بحران سوریه از طریق سیاسی قابل حل است نه با بمباران! ما خواهان پايان دادن به پرواز هواپيماهای روسيه از همدان هستیم!

etehade-jomhourikhahanصدور اجازه استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه هوائی همدان و پرواز آن ها به مقصد سوریه چرخشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. روشن است که جمهوری اسلامی در جنگ سوریه همکاری نزدیک با روسیه دارد، ولی اين سطح از همکاری نظامی بين دو کشور ايران و روسيه به معنای آغاز دوران تازه ای در حيات سياسی کشور ماست. ادامه ی اين سياست می تواند پای ايران را با توجه به درگيری ها، تنش های موجود در منطقه بحرانی خاورميانه، به مخاطره های تازه ای بکشاند. اتخاذ چنين سياستی در تضاد با منافع ملی کشور و تلاش در جهت تامین صلح و امنیت در منطقه است. به علاوه صلح در سوریه با تکیه بر بمباران هوایی به دست نخواهد آمد. مهم نیست که بمب ها امریکایی باشند یا روسی، بمباران هوایی صلح را دشوارتر می کند و بیش از همه به کشتار غیرنظامیان می انجامد.

هم اکنون همکاری نظامی با روسیه و چند و چون این همکاری در مجلس نیز مورد پرسش است. مبنای قانونی همکاری نظامی با روسیه هنوز روشن نیست و  اصل توافقی که بین دو کشور صورت گرفته است، هم چنان در پرده ابهام قرار دارد. روشن نیست که بر چه مبنائی این اقدام صورت گرفته است. با کدام منطق برای اولین بار بعد از انقلاب اجازه داده شده است که یک کشور خارجی از پایگاه های نظامی ایران استفاده کند؟ باید اگاه بود که تبدیل همسوئی با روسیه در سوریه، به یک همکاری نظامی در سطحی که اجازه پرواز بمب افکن های روسیه را از خاک ایران ممکن شود، گامی  است که می تواند به نوعی وارد شدن در یک بلوک نظامی با روسیه تلقی شود. منافع ملی کشور ما با توجه به موقعیت ژئوپلتیک آن در منطقه، در عدم ورود به بلوک بندی با قدرت های جهانی و اجتناب از رویکرد های یک سویه است. کشور ما  بايد از سياست نظامی گری و بلوک بندی های نظامی فاصله بگيرد.

طبیعی است که ایران باید تلاش کند با روسیه به عنوان یک کشور همسایه و یکی از قدرت های مهم جهانی مناسبات دوستانه و متقابل داشته باشد. اما وارد شدن به معادلاتی که معنای بلوک بندی نظامی ولو در سطح محدود و منطقه ای را تداعی کند، می تواند مناسبات با دیگر کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و به شهادت تاریخ، به جبهه بندی های غیر ضرور منجر شود. تمام تلاش دیپلماسی کشور باید متوجه عادی سازی رابطه با جهان و بیرون آمدن  از انزوای سیاسی و اقتصادی باشد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره بر نقش تعیین کننده دیپلماسی، گسترش همکاری های منطقه ای در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حل مناقشات از کانال رهبران  منطقه ای و نهادهای بین المللی تاکید کرده و منتقد سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، در اتکاء بر منابع سخت افزاری و نظامی و حضور پر رنگ سرداران سپاه در این عرصه بوده است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواهان پایان دادن به پرواز هواپیماهای نظامی روسیه از همدان است. اتحاد جمهوری خواهان خواستار روی آوردن کل حاکمیت ایران به حل و فصل مناقشات با سایر رقبای منطقه‌ای  از را‌ه های دیپلماتیک و اجتناب از  جنگ نیابتی در کشورهای پیرامونی است. ما ضمن استقبال از همکاری با قدرت های بزرگ برای مقابله با تروریسم در سوریه و عراق، یقین داریم بحران‌ در سوریه جز از راه سیاسی قابل حل نیست. درگیرشدن بیشتر در عملیات نظامی کاربرد دیپلماسی را دشوارتر و امنیت ملی کشور ما را بیشتر در معرض تهدید قرار می‌دهد.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۳۰ مرداد ۱۳۹۵ – ۱۲۰ اوت ۲۰۱۶

اين قسمت در حال حاضر بسته است.