موگريني: بدون برجام امنيت منطقه و اروپا به خطر مي افتد

روز گذشته وزيران خارجه اتحاديه اروپا بار ديگر براي بررسي تصميم شان درباره برجام دور هم جمع شدند؛ اين بار در بروکسل. قرار است آنها تا 10 خرداد بسته پيشنهادي سياسي و اقتصادي خود را در راستاي حفظ برجام به ايران ارائه کنند. نشست کميسيون مشترک برجام نيز روز جمعه اين هفته در وين برگزار شد.

موگريني: برجام تامين کننده امنيت است
فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا، بعد از پايان نشست وزيران امور خارجه 28 کشور عضو اين اتحاديه در بروکسل، با تاکيد بر عزم دولت هاي اروپايي براي حفظ برجام گفت: «اين توافق براي ما موضوعي امنيتي است». به گزارش «ايرنا»، موگريني گفت «ما بر پيام سياسي و قدرتمند اتحاد در قبال مسئله حفظ برجام تاکيد کرده و تصميم گرفتيم تا هماهنگي براي تعيين سازوکارهاي اتحاديه را با هدف حمايت از کسب وکارهاي اروپايي که به صورت قانوني در ايران اقدام به سرمايه گذاري کرده اند، ادامه دهيم».
او ادامه داد: «کشورهاي عضو اتحاديه هم طرح هايي را در دست تهيه و بازبيني دارند که با هدف دستيابي به ديدگاهي مشترک درخصوص سازوکارهاي مرتبط بررسي خواهند شد». مسئول سياست خارجه اتحاديه اروپا همچنين نشست هفته گذشته کميسيون مشترک برجام را که بدون حضور آمريکا برگزار شد، مثبت خواند و بر تداوم فعاليت در چارچوب اين کميسيون تاکيد کرد. او گفت: «ما عمدتا مشغول گفت وگو روي اقداماتي براي حفظ برجام و تداوم پايبندي به تعهدات اقتصادي خود هستيم؛ اما موضوع براي ما نه منافع اقتصادي که منافع امنيتي است». موگريني مدعي شد: «معتقديم که در غياب برجام، امنيت منطقه و اروپا در معرض خطر خواهد بود و به همين جهت، اين چنين روي حفظ اين توافق پافشاري مي کنيم. بدون توافق، هيچ راه ممکني براي دستيابي به شرايطي بهتر در حوزه امنيت منطقه وجود نخواهد داشت. معتقديم مي توانيم اين را مبنا قرار داده و سپس به ديگر مسائل مرتبط بپردازيم».
همچنين به گزارش «فارس» موگريني در پايان نشست وزراي خارجه اتحاديه اروپا گفت اتحاديه اروپا در حال بررسي مشوق هاي اقتصادي براي ايران به منظور حفظ برجام است.
او تاکيد کرد که اتحاديه اروپا در قبال ايران، نگراني هاي مشترکي با آمريکا دارد از قبيل برنامه موشک بالستيک اين کشور و برخي موضوعات منطقه. به گفته او، اتحاديه اروپا در اين موضوع که برجام بهترين راه براي پرداختن به نگراني هاي آمريکاست، اتفاق نظر دارد؛ نگراني هايي که به گفته موگريني، اتحاديه اروپا با آمريکا درباره آنها اشترک نظر دارد. او درباره شرايط جاري در قبال برجام و تحرکات اتحاديه اروپا در اين زمينه گفت: «ما داريم پيچيدگي هاي خاصي را مشاهده مي کنيم. ما هرگز اين طور فکر نمي کرديم که اين موضوعي راحت خواهد بود. اقدامات جدي زمان مي برد. مهم آن است که کارها و امور در جهت درست در حال حرکت هستند».
حفظ توافق هسته اي و سرمايه گذاري اولويت ماست
فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا پيش از آغاز نشست بروکسل در جمع خبرنگاران گفت: اولين موضوع مورد بحث در نشست وزيران امور خارجه کشورهاي عضو، حفظ توافق هسته اي با ايران و محافظت از سرمايه گذاري در ايران است. به گزارش ايسنا، موگريني ادامه داد: من وزيران را در جريان ديدار خوب کميسيون مشترک که روز جعمه در وين برگزار شد، قرار مي دهم. در اين نشست کشورهاي مانده در توافق هسته اي بدون آمريکا در سطح معاونان وزير با حضور يوکيا آمانو مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي با يکديگر ديدار کردند. کسي که براي يازدهمين بار تاييد کرد ايران به تعهدات هسته اي اش ذيل توافق پايبند است. بنابراين اين فرصتي است تا درباره اين موضوع و مسائل ديگر همچون ونزوئلا، وضعيت کنوني غزه و جمهوري کنگو بحث و رايزني داشته باشيم. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين گفت: «هيچ کس فکر نمي کند که اين (حفظ توافق هسته اي پس از خروج آمريکا) يک کار ساده است اما ما مصمم به انجام آن هستيم».
به گزارش «ايرنا»، خبرنگاري از موگريني پرسيد که آيا اتحاديه اروپا مي تواند ضمانت هاي مورد نظر ايران را ارائه دهد؟ وي پاسخ داد: ما در هفته هاي اخير به شدت با ايران، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و ديگر شرکاي بين المللي همکاري کرديم تا يک نکته را مشخص كنيم و آن اين است که تصميم هاي اتحاديه اروپا را کشورهاي اروپايي اتخاذ مي کنند و تابع تصميم هاي از پيش اتخاذشده نيز نيستند. ما ابزارهاي لازم براي مراقبت و حفاظت از سرمايه گذاري هاي اقتصادي را به خصوص زماني که مطابق با منافع امنيتي مان باشند، در اختيار داريم و مصمم به انجام آن هستيم.

