طرح راهبرد سیاسی اتحاد جمهوری خواهان ایران

March 23, 2012

مصوب همآیش اول اتحاد جمهوریخواهان ایران  (برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴)  بیست و پنج سال پس از انقلاب، جامعه ایران اکنون با چشم اندازی از تحولات سیاسی بنیادی روبروست.  ناتوانی نظام جمهوری …

منشور

March 1, 2012

مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام جـمهوری پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادي‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

بيانيه همراه با امضاها

March 1, 2012

بيانيه جمهوری‌خواهانبرای اتحاد جمهوری خواهان ايران ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۲، ۱۵ مه ۲۰۰۳ پس از يک قرن تلاش برای گذار از استبداد به دمکراسی و از سنت به تـجدد، مردم ما در آستانه حرکتی تازه در راه تـحقق آرمانهای ديرپای خويشند. …

فيلم هایی از همايش اول اتحاد جمهوريخواهان ایران

March 31, 2011

گزارشی از نخستین  همايش اتحاد جمهوريخواهان ایران برلین ۱۸ تا ۲۰ دی ماه ۱۳۸۲ برابر با 8 تا 10 ژانویه2004 تهیه کننده: انجمن ايران_پيوند كارگردان: آقاي مسعود طيبي بخش نخست بخش دوم بخش سوم بخش چهارم بخش پنجم بخش ششم