلق می گيرد.

اين روزنامه يادآوری کرده که پيشتر محمود احمدی نژاد و نيز علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از «ناکافی بودن جمعيت ۷۰ ميليون نفری ايران»،اعلام کرده اند که در ايران ظرفيت ۱۲۰ تا ۲۰۰ ميليون نفری وجود دارد.

روزنامه جام جم با اشاره به اينکه «اين دغدغه‌ ماه‌هاست که در کشور مطرح می‌شود» نوشته «اما از آنجا که بدنه جامعه به دليل محدوديت‌های اقتصادی و البته تغيير نگرش نسبت به فرزند آوری، کمتر زير بار پذيرش اين بحث‌ها می‌رود» و اکنون «کار به جايی رسيده که شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصويب مصوبه‌ای مفصل‌و راهبردی، مشوق‌هايی را در نظر گرفته که زوج‌های جوان با آسودگی بيشتری به توليد نسل فکر کنند.»

روزنامه ابتکار اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در «تصويب ۲۲ مشوق جديد برای افزايش فرزندآوری» را به معنای شعار «سکه، بيمه و مسکن از ما، بچه از شما» ارزيابی کرده است.
اين روزنامه نوشته که براساس اعلام شورای عالی انقلاب فرهنگی «مصوبه مشوق‌های افزايش نرخ باروری، زاد ولد و بهداشت خانواده در چارچوب تصويب نقشه مهندسی فرهنگی و براساس تحليل وضعيت فرهنگی کشور، موضوع تحولات جمعيتی کشور طراحی شده است.»

روزنامه مردمسالاری نيز نوشته «در سياست‌های تشويقی که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزايش جمعيت مصوب کرده و بايد به تصويب مجلس هم برسد، از اعطای سکه طلا، تغذيه رايگان، پوشش کامل خدمات بيمه‌ای درمان ناباروری در دو سطح، اعطای وام مسکن دو برابر وام مسکن معمولی، ۹ ماه مرخصی زايمان با حقوق و ۲۱ ماه بدون حقوق و مواردی از اين دست وجود دارد.»

اين روزنامه يادآوری کرده که «هنوز خاطره» وعده محمود احمدی نژاد درباره «هر نوزاد يک ميليون تومان برای مردم زنده است، يک ميليون تومان‌هايی که به برخی نوزادان داده شد، به بسياری داده نشد و سر آخر هم دولت پولش را پس گرفت.»

حسين راغفر استاد دانشگاه طی يادداشتی در روزنامه آرمان با طرح اين پرسش که «هدف مشوق‌های اقتصادی چه کسانی هستند؟» نوشته «بايد توجه داشت که چه گروه‌هايی در جامعه به اين مشوق‌ها پاسخ می‌دهند.»

اين استاد دانشگاه نوشته «اگر گروه‌های فرودست جامعه پاسخ دهند و نه گروه‌های متوسط و طبقات متوسط که به امر تربيت و آموزش و پرورش و رشد ظرفيت‌های فرزندانشان بيش از ديگر طبقات اهميت می‌دهند اين خطر بالقوه وجود دارد که به زودی شاهد رشد جمعيت در بين اقشار فقير و کم‌درآمد باشيم،و همين امر باعث رشد فقر در جامعه شود.»

حسين راغفر در روزنامه آرمان نوشته «بايد مطالعه دقيق‌تری در اين طرح داشت و به نظر می‌رسد در اين زمان که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و شاهد رکود تورمی هستيم اجرای چنين مشوق‌هايی که می‌تواند پرهزينه باشند» چرا که «ظرفيت‌های اجرايی چنين مشوق‌هايی در يک بسته اقتصادی شکوفا و پررونق امکان‌پذير است نه بسته اقتصادی که با رکود و تورم مواجه است.»

حرکت دانشگاه آزاد به سوی تفکيک جنسيتی

روزنامه دنيای اقتصاد از قول فرهاد دانشجو از آغاز تفکيک جنسيتی در دانشگاه آزاد خبر داده و از قول  وی نوشته «دانشگاه آزاد به سمت تفکيک جنسيتی حرکت می‌کند.»

اين روزنامه گزارش داده که رئيس دانشگاه آزاد در ديدار با امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران ضمن تاکيد بر «لزوم بازنگری در متون درسی» گفته «با تشکيل کميته‌هايی، متون درسی ارائه شده به دانشجويان از ديدگاه اسلامی مورد بازنگری و بررسی قرار گرفته و تدوين شده است.»

روزنامه کيهان نيز از قول فرهاد دانشجو برادر وزير علوم و رئيس دانشگاه آزاد نوشته «به دنبال حذف کنکور در برخی مقاطع و تفکيک جنسيتی هستيم.»

به نوشته اين روزنامه،فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه آزاد همچنين درباره «سياست دانشگاه برای ايجاد واحدهای تک جنسيتی» گفته است «امکان ايجاد مجتمع های جداگانه برای خواهران وجود دارد» و «حدود ۹-۸ سال است که واحدهای تک جنسيتی در برخی از واحدها از جمله اصفهان وجود داشته است و اخيرا نيز واحد دماوند به اين صورت است.»

رادیو فردا      چهارشنبه ۲۶ مهر – ۱۷ اکتبر ۲۰۱۲

Print Friendly, PDF & Email