آشتی ملی ۳-۱!

 

اولین دور بازی در زمین آشتی ملی ۳-۱ به سود خاتمی تمام شد. گل اول را سید با درک حداقلی از آشتی ملی و دعوت به راهپیمائی ۲۲ بهمن، به دروازه خودی زد و خامنه ای را یک – هیچ، پیش انداخت . اما نتیجه بازی ،در آخرین دقایق دیروز با حضور ناشیانه خامنه ای ، تغییر کرد و وقتی سوت پایان سخنرانیش زده شد، اودیگر سه گل دشت کرده بود. اولین گل را خامنه ای وقتی خورد که وارد زمین بازی طرف شد و گذاشت که خاتمی برایش موضوع انشا تعیین کند و پیش از آنکه به خودش بیاید، با حمله به رسانه ها که چرا به طرح خاتمی پر و بال دادند و با تائید ناخواسته برد وسیع حرف سید، گل دوم را به خودش زد و هنوزعرقش خشک نشده بود که شبح فتنه از راه رسید و به صورت دروغ پردازی های تکراری، شوتی سرکش شد به سوی دروازه ، تا گل سوم هم به ثبت برسد.

بعضی از مفسران ، طوری حرف می زنند و تحلیل می کنند که انگار دارند پوکر بوزینه ها و نه شطرنج اساتید را بررسی می کنند و به محض آنکه جواب خا منه ای را شنیدند، با شعف از جا پریدند که بعله! ما از اول گفته بودیم که این بازی عاقبت ندارد، که زورش را نداریم، که تو دهنی می زند، که برای آبروی سید ضرر دارد و….

برای هر آدمی که در دنیای سیاست، اندک تبحری دارد، روشن بود و برای خاتمی هم اظهر من الشمس که این درخواست در دور اول بازی به در بسته بی اعتنائی می خورد و شاید تنها چیزی که نمیشد روی آن حساب کرد، همین نتیجه 3-1 در مقدماتی بود.

به باور من، ” آشتی ملی” یک موج حمال است. موجی که باید بوسیله یک آمپلی فایر قوی تولید شود تا به امواج صوتی ضعیف سواری بدهد که بتوانند به همه جا بروند و شنیده شوند. خاتمی آمپلی فایر را روشن کرد و آن امواج حمال تولید شدند و حالا برای آنکه در مراحل بعدی بازی هم برنده شویم، باید اولا- صدا های مناسب را تولید و سوار این موج کنیم. صدای رفع حصر، صدای لغو نظارت استصوابی، صدای برگزاری آزادانه انتخابات، صدای کوتاه کردن دست سپاه، بیت و امنیتی ها از سر اقتصاد، صدای پایان دادن به اسرائیل ستیزی و ماجراجوئی در سیاست خارجی و صدای استخوان خرد شده مردم زیر بار فقر و فلاکت، وقتی تولید و سوار این موج قوی شوند، در همه جا و به روشنی قابل شنیدن خواهند شد و درک و برداشت انسانی، مردمی و دموکراتیک از آشتی ملی را به درک مسلط بدل می کنند. دوما- مواظب سید باشیم! مراقب باشیم که گل به خودی نزند، که سوخت موتورش تامین شود – و مهم تر از همه- در جا نزند و جلو برود.

اهل بازی می دانند که یکی از اهرم های پیروزی و ماندن در زمین ، وجود ” قول معتبر” و ” تهدید معتبر” است. اگر مهندس موسوی توانست آنگونه در میدان بماند ، بجنگد و پیش برود، رازش در وجود همین دو ” معتبر” بوده است. وگرنه او نه لشکری داشت، نه پولی و نه سازمانی! موسوی وقتی علیه حاکم جائر خروج کرد، با اعلام اینکه ” غسل شهادت” کرده است، صاحب ” قول معتبر” شد و آنروز که اعلام کرد حقوق مردم خط قرمز اوست ” تهدید معتبر ” هم شد. بعضی ها خاتمی را از زندان می ترسانند. اولا- اگر خاتمی تصمیم بگیرد که حصر تحمیلی و غیر رسمی را بشکند، گام بزرگی به سوی قول و تهدید معتبر برداشته و بیش از امروز بیمه می شود ثانیا- همین سخنرانی امروز خامنه ای هم نشان داد که آقایان جرعت نزدیک شدن به خاتمی را ندارند و لقمه دستگیری و یا ترور او برای دهانشان بیش از اندازه بزرگ است و کسی مایه پرداخت بهای این ماجرا جوئی را ندارد و نظام باید آزادی خاتمی را تحمل کند و ثالثا- فرض کنیم که خامنه ای مرتکب این خبط شود و دستور بازداشت و حصر او را هم بدهد و موضع دنیا در مقابل نظام را حقوق بشری تر کند، در این صورت، خاتمی جز اینکه ، حصر بی هزینه را به حصر باهزینه بدل می کند، چی چیزی از دست می دهد؟
بازی در زمین آشتی ملی شروع شده و خاتمی هم چاره ای ندارد، جز آنکه ادامه بدهد. پس به سود کشور، مردم، صلح و ثبات کشور است که همراه شویم و ادامه بدهیم


**********

از همین نویسنده

**********

اين قسمت در حال حاضر بسته است.