تبديل برجام از يک موضوع ملي به يک موضوع فروملي
سيدعباس عراقچي، معاون وزير امورخارجه ايران در يک گفت وگوي راديويي اظهار کرد: برجام از همان ابتدا يک موضوع بزرگ ملي بوده است ولي متاسفانه در روند خود از يک موضوع ملي به يک موضوع فروملي و بحث هاي داخلي و جناحي تبديل شد. به گزارش ايسنا، معاون سياسي وزير امور خارجه در ارتباط با روند مذاکرات ايران با کشورهاي اروپايي در ارتباط با ادامه برجام و اينکه آيا در اين ارتباط ايران با کشورهاي اروپايي به ديدگاه مشترکي دست پيدا کرده است يا نه؟ گفت: ديدگاه مشترکي که تا الان به آن رسيده ايم اين است که همه طرف هاي عضو برجام بعد از خروج آمريکا اين اراده را دارند که برجام را حفظ کنند و ما اين اراده را در کشورهاي اروپايي، چين و روسيه مي بينيم. اين اراده در ايران نيز هست البته به شرطي که خواسته هايي که از برجام داريم تامين شود. او با بيان اينکه وقتي که درباره برجام توافق کرديم، يکسري منافع براي ايران در اين توافق بين المللي از جمله رفع تحريم ها در نظر گرفته شده بود، تصريح کرد: ما تا وقتي به برجام پايبند هستيم که اين منافع تامين شود.
عراقچي با بيان اينکه اراده حفظ برجام از سوي همه طرف هاي عضو برجام بعد از خروج آمريکا از اين توافق بين المللي اعلام شده است، خاطرنشان کرد: در بيانيه کميسيون مشترک برجام نيز که در روز جمعه منتشر شد، بر رفع تحريم ها و عادي سازي روابط تجاري و اقتصادي با ايران به عنوان يک بحث ضروري و اساسي در برجام تاکيد شد. بنابراين اراده براي حفظ اين توافق وجود دارد اما مسئله اين است که آيا اين اراده در عمل مي تواند پياده شود يا نه؟ آيا طرف هاي عضو برجام توانايي تامين خواسته هاي ايران را دارند يا نه؟ و اينها موضوعاتي است که ما در حال مذاکره با اروپايي ها در ارتباط با آنها هستيم.

آلمان: بايد همه اقدامات لازم را براي نجات برجام انجام دهيم
مايکل رات، معاون وزارت امور خارجه آلمان در حاشيه ديدار وزراي اروپايي در بروکسل گفت که ما امروز به مسئله توافق هسته اي خوب با ايران خواهيم پرداخت و بايد سيگنال آشکاري را از طرف اتحاديه اروپا ارسال کنيم مبني بر اينکه اين اتحاديه حامي اين توافق است و برجام منطبق با علايق و منافع امنيتي ماست. به گزارش تسنيم، رات گفت که ما بايد همه اقدامات لازم را انجام دهيم تا اين توافق هسته اي يک آينده داشته باشد و ضرورت اين مسئله اين است که ايران هم به اين توافق و تعهدات خود در آن پايبند باشد و ما امروز مطمئنا همچنين در اين باره صحبت خواهيم کرد که تا چه حد مي توانيم از نظر اقتصادي و مالي و بر اساس اين توافق حسن نظر خود را به ايران نشان دهيم. او همچنين بر لزوم آمادگي بيشتر ايران هم تاکيد کرده و با اشاره به اينکه اساس اين توافق مد نظر ماست، گفت: ما بايد همچنين درباره مسئوليت ايران در منطقه و همچنين در اين باره که چگونه مي توانيم به برنامه هاي موشکي بالستيک ايران خاتمه دهيم، صحبت کنيم.

 روزنامه شرق ، شماره 3160 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.