میزگرد: بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی

«میزگرد جمهوری خواهی»

بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی

مهمانان:
آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.