قطعنامه ها

وظائف و اختیارات کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران

کمیسیون زنان از اعضای داوطلب در اتحاد جمهوری خواهان ایران تشکیل می شود که به مسائل زنان علاقمند بوده و در راه بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان ایران و همچنین در راه مشارکت و ارتقاء سیاسی هرچه بیشتر اعضای در تشکیلات اتحاد جمهوری خواهان ایران، تلاش خواهند نمود. هیئت رئیسه 5 نفره کمیسیون زنان از طرف اعضای کمیسیون زنان انتخاب می شوند.

اهداف و انگیزه های وجودی کمیسیون ان

افزایش حضور فعال و مشارکت زنان در اتحاد جمهوری خواهان ایران
افزایش درصد مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم گیری اتحاد جمهوری خواهان ایران
افزایش آگاهی و تشدید حساسیت لازم در اتحاد جمهوری خواهان ایران در ارتباط با توانمندی زنان در سیاست و تشکیلات سیاسی
ارتباط و همکاری با سازمان های غیردولتی زنان در سطح کشور و نیز در سطح بین المللی
تلاش جهت افزایش آگاهی زنان نسبت به حقوق خود
تلاش برای پیشرفت و دستاوردهای مبارزات زنان در ایران و دیگر نقاط دنیا
اقدام به آموزش عموم درباره وضعیت موجود و راههای پیشرفت و توانمندی زنان
تشویق عموم به افزایش مشارکت نظری و عملی در بررسی مسائل و خواسته های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زنان
نزدیک کردن جریان اتحاد جمهوری خواهان ایران و جنبش زنان ایران

اختیارات و محدودیتها

این کمیسیون نیازمند حفظ استقلال عمل در انتخاب موضوعات کار و همچنین موضع گیری نسبت به مسائل زنان می باشد. در عین حال، کمیسیون زنان موظف به حفظ راستاهای سیاسی این موضع گیری ها در چارچوب دیدگاه ها و سیاست های اعلام شده اتحاد جمهوری خواهان ایران خواهد بود.

کمیسیون زنان مختار است که در مورد مسائل مربوط به زنان به تشخیص خود بیانیه, اطلاعیه، فراخوان، جمع آوری امضا برای طومار و یا پیام های دوستی، تبریک, تسلیت و…صادر نماید ولی از صدور اعلامیه های صرفا سیاسی که مربوط به مسائل زنان نمی باشد، خودداری خواهد نمود. در عین حال این کمیسیون موظف است در مواردی که بیانیه و یا اطلاعیه مورد بحث به مسائل سیاسی جاری مربوط می شود، از نظر مشورتی هیئت سیاسی سود جسته و پس از هماهنگی با ایشان به انتشار مطلب مزبور مبادرت نماید.

همچنین پیشنهاد می شود که هیئت سیاسی قبل از صدور اعلامیه و بیانیه مربوط به مسائل اجتماعی خصوصا موارد مربوط به ان، جوانان و کودکان با این کمیسیون در زمینه مسائل و موضع گیری های مربوطه مشورت نماید.

در ضمن، با رشد سریع جنبش اجتماعی زنان در ایران، و با ورود واژه های جدید به فرهنگ اجتماعی، برخی واژه ها بار مفهومی جدیدی یافته و بیانگر زوایای وجودی نظرات اجتماعی_سیاسی خاصی نسبت به مسائل زنان می باشند. از این رو، از هیئت سیاسی خواسته می شود که قبل از صدور اعلامیه های سیاسی-اجتماعی از مشورت با کمیسیون زنان در انتخاب واژه های مناسب در زمینه های مربوطه نیز سود جوید.

با احترام
کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران

ماده واحده درباره سازماندهی مباحث برای تدوین طرح در رابطه با مسائل “ملی، قومی”

با توجه به آنکه برابر حقوقی اقوام ساکن ایران از دیدگاههای پایه ای جمهوریخواهان بوده و یافتن پاسخ صحیح تحقق این امر از عوامل اصلی پایه گذاری دمکراسی در ایران است و با توجه به دیدگاههای متفاوتی که در این رابطه در درون جمهوریخواهان وجود دارد، همایش سراسری طرح قطعنامه های تدوین شده در کمیسیون مسائل ملی را بعنوان نظرات درون اتحاد جمهوریخواهان مد نظر قرار داده و شورای هماهنگی آینده را موظف می سازد که مباحث کارشناسی را در این زمینه سازمان داده و نتیجه را به اجلاس آینده جمهوریخواهان ارائه دهد.

 

ماده واحده در رابطه با جوانان

با توجه به اهمیت مساله جوانان و نقش آنان در سرنوشت کشور بعنوان آینده سازان میهنمان، پیشنهاد می شود که شورای هماهنگی منتخب موظف شود در جهت تشکیل سازمان جوانان و یا تمهیدی دیگر در این رابطه اقدام نماید.

 

پیشنهاد در مورد انتخابات مجلس

– ماده ۲۱ بیانیه جهانی حقوق بشر که ایران هم یکی از متعهدان به اجرای آن است، حق مشارکت در امور سیاسی از طریق انتخابات واقعی و آزاد را، از حقوق بشری همه مردم جهان دانسته است.
– روند تاکنونی انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، حکایت از آن دارد که حق شهروندان در شرکت آزاد در انتخابات بواسطه قوانین و مقررات موجود دو مکانیزم های کنترل و تصفیه کاندیدها نقض گردیده است.
– اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان هر نوع قانون و مقررات تبعیض آمیز نسبت به حقوق اساسی شهروندان ایرانی در فراگرد انتخابات و تعیین نمایندگان ملت می باشد.
– اتحاد جمهوریخواهان ایران با ابراز نگرانی از روند انتخابات گذشته و سابقه شورای نگهبان در ایجاد محدودیت در حقوق شهروندان و تضییق حقوق نامزدها حق خود می داند که با توجه به روند انتخابات دوره هفتم در زمان مقتضی نسبت به تحریم و یا عدم تحریم تصمیم گیری نماید و لذا همایش سراسری به شورای رهبری ماموریت می دهد که با باررسی های گسترده تر کارشناسی، در این مورد اقدام نماید.

 

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *