1 11 12 13

پژوهش‌های زنان، هویت و گرایش جنسی

July 19, 2013

در گفت وگو با الهام ملکپور، فعال حقوق اقلیت‌های جنسی در روزهای ۲۶ الی ۲۸ جولای امسال بیست و چهارمین کنفرانس “بنیاد پژوهش‌های زنان ایران”[۱] در کلن آلمان برگزار می‌شود. در آستانه این گردهمایی، گفت‌‌وگویی انجام داده‌ایم با الهام ملک‌پور، …

حضور کم رنگ زنان در سازمان‏های سیاسی

مریم سطوت
April 13, 2012

زمانی که شور، احساس و عاطفه در فعالیت سازمانی کاهش یابد، زمانی که جنبه بوروکراتیک فعالیت گسترش یابد و فعالیت سازمانی به انجام وظیفه تبدلیل گردد، زنان بیش از مردان و زودتر از آنان متوجه این امر شده و از فعالیت تشکیلاتی روی گردان می‌شوند.
زنان در فعالیت سیاسی بیش از مردان به نتایج عملی مبارزه می‌‏اندیشند. مبارزه‏ای که نتایج عملی آن نامعلوم است یا حتی بدتر از آن نتایج عملی برای پیش‏برندگان آن مطرح نیست. مبارزه‏ای که به صدور اطلاعیه‏‌های تکراری و یا بحث‌های مجرد و مرزبندی‌‏های پایان‌ناپذیر با نیروهای دور و نزدیک محدود شود، برای بسیاری از زنان غیر جاذب است.

برای حقوق برابر زنان در همه زمینه ها، علیه قوانین و سنت های ضد زن، به سوی ایجاد تشکل سراسری زنان!

فرزانه عظیمی
March 8, 2012

از اولین جرقه مبارزه برای برابرحقوقی زنان در جهان و رفع ستم علیه آنان در ۸ مارس سال ۱۸۷۵ در آمریکا، نزدیک به ۱۴۰ سال می گذرد. اما تاریخ تبعیض و خشونت علیه زنان به چندین هزاره می رسد. این …

مصاحبه تلویزیون کنکاش با فرزانه عظیمی مسئول هیئت سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران

February 11, 2012

جنبش زنان ازانقلاب بهمن تا جنبش سبز

«مسئله زن» و روشنفکران، طی تحولات دهه های اخیر

دکتر نیره توحیدی
January 8, 2012

دکتر نیره توحیدی مدرسه فمینیستی: شرایط بغرنج فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران موضوعات مربوط به زنان را در کلافی پیچیده و تو بر تو نهان کرده و آن را به «مسئله زن» تبدیل نموده است. برای شناخت از این پیچیدگی …