میزگرد: چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم!

«میزگرد جمهوری خواهی»
چرا در انتخابات مجلس شرکت نمی کنیم!
مهمانان: آقایان بهروز خلیق، همایون مهمنش، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری
۹ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲۹ ژانویه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.