فيلم های گزارش همايش اول اتحاد جمهوريخواهان ایران

March 31, 2015

  گزارشی از نخستین  همايش اتحاد جمهوريخواهان ایران برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۸۲ برابر با 8 تا 10 ژانویه2004 تهیه کننده: انجمن ايران_پيوند كارگردان: آقاي مسعود طيبي   بخش نخست بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم …

طرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

March 23, 2012

مصوب همآیش اول اتحاد جمهوریخواهان ایران  (برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴)  بیست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ایران اکنون با چشم اندازی از تحولات سیاسی بنیادی روبروست.  ناتوانی نظام جمهوری …

منشور

March 1, 2012

مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادي‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.