پیری زودرس و ضرورت افق گشایی در نظام سیاسی(سخنرانی)

پیری زودرس و ضرورت افق گشایی در نظام سیاسی

محسن رنانی/ آبان ۱۳۹۷

 

توصیه می‌شود همزمان با شنیدن سخنرانی اسلایدها را نیز از طریق لینک زیر ملاحظه کنید:

اسلایدهای سخنرانی

منبع: کانال تلگرام پویