بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره انتخابات مجلس دهم

hambastagi_iran_logo

ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم.

ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آورد.

هدف ما در “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران” که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد.

این خواست ماست، ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد.

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:

۱. زندانیان سیاسی و عقیدتی منطبق با اصل ۲۳ ممنوعیت تفتیش عقاید، در یک اعلامیه عمومی آزادشوند.

۲. فعالیت و گردهمایی برای حزبهای سیاسی و سازمانهای مدنی طبق اصل های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.

۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲۴ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

۴. شورای نگهبان نباید در گزینش نامزدان دخالت کند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.

۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

۶. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

۷. یک کارگروه شامل نمایندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

۸. نامزدان مجلس میزان و منبع پولهایی را که برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می کنند، به کارگروه نظارت اعلام کنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.

۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

۱٠. کارگروهی از ناظران برگزیده شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت کنند. چنین مجلسی می تواند آغازگر یک جنبش سیاسی بی خشونت و تدریجی برای قانونگزاری مورد نیاز یک جامعه آزاد و مردمسالار باشد که در آن همه مردم بی هیچ تبعیض یا محدودیت در سرنوشت و اداره کشور مشارکت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند.

همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

داود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی

تهران – نهم آذر ۱۳۹۴ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵

* * *

تفسیر:

==============================================

اصل بیست و سوم – تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل بیست و چهارم – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.

اصل بیست و پنجم – بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .

اصل بیست و ششم – احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

اصل بیست و هفتم – تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .

اصل بیست و هشتم – هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
www.hambastegi-iran

 

******************************************************************

متن سند همبستگی

شنبه 23 مه 2009

به نام سعادت ملت ایران

- میهن ما در شرایط بسیار حساس و سرنوشت سازی قرار گرفته است درطی سالهای گذشته زیر پا نهادن بنیادی ترین حقوق شهروندی مردم ایران ، نادیده گرفتن تعهدات بین المللی در عرصه حقوق بشر وقانون بین الملل توسط گروه حاکم و بطورکلی پایبند نبودن آنها به حاکمیت قانون باعث شده است تا فرصتهای طلایی و تاریخی بسیاری را که در عرصه ی درونی و برون مرزی نصیب ملت شده بود از دست برود و ملت را از لحاظ اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و معیشتی درشرایط بسیار سختی قرار دهد . همه ی این نابسامانی ها ناشی از ضعف مدیریتی ، بی برنامگی و ناکارامدی سردمداران وبی اعتنایی آنها به حقوق اساسی ملت است.

ملت بزرگ ایران که نخستین اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را برپایه ی همزیستی فرهنگ ها، آزادی ، برابری ، بردباری و سازگاری نژادی و مذهبی برای جهانیان به ارمغان آورد ، یک صد سال است که درراستای استقلال ، آزادی ، دمکراسی و حقوق بشر درنهضت هایی مانند جنبش مشروطه ، جنبش ملی شدن صنعت نفت وتحولات اجتماعی وسیاسی سال ۵۷ تلاش می کند. با پیشینه ای چنین گرانقدر ، ملت ایران شایسته ی برخورداری از حکومتی برپایه ی دمکراسی ، حقوق بشر ، آزادی های بنیادین و حکومت قانون می باشد.

ما به آگاهی همگان می رسانیم که در راستای این خواسته دیرپای ملت ایران گروهی از شخصیت های ملی و وابستگان به حزب ها ، سازمان ها و نهاد های مدنی و صنفی که پایبند به تمامیت سرزمینی ، استقلال ، جمهوری خواهی ، اصول دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی می باشند گرد هم آمده و یک همبستگی تحت عنوان همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر درایران به وجود آورده و پایبندی خود را به اصل های زیر اعلام می کند ازهمه ی ایرانیان و آزادی خواهان جهان خواستاریم که ما را در راستای برآورده شدن این خواسته ها یاری نمایند.

۱- حفظ تمامیت سرزمینی و استقلال ایران

۲- پذیرش مفاد منشور ملل متحد و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق های آن

۳- حاکمیت قانون برخاسته از اراده ی آزاد مردم

۴- تغییر قانون اساسی و حذف اصل های مغایربا حاکمیت ملت

۵- جدایی دین ازحکومت

۶- تاکید بر دمکراسی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی

۷- تاکید برحقوق برابر همه ی اقوام ایرانی

۸- تاکید بربرابری حقوق زن ومرد

۹- رفع هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیتی ،نژادی،قومی، عقیدتی و مذهبی

۱۰- پاسداری از زبان پارسی که بن مایه ی فرهنگ ، یک پارچگی و هویت تاریخی و ملی است با احترام و پذیرش دیگر زبان های رایج درسرزمین ایران

۱۱- نفی هرگونه خشونت و شکنجه اعم ازاینکه ازمجاری قانونی یا خودسرانه اعمال شود

۱۲- توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی همراه با گسترش عدالت اجتماعی و نفی هرگونه بهره کشی

#### #### #####

اسامی هموندان جنبش همبستگی ستم دیده گان داد خواه در ذیل می آید !به علاوه احزاب وسازمان ها وتشکل هایی و افرادی که از این بیانیه پشتیبانی کرده اند:
پنج شنبه 8 آوريل 2010
 
 
1-دکتر محمد ملکی (استاد دانشگاه و اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب )
2- دکتر لقا اردلان (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
3- اجلال اقوامی ( سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان)
4- دکتر سید جواد امامی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
5- منصور اسانلو (رئیس هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
6- دکترمحمد اولیایی فرد (وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر)
7- بهرام آبتین (مسوول کانون فرهنگی پارس های لربختیاری ایرانبان)
8- دکترداود هرمیداس باوند(عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران)
9- سپیده پورآقایی (فعال حقوق بشر)
10- علی اکبر پیر هادی (عضو هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد)
11-احمد پور ابراهیمی (فعال حقوق بشری 
12- بهروز جاوید تهرانی (زندانی سیاسی)
13- ابوالفضل جهاندار (فعال دانشجویی)
14- بیژن جانفشان (نویسنده و فعال حقوق بشر)
15- علی رضا جباری (عضو کانون نویسندگان ایران)
16- عیسی خان حاتمی (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
17- زیبا حاجی لو (فعال دانشجویی)
18- حمید رضا خادم (عضو سازمان جوانان جبهه ملی ایران)
19- عباس خرسندی (دبیرکل حزب دمکرات ایران ، زندانی سیاسی)
20- حمید رضا خسروانی ( مسوول انجمن اهورا منش استان فارس)
21- محمد رضا خوانساری ( عضو انجمن زندانیان سیاسی )
22- ناهید خیرابی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر)
23- دکتر محمد علی دادخواه (وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر)
24- سعید درخشندی ( زندانی سیاسی ، فعال حقوق بشر)
25- حسن رستگار (عضو جبهه متحد دانشجویی)
26- رضا رخشان (مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه)
27- دکترفریبرز رییس دانا (اقتصاد دان وفعال سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران)
28- مهندس کوروش زعیم (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
29- شاهین زینعلی (دبیرانجمن دانشجویان آزادیخواه وملی )
30- پرویز سفری (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
31- محمد مسعود سلامتی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)
32- گوهر شمیرانی ( فعال زنان )
33- کیوان صمیمی (مدیرمسوول مجله توقیف شده نامه وعضو کانون مدافعان حقوق بشر)
34- سیامک طاهری ( فعال سیاسی وشهروندی)
35- مهندس حشمت اله طبرزدی (دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران)
36- محمد عسگری
37- کاظم عنبری (فعال شهروندی)
38- تیمسارسرلشگر بازنشسته ناصر فربد (اولین رییس ستاد مشترک ارتش پس ازانقلاب)
39- محمد حسن فلاحیه زاده (زندانی سیاسی )
40- دکتر حسام فیروزی (فعال حقوق بشر وزندانی سیاسی)
41- علی قبادلو (فعال شهروندی)
42- امین کرد( عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی)
43- مریم محبوب (فعال زنان و شهروندی)
44- اسماعیل مفتی زاده (فعال سیاسی و حقوق بشر)
45- بهزاد مهرانی (وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر)
46- عبداله مرادی ( عضو مرکزیت اتحاد برای دمکراسی)
47- حمید رضا محمدی (زندانی سیاسی )
48- دکتر نقی پور (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
49- ظهور نبوی (زندانی سیاسی )
50- مینو یوسف پور(فعال زنان و شهروندی)
51- احمد دانش پذیر( فعال سیاسی و حقوق بشری )
52- احمد سراجی ( زندانی سیاسی)
53- رسول بداقی ( عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان )
54- سعید کلانکی( فعال دانشجویی و عضو کمیته ی گزارش گران حقوق بشر)
55- دکتر محسن رهامی (نویسنده و فعال حقوق بشر )
56- سعید فیض اله زاده (فعال سیاسی )
57- حنیف یزدانی ( فعال دانشجویی )
58- جمال درودی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)
59- اشکان منفرد فعال دانشجویی

هموندان جدید همبستگی تا قبل از صدور بیانیه جدید :

هموندان گرامی اسامی به ترتیب تاریخ پیوستن به بیانیه اضافه شده اند و هیچ اولویت دیگری ندارند. 
1- حسن کریمی(عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
2- رضا شهابی زکریا (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
3- عباس نژادکودکی (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
4- سلطان علی شکاری (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)
5- شهرام حیدری (فرهنگی)
6- محمد سبکی (شاعر و فعال سیاسی )
7- کاوه پورعبدالرحیم (نویسنده و عضو جبهه ی دموکراتیک ایران )
8- ناصر تقوایی (کارگردان ونویسنده )
9- مرضیه وفامهر(کارگردان وفعال حقوق بشر )
10- یوسف فلاح (فعال حقوق بشر در خراسان)
11- شاهین سپنتا (نویسنده و فعال فرهنگی در اصفهان )
12- سهراب صباغ پور( فعال حقوق بشر در کرج)
13- فرزاد رمضانی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )
14- بهرام بختیاری( عضو سازمان مهندسان جبهه ی ملی ایران )
15- شرر نورتبریزی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )
16- پرتو نوری علا ( شاعر ، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران )
17- صدیقه جعفری ( مسئول نمایندگی کانون مدافعین حقوق بشر در ایران )
18- سینا نخستین ( دانشجوی خارج از ایران )
19- امیر حسین فتوحی ( فعال دانشجویی )
20- سهراب صباغ پور( فعال سیاسی در کرج )
21- یوسف فلاع ( فعال حقوق بشر در مشهد )
22- دکتر محسن رهامی ( فعال سیاسی در سبزوار )
23- فرزاد رمضانی ( فعال سیاسی در تهران )
24- مهران بختیاری ( فعال سیاسی در تهران )
25- شرر کتور تبریزی ( فعال سیاسی در تهران )
26- حسن زارع زاده ی اردشیر ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )
27- کیانوش سنجری ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )
28- کوروش صحتی ( فعال حقوق بشر )
29- حمید علی زاده ( فعال حقوق بشر )
30- مریم افشار ( فعال حقوق بشر )
31- حسن ماسالی ( فعال حقوق بشر )
32- امیر حسین فتوحی (سخنگوی کمیته ی دانشجویی دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی )
‫33- دکتر داریوش احمدی (فعال حقوق بشر و فعال سیاسی)
34- دکتر بهروز آرمان : نویسنده و پژوهشگر
35- دکتر هادی زمانی(اقتصاددان)
36- علیرضا یعقوبی
37-محمود جعفری (جبهه ملی ایران-اروپا)
38-سیاوش پوریچیستا
39-آرش اعلم (نویسنده و فعال سیاسی)
40-سرهنگ محمد رضا آرین(موسس کانون همبستگی ملت ایران)
41- معصومه رضائی
42- سعید بیانی
43- کمال ارس
44- محمد حسن فلاحیه زاده
45- ماندانا خاوری
46- کامبیز شبانکاره
47- دکتر محمد رضا صفائی
48- محمد باصری
49- رضا برومند (کنشگر حقوق بشر)
50- محسن زمانی – هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران
51- حسین مشرف -حقوقدان
52- میثم رودکی – شورای مرکزی حزب دموکرات ایران
53- امید صالحی- اروزاکی (فعال سیاسی)
54- ناهید فرهاد- سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران-فعال سیاسی و حقوق بشر
55- شلر حقاني فر : وبلاگ نويس
اسامی شخصیتهای پشتیبانی کننده از بیانیه جدید همبستگی درباره انتخابات (انتصابات ) در 9 آذر 1394 خورشیدی برابر با 30/11/2015 میلادی

هموندان گرامی اسامی به ترتیب تاریخ پیوستن به بیانیه جدید اضافه شده اند و هیچ اولویت دیگری ندارند. 

1- هاشم خواستار نماینده معلمان در کانون های صنفی معلمان استان خراسان شمالی
2- منصور اصانلو از بنیان گذاران جنبش نوین سندیکایی کارگری ایران وفعال حقوق بشری
3- سعید اوحدی فعال سیاسی وحقوق بشری وخبرنگار
4- اعظم نیرومند راد استاد بازنشسته دانشگاه جرج تاون واشنگتن دی.سی برنده جایزه بین المللی فیزیک هسته ای ازسازمان عفو بین املل آمریکا ادرحوزه های شیکاگو و ویسکانسین
5- حسن نایب هاشم از مسولان نهادحقوق بشری سودویند
6- جلال مدنی دبیرکل تشکیلات از حزب سوسیال دموکرات ایران
7- مهران برزگری فعال سیاسی وحقوق بشری ، خبرنگار
8- طاهره صادقی فعال سیاسی ، حقوق بشری وحوزه زنان
9- صبری حسن پور فعال سیاسی ومدنی وبر نامه ساز تلویزیونی
10- میلاد درویش زندانی سیاسی ، کارگر سندیکالیست ، مستند ساز وفعال حوزه کودکان کاروخیابان
11- خانواده افشین اصانلو یکی از شهید ان جنبش کارگری
12-بهروز بیات فعال سیاسی وحقوق بشری
13-پروانه بهار از دانشگاه جرج تاون واشنگتن ودختر ملک الشعرای بهار
14-کوروش رادمهر ، فعال کارگری ،
15-فریبا راد فعال حقوق بشری وبنیانگذار بنیاد خیریه نیک (افشین اصانلو )
16- آرش سلیمانی جونقانی ، کنشگرسیاسی
17- بابک آزادی کنشگرسیاسی وعضو جبهه دموکراتیک ایران
18- امير بيگلر فعال سياسي
19- محمد زماني كنشگر سياسي و سخنگوي جبهه دمكراتيك ايران شاخه برون مرز
20- ارون عسكري فعال حقوق بشر و عضو جبهه دمكراتيك ايران
21-داریوش عدیم            از یاران دلاور آقای محمد علی طاهری دردشناس ویاور مردم
22-شهدخت چناریان       از یاران دلاور آقای محمد علی طاهری دردشناس ویاور مردم
23-مسعود قدیریان         از یاران دلاور آقای محمد علی طاهری دردشناس ویاور مردم
 24-سارا معصومی         از یاران دلاور آقای محمد علی طاهری دردشناس ویاور مردم

25-کوروش صنعتی        از یاران دلاور آقای محمد علی طاهری دردشناس ویاور مردم

26 آرش صادقی             فعال دانشجویی ،حقوق کودکان وزندانی سیاسی هم اکنون پرونده دار
27-گلرخ ایریایی              فعال دانشجویی ، حقوق کودکان وزندانی سیاسی هم اکنون پرونده دار
28- بهنام  محمدی …..   روزنامه نگار وکارتونیست  فعال سیاسی ومدنی
اسامی سازمانها و نهادهای حمایت کننده از بیانیه جدید همبستگی درباره انتخابات (انتصابات )

1- جبهه دموکراتیک ایران
2- تلویزیون رهایی
3- رادیو فرهنگ
4- کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران
5- حزب سوسیال دموکرات ایران
6- سازمان عفو بین املل آمریکا از حوزه شیکاگو و ویسکانسین
7-کمپین حمایت از حقوق معلمان وزحمتکشان
8- بنیاد نیک ( به یاد افشین اصانلو در ویر جینیای امریکا )
 
 هموندان زندانی  :                                                                                                                                             
مهدی عظیم لو ، بهنام ابراهیم زاده،محمد رضا عالی پیام ،اکبر باغانی ، سهیل بابادی ،خالق افشار مقدم ،ابراهیم پیروز ،مسعود جعفر ابادی ، ایرج حاتمی ، اسد محمدی ، علیرضا فراهانی ،علیرضا ناصری ، حمید بابایی،سعید ابهری ،مسعود عرب چوبدار ،علی مشهدی سعید ماسوری ،مهدی فراحی شاندیز،صالح کهندل،جهان بنا زاده ، محمد توفیق،مهدی سلامتی ،جوشن ابوالحسنی ،سعید احمدی ،لاچین عابدِی،علی شاه بهرامی محمد طاهری،ارژنگ داوودی ، رضا اکبری منفرد ، جواد فولادوند ،آرش اصلان مقدم ، یاسر حمیدی شهرابی ، پیام باستانی ، حمید توروزی ، وحید موسوی ، محمد جراحی ، محمد ابراهیمی، علی محمد منصوری ، میثاق یزدان نژاد ، خالد حردانی ، محمد جراحی ،

اين قسمت در حال حاضر بسته است.