1 16 17 18

ايران، ايالات متحده و تنگه هرمز

جورج فریدمان برگردان-مجید سیادت
January 30, 2012

گزارش شده است که در هفته گذشته ايالات متحده از طريق چند واسطه نامه ای به ايران فرستاد و به تهران اخطار کرد که بستن تنگه هرمز از نظر امريکا عبور از يک خط قرمز شمرده می شود. در همين …

ایران حکومتی در سراشیبی یاس و ناامیدی

فرید زکریا
January 8, 2012

فرید زکریا / برگردان: قاسم دیناروندی ایران امروز واشینگتن پست / پنجشنبه ۵ ژانویه ۲۰۱۲ این روزها بحث و گفتگو بر سر قدرت ایران در همه جا وجود دارد. «میت رامنی» جمهوری‌خواه پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایران را …