خواهان لغو تصمیم شورای نگهبان در مورد سپنتا نیکنام هستیم!

دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را، پس از گذشت دو ماه از تعلیق آن، با استناد به رای فقهای شورای نگهبان لغو کرده است. آقای نیک نام در دوره قبل نیز عضو شورای شهر یزد بوده است و علیرغم درخواست احمد جنتی دبیر شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدهای متعلق به اقلیت های مذهبی، در لیست کاندیدا ها باقی ماند و توسط مردم یزد دوباره انتخاب شده است. شورای نگهبان بر خلاف قوانین موجود جمهوری اسلامی و بر خلاف عرف تاکنونی، بعد از شکایت نامزد اصولگرای بازنده‌ی انتخابات،با توجیهات شرعی به لغو عضویت آقای سپنتا نیک نام در شورای شهر یزد رای داده است.

ریاست مجلس این عمل شورای نگهبان را غیر قانونی و نقض حقوق شهروندی آقای سپنتا دانسته است. رئیس شورای شهر یزد در آخرین اظهار نظر خود گفته است همچنان پای حرفش هست و مجری قانون یا دستوری که بر اخراج یا لغو عضویت آقای نیکنام منجر شود، نخواهد بود. رئیس شورای شهر یزد خواهان دخالت شورای مصلحت نظام و شخص آیت الله خامنه ای برای لغو این تصمیم شده است. حقوقدانان و روحانیان توجیهات شرعی و قانونی شورای نگهبان را نقد کرده اند. اما اعضای این شورا هم چنان بر تصمیم خود پافشاری می کنند. فقهای شورای نگهبان نظر خود را عین شرع و اختیارات خود را فراتر از قانون می دانند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران تعرض آشکار شورای نگهبان به حقوق شهروندی آقای سپنتا نیک نام را محکوم می داند. ما همواره خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بوده ایم و به طریق اولی مخالف گسترش دامنه اختیارات آن بر انتخابات شوراهای شهر و روستا هستیم. اقدام اخیر شورای نگهبان در نقض حقوق شهروندی اقای نیک نام بیانگر نقش مخرب این نهاد در نظام تبعیض آلود جمهوری اسلامی و تائیدی بر ضرورت جدائی نهاد دین از ساختار دولت است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از حقوق برابر برای همه شهروندان کشور، فارغ از تعلقات مذهبی، قومی، عقیدتی آنان، دفاع می کند و خواستار توقف مداخله‌ی شورای نگهبان در امور شورای شهر یزد و ادامه‌ی کار آقای سپنتا نیکنام در این شورا است.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۲ آبان ۱۳۹۶ – ۳ نوامبر ۲۰۱۷

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.