انتخاب شورا ها: مشهد، اصفهان و تهران « اصلاح طلب» شدند

 

مردم در بيشتر شهرهاي بزرگ از جمله كرج به نامزدهاي ليست اميد در انتخابات شوراها راي دادند

گروه سياسي – كبوتر پيروزي روي شانه هاي اصلاح طلبان جاخوش كرده است. هنوز شيريني پيروزي حسن روحاني را هضم نكرده اند كه خبرهاي خوش از سراسر ايران براي شان مخابره مي شود. اصلاح طلبان در بسياري از شهرها توانستند اكثريت كرسي هاي پارلمان شهري را از آن خود كنند. اگر در سال ٩٢ با پيروزي روحاني بسياري بر اين باور بودند كه جريان اصلاح طلب جان گرفته است و پس از انتخابات هفتم اسفند در تهران بسياري معتقد بودند اين جريان سياسي بازگشتي شكوهمندانه داشته اكنون مي توان گفت دست بالا متعلق به اصلاح طلبان است.
از يك سو پيروزي حسن روحاني، سوي ديگر حضور اسحاق جهانگيري به عنوان نماينده اين جريان كه پس از سال ها محدوديت صداي شان را به گوش مردم رساند. در اين ميدان اما نبرد ديگري هم در كار بود. نبردي كه در ميان شور و شوق و هيجانات انتخابات رياست جمهوري كمرنگ جلوه مي كرد اما اكنون پيروزي پررنگ و اميدبخشي را براي اصلاح طلبان به ارمغان آورده است. اكنون مي توان گفت اصولگرايان نه فقط در انتخابات رياست جمهوري، بلكه در انتخابات شوراهاي شهر هم شكست سنگيني را متحمل شدند. امروز ديگر پايتخت، هيچ نماينده اصولگرايي ندارد، امروز تهران «اميد» دارد، هم در بهارستان و هم در بهشت.
اصلاح طلبان هر ٢١ كرسي شوراي شهر پايتخت را فتح كردند و آنچه در انتخابات مجلس بر سر اصولگرايان آمد، در انتخابات شوراي شهر نيز تكرار شد. محسن هاشمي رفسنجاني كه نامش در صدر ليست اصلاح طلبان بود با كسب يك ميليون و ٧٠٠ هزار راي از شهروندان پايتخت شگفتي ساز شد. اما اين شگفتي فقط براي نفر نخست ليست اميد در تهران نبود. حجت نظري، آخرين نفر ليست اميد يك ميليون و ٦٠ هزار راي از آن خود كرد. به بيان ديگر آخرين نفر ليست اصلاح طلبان در تهران بيشتر از ابراهيم رييسي در پايتخت سبد راي خود را پر كرد. نامزد اصلي اصولگرايان تنها بيش از ٩٠٠ هزار راي در تهران كسب كرده است.

تغيير در پايتخت هاي اصلي اصولگرايان
پيروزي بزرگ در اين دوره از انتخابات شوراهاي شهر تنها مختص به پايتخت نبود. اصلاح طلبان در بيشتر شهرهاي بزرگ پيروزي هاي قاطعي را كسب كردند و گام هاي بسيار بلندي را برداشتند. اكثريت شوراهاي شهر در مشهد و اصفهان به طور كامل در اختيار اصلاح طلبان قرار گرفت. در اين ميان شايد مشهد مهم ترين گام بود. در انتخابات هفتم اسفند در ميان خبرهاي پيروزي اصلاح طلبان در بسياري از شهرها، مشهد براي آنها چندان خوش يمن نبود و نماينده هاي اصولگرا را، راهي بهارستان كرد. اما در ٢٩ ارديبهشت ماه اصلاح طلبان مشهد پيروزي بزرگي را پس از ١٢ سال براي خود رقم زدند و ليست اميد اصلاح طلبان در اين شهر همه ١٥ كرسي شوراي شهر را از آن خود كردند. اما پيروزي بزرگ براي اصلاح طلبان خراسان رضوي تنها به مشهد ختم نمي شود. خبرها حاكي از آن است كه، اصولگرايان نه تنها در مشهد، بلكه در استان خراسان رضوي شكست خورده اند. حسيني، رييس ستاد انتخابات استان خراسان رضوي گفت در استان ٢٨ مركز شهرستان داريم. گرايش سياسي ٧٥درصد منتخبين شوراهاي شهري استان اصلاح طلب و معتدل است. از اين ميزان ٨٢ نفر معادل ٥/٤٩ درصد اصلاح طلب و ٤٢ نفر معادل با ٥/٢٥ درصد مستقل و از جريان اعتدال هستند. ٤١نفر از منتخبين مردم در ٢٨ شهر استان معادل با ٢٥ درصد نيز اصولگرا هستند. او در ادامه گفت در ٥شهر استان ١٠٠ درصد اصلاح طلبان و اعتداليون حامي دولت حايز اكثريت آرا شده اند كه اين پنج شهر شامل مشهد، بجستان، تايباد، خواف و زاوه است. در هيچ يك از شهر هاي مركز شهرستان هاي استان اصولگرايان نتوانسته اند اكثريت شورا را به دست آورند. در شهر هاي تربت حيدريه ٤ نفر، تربت جام ٣، جوين ٣، كاشمر ٣ و گناباد ٣ نفر اصولگرا وارد شوراي شهر شده اند، هر چند در اين شهرها نيز اكثريت با اصولگراها نيست. حسيني همچنين گفت ساير مركز شهرستان هاي استان اكثريت اعضاي شوراها با حاميان دولت است، در هر يك از شوراي شهرهاي باخزر، جغتاي، خوشاب، رشتخوار، فيروزه، فريمان، مه ولات ٤ نفر حامي دولت حايز اكثريت آرا شده اند. در نيشابور ٨ نفر، فريمان ٣، چناران ٥، خليل آباد ٣، درگز ٣، سبزوار ٧، قوچان ٥ و كلات ٣ نفر از منتخبين از حاميان دولت هستند. مشهد و اصفهان هميشه جزو شهرهايي بودند كه اصولگرايان در آنها دست بالا را داشتند و سال ها پيروزي در اين شهرها سبب شده بود تا به اين شهرها لقب پايتخت اصولگرايان داده شود.

پيروزي در ديگر شهرها
با پايان شمارش صندوق هاي انتخابات رياست جمهوري و اعلام نتيجه نهايي آن، فضاي خبري به سمت نتايج شوراهاي شهر رفته است. از ديروز صبح خبرهاي خوبي براي اصلاح طلبان مخابره شده است كه حاكي از پيروزي آنها در بيشتر شهرهاي كشور است. بدين ترتيب مي توان گفت اصلاح طلبان اكثريت پارلمان هاي شهري را برده اند و برنده قطعي آنها خواهند بود. در كنار كلانشهر تهران، اصلاح طلبان توانستند در كرج هم پيروزي دلچسبي را كسب كنند. همه ١٣ نفر ليست اصلاح طلبان در اين شهر پيروز شده اند و كرجي ها حتي يك اصولگرا را هم به شوراي شهر خود راه ندادند. در حالي كه خبرهاي مربوط به اتمام شمارش و تجميع آراي كرج منتشر شده بود، ايلنا گزارش داد با وجود آنكه شنيده ها از پيروزي قاطع «ليست اميد» در كرج حكايت دارد، يكي از اعضاي اصولگراي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها، مدعي شده كه بروز تخلفات گسترده در اين پيروزي تاثيرگذار بوده است. با همه اينها بسياري، با توجه به اينكه خبرهاي پيروزي اصلاح طلبان در تهران و بسياري از كلانشهرهاي ديگر منتشر شده به زودي نتايج رسمي در كرج هم منتشر شود و اصلاح طلبان به صورت رسمي در كرج هم به پيروزي بنشينند. در شيراز هم هواي اصلاح طلبي در شهر حاكم شده است. مشاركت بالاي شهروندان شيرازي سبب شد تا سال ها تسلط اصولگرايان در اين شهر پايان يابد. ابتدا خبرهاي غيررسمي حكايت از پيروزي قاطع ليست اصلاح طلبان در اين شهر داشت. اما ديروز عصر درنهايت مشخص شد اصلاح طلبان ١٢ كرسي و اصولگرايان يك كرسي از ١٣ كرسي اين شهر را كسب كرده اند. به اين ترتيب شيراز هم به دومينوي پيروزي اصلاح طلبان پيوست. از ١١ كرسي شوراي شهر يزد هم، ٦ كرسي از آن اصلاح طلبان و ٢ كرسي از آن اصولگرايان و ٣ كرسي هم نصيب نامزدهاي مستقل شد تا در يزد هم اصلاح طلبان دست بالا را داشته باشند. در تبريز هم اصلاح طلبان با كسب ٨ كرسي از ١٣ كرسي شوراي اين شهر عنوان پيروز را براي خود كردند. در بندر انزلي و زاهدان اما اصلاح طلبان به طور مطلق پيروز شدند. به عبارت ديگر در اين دو شهر ليست اصلاح طلبان به طور كامل تمام كرسي هاي شوراي شهر را از آن خود كردند و اصولگرايان ناكام بزرگ ميدان بودند. در همدان و بندرعباس هم اصلاح طلبان پيروزي هايي را كسب كردند اما اين پيروزي ها مطلق نبودند. در همدان از ١١ كرسي تنها ٥ كرسي نصيب اصلاح طلبان شد و در بندر عباس، ٣ اصلاح طلب، ٢ اصولگرا به شوراي شهر راه يافتند و بقيه كرسي ها به چهره هاي معتدل نزديك به دولت رسيد.
اصلاح طلبان سال هاي سختي را پشت سر گذاشته اند و بي شك همين سختي هاست كه شيريني پيروزي اين سال ها را دو چندان مي كند. با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد در سال ٨٤ اصلاح طلبان به طور كلي از حاكميت كنار رفتند و همه چيز به طور كامل در دست اصولگرايان بود. با رخداد وقايع تلخ سال ٨٨ جريان اصلاح طلب از مركز دورتر شد. چهره هاي اصلي اين جريان يا در زندان بودند يا با محدوديت هايي رو به رو شدند. اما اين جريان در سال ٩٢ با يك ائتلاف و حمايت از حسن روحاني توانست جاني دوباره بگيرد و به عرصه بازگردد. اين گام اول اصلاح طلبان در مسير بازگشت به عرصه مديريت كشور بود. در هفتم اسفند ٩٤ گام دوم را هم با موفقيت چشمگير طي كردند و در تهران همه كرسي هاي پايتخت را از آن خود كردند و با پيروزي در بسياري از شهرها توانستند تركيب مجلس را تغيير دهند. گام سوم اما مهم تر و البته پيروزمندانه تر بود. از يك سو حسن روحاني را با رايي بالا راهي پاستور كردند و از سوي ديگر شوراهاي شهر را در بيشتر شهرهاي مهم ايران از آن خود كردند. اكنون اصلاح طلبان بار ديگر به صحنه مديريت شهري باز گشته اند و كابينه بعدي حسن روحاني مشخص خواهد كرد چقدر در مديريت كشور نقش خواهد داشت. هماي سعادت و پيروزي فعلا بر شانه هاي اصلاح طلبان نشسته و اگر كارنامه خوبي از خود ارايه دهند بي شك اين هماي حالا حالاها از شانه آنها برنخواهد خاست.

چمران اعتراض كرد
با اعلام نتيجه انتخابات در شوراي شهر تهران و با مشخص شدن شكست قاطع ليست خدمت اصولگرايان، صداي اعتراض از رياست شوراي شهر كه سر ليست اصولگرايان نيز بود بلند شد.
مهدي چمران گفت دستگاه نظارتي مجلس هيچ نظارتي بر انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران نداشته است و هيچ كس نيز پاسخگو نيست. به گزارش فارس ، مهدي چمران، درباره نحوه نظارت بر پنجمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر تهران، اظهار داشت: بنده روز گذشته نامه اي به وزير كشور نوشتم مبني بر نظارت بيشتر بر انتخابات شوراها ولي هيچ گونه تاثيري نداشته است. او افزود در حال حاضر دستگاه نظارتي مجلس هيچ گونه نظارتي بر انتخابات پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران ندارد و مشخص نيست كه در سيستم چه مي گذرد.
چمران با اشاره به اينكه كسي صورتجلسات را كنترل نمي كند، گفت مجلس در حال حاضر چگونه بر انتخابات شورا نظارت مي كند؟رييس شوراي اسلامي شهر تهران، افزود قطعا دنبال خواهيم كرد تا ارقامي كه از صندوق ها وارد سيستم شده است مجددا بررسي شود. او با تاكيد بر اينكه بايد امانتداري را به خوبي حفظ كنيم، گفت: نظارت بر انتخابات شوراها ايجاد نگراني شديدي مي كند و با مسوولان نيز كه تماس مي گيريم پاسخگو نيستند. از سوي ديگر برخي منابع خبر دادند كه اعضاي ليست خدمت ديروز عصر به ملاقات علي لاريجاني رفته اند.
سايت شورا آنلاين در خبري نوشت نمايندگان ليست خدمت ساعت ١٥ امروز جلسه اي اضطراري را با رييس مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهند كرد. شورا آنلاين در خبر خود مدعي شده است با توجه به شايبه ها و مغايرت هاي قانوني بسياري كه در خصوص شمارش آراي شوراي شهر تهران به وجود آمده و بي نتيجه ماندن درخواست رسيدگي به اعتراض هاي صورت گرفته از سوي مهدي چمران رييس و رضا تقي پور سخنگوي فعلي شوراي شهر تهران از سوي وزارت كشور، اعضاي ليست خدمت تصميم گرفتند تا از طريق مجلس شوراي اسلامي پيگير اتفاقات رخ داده شوند.
در همين راستا ساعت ١٥ ديروز نمايندگان ليست خدمت (چمران، كاشاني، سروري، پيرهادي، تقي پور و شاكري) با علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي ديدار كردند تا اعتراض خود را نسبت به روند شمارش آرا و تصميمات اتخاذ شده كه خلاف قوانين و مقررات است اعلام و خواستار رسيدگي و نظارت مجلس بر روند شمارش آرا شوند. ارسال صندوق هاي اخذ راي به وزارت كشور، در حالي كه بايد تحويل فرمانداري مي شده است، ابهام در نحوه تجميع الكترونيكي آرا، راي كامل ليست اميد با وجود اختلاف شديد اصلاح طلبان روي ٧ نفر از كانديداها كاهش چشمگير آراي چمران نسبت به دوره قبل با وجود افزايش مشاركت نسبت به دوره قبل، از جمله اعتراضات اعضاي ليست خدمت است.

 روزنامه اعتماد، شماره 3813 به تاريخ 1/3/96، صفحه 1 (صفحه اول)

***

پیروزی قاطع لیست امید؛ مرتضی الویری رییس موقت شورای شهر تهران شد

shuraye_shar__tehran

اعضای تازه شورای شهر تهران خبر داده‌اند که اولین جلسه پنجمین شورای شهر تهران را برگزار کرده و هیات رییسه موقت انتخاب کرده‌اند.

مرتضی الویری٬ شهردار سابق تهران٬ رییس سنی هیات رییسه موقت شده است و احمد مسجدجامعی و شهربانو امانی نائب رییس هستند.

انتخاب هیات رییسه موقت براساس سن اعضا است و در جلسه بعدی شورا٬ هیات رییسه سنی باید مقدمات انتخاب هیات رییس دایم را فراهم کند.

بهاره آروین و حجت نظری به عنوان منشی‌های موقت منصوب شدند.

تمام فهرست ۲۱ نفره اصلاح‌طلبان به نام “فهرست امید”٬ بالاترین آرای تهران را به دست آورده‌اند. محسن هاشمی٬ رییس سابق مترو تهران٬ با یک میلیون و ۷۰۰ هزار٬ بالاترین رای تهران را به دست آورده است. مرتضی الویری و احمد مسجدجامعی هر کدام با حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار رای در جایگاه دوم و سوم ایستاده‌اند.

مهدی چمران٬ رییس اصولگرای شورای شهر دوم٬ سوم و چهارم تهران در این فهرست با ۶۵۶ هزار رای نفر ۲۲ شده و عضو علی‌البدل محسوب می‌شود. اعضای علی‌البدل در صورت کنار رفتن ۲۱ عضو ثابت شورای شهر تهران می‌توانند جایگزین آنان شوند.

به این ترتیب بعد از ۱۵ سال تمام کرسی‌های پنجمین شورای شهر تهران در اختیار اصلاح‌طلبان قرار گرفته است. تنها در اولین شورای شهر تهران اصلاح‌طلبان اکثریت داشتند ‌اما در آن شورا هم اکثریت مطلق با اصلاح‌طلبان نبود.

در ۱۵ سال گذشته مهدی چمران٬ چهره اصولگرا٬ رییس شورای شهر تهران بوده و فقط برای مدت یک سال احمد مسجدجامعی از طیف اصلاح‌طلب این مقام را در اختیار داشته است.

از اردیبهشت ماه سال۱۳۸۲ دو شهردار اصولگرا یعنی محمود احمدی‌نژاد و محمدباقر قالیباف اداره مهم‌ترین شهر ایران را به عهده داشته‌اند. اولین شهردار اصولگرا دو سال بعد از شهرداری٬ رییس‌جمهور ایران شد. اما تلاش آقای قالیباف برای رسیدن به بالاترین پست اجرایی ایران ناموفق بود. او بعد از انقلاب طولانی‌ترین زمان تصدی پست شهرداری تهران را داشته است.

انتخاب شهردار تهران مهم‌ترین وظیفه شورای تازه است. محمود صادقی٬ نماینده تهران در مجلس٬ دیروز در توییتی نوشت که ۲۱ عضو شورای شهر تهران از فهرست امید در میثاق‌نامه‌ای تعهد داده‌اند که پست شورای شهر را برای هیچ مقام دیگری ترک نکنند.

بی بی سی

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.