بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد کنید! به سرکوب اعتراضات مردم پایان دهید!

اعتراضات اخیر مردم در شهرها و مناطق مختلف کشور با سرکوب حکومت مواجه شده است. آیت الله خامنه ای به جای شنیدن صدای مردم، این اعتراضات را به «دشمنان» نسبت داده است و حکم سرکوب خیزش اعتراضی مردم را صادر کرده است. دستگاه سرکوب طی روزهای اخیر با ایجاد اختلال در شبکه های اجتماعی و کنترل مجاری انتقال اخبار و اطلاعات، امکان ارتباط مردم با یکدیگر و کسب خبر را محدود کرده است. تاکنون طبق آمار رسمی حدود ۲۳ تن در یورش نیروی سرکوب کشته و حدود دو هزار تن بازداشت شده اند. حداقل ۹۰ دانشجو جزو بازداشت شدگان هستند که اکثر آنان از اعضای شوراهای صنفی دانشجویان بوده و در خانه هایشان دستگیر و به زندان برده شده اند. سینا مطلبی، جوان ۲۲ ساله، یکی از بازداشت شدگان اخیر، در زندان اوین جان باخته است. مقامات زندان اوین مدعی شده اند که او «خودکشی» کرده است. این امر خانواده های بازداشت شدگان را نگران تر کرده است و امکان بروز اتفاقاتی نظیر کهریزک را در اذهان زنده کرده است.

جمهوری اسلامی به جای به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم با ریختن به خانه های مردم و بازداشت های گسترده، زندان ها را از معترضان پر ساخته است. در جمهوری اسلامی دزدان و غارتگران اموال عمومی، آزادی کامل دارند ولی، مردم معترض به این دزدی ها و فساد گسترده در حکومت، عامل دشمن محسوب شده و با سرکوب و کشتار و زندان مواجه می شوند. این رویکرد نشان می‌دهد که کانون اصلی قدرت در جمهوری اسلامی با تداوم انسداد سیاسی، بر ادامه‌ی وضعیت فلاکتبار کنونی تاکید دارد و برای حفظ آن، از شلیک به مردم و پر کردن زندان ها ابائی ندارد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در دفاع از اعتراضات مردم و با تاکید برخواسته های برحق آنان، خشونت حکومت علیه معترضان و تعرض به فعالان نهادهای مدنی را محکوم می کند و خواستار آن است که:

۱- همه‌ی بازداشت شدگان تظاهرات اخیر، همه‌ی زندانیان عقیدتی و سیاسی، بدون قید و شرط آزاد شوند و به حصر رهبران جنبش سبز پايان داده شود.
۲- آزادی تظاهرات، اجتماعات، آزادی بیان و حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود
۳- اختلال در شبکه های ارتباط جمعی و اینترنت پایان یافته، به حق مردم در کسب اطلاعات و خبر رسانی آزادانه احترام گذاشته شود.
۴- تعرض دستگاه های امنیتی به آزادی و امنیت فعالان صنفی کارگران، معلمان و دانشجویان متوقف شود. آزادی فعالیت تشکل‌های مستقل اعم صنفی و سیاسی به رسمیت شناخته شود.
۵- آمران و عاملان کشتار معترضان محاکمه و مجازات شوند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران نیروهای آزادیخواه و دمکرات کشورمان را به همکاری و همگامی در جهت دفاع از حقوق اساسی مردم ایران در برابر تعرضات حکومت فرامی خواند و از همه سازمان ها و نهادهای مدافع حقوق بشر می خواهد که از حقوق بازداشت شدگان دفاع کنند. ما از همه‌ی نیروهای آزادی خواه مدافع حقوق مردم ایران می خواهیم که با انعکاس گسترده‌ی اخبار مبارزات مردم کشورمان، صدای حق طلبی آنان را بازتاب داده و با ایجاد شبکه های همبستگی با خیزش اعتراضی مردم، از مبارزه‌ی آنان علیه دیکتاتوری و برای دمکراسی و دستیابی به کار، نان و آزادی پشتیبانی کنند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۱۸ دی ۱۳۹۶ – ۸ ژانويه ۲۰۱۸

به کانال اتحاد جمهوریخواهان ایران در تلگرام بپیوندید

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.