دیدبان انتخابات -شماره ۷۰ : ادامه واکنش ها به انتخاب ریاست مجلس خبرگان

انتخاب رئیس خبرگان

رفسنجانی: خدايا! من متاعی جز آبرو نــدارم و عزيزتر از او ديگرهيچ. من با عزيزترين عزيزم به ميدان آمدم. این سخنان رفسنجانی (از سال 84) است که امروز در سایت وی منتشر شد
آملي لاريجاني: مجلس خبرگان از جوسازي هاي رسانه اي منفعل نخواهند شد
محمديزدي: برخلاف آنچه در بيرون گفته مي‌شود رقابت در مجلس خبرگان مانند بيرون نبوده و نيست و انتخابات براساس صداقت و صميميت صورت گرفت

احمد خاتمی: رقابت بود اما رقابتي بسيار معقول

سایت رجا (اصولگرای رادیکال): توهم قدرت رفسنجانی را به اشتباه انداخت تا در انتخابات حاضر شود

محمد هاشمی: تغيير يا عدم تغيير جايگاه حقوقی آيت ا… هاشــمی در خبرگان قاعدتا تاثيری در ميزان اثرگذاری ايشان در اين مجلس نخواهد داشت

حسین مرعشی (از نزدیکان رفسنحانی): رفسنجانی به پاره‌ای از روش های اداره کشور انتقاداتی داشته و پذيرفته که مطرح کردن اين نقدها هزينه هايی برای او داردانتخابات شورایاری‌های تهران – جمعه

بنابر نظرسنجي، ٨٣ درصد از تهراني‌ها از برگزاري چنين انتخاباتي بي‌اطلاعند
شوراياران دستياران شورای شهر در محلات هستند
دو  میلیون تعرفه رأی صادر شده

نسبت نامزدهای زن و مرد حدود يک به پنج است
بيشترين نامزدها در سلسبيل شمالی هستند
حدود 50 درصد نامزدها کارمند هستند
حدود 300 نامزد دکترا دارند

فردا 1300 شورایار انتخاب میشوند
بالغ بر ۱۳هزار نفر نامزد هستند

استفاده از ظرفیت محلی
بسياري از مشكلات محلات با ظرفيت محلي حل مي شود. این را رئيس ستاد هماهنگي شوراياري گفت

شورای هماهنگي جبهه اصلاحات” نامزدي براي شوراياري‌ ندارد”
دبیرکل حزب مردمسالاری همچنین گفته در خصوص جايگاه قانوني شوراياري‌ شک و شبهه وجود دارد و به همین خاطر اصلاح‌طلبان نامزد معرفی نکرده‌اند

اين قسمت در حال حاضر بسته است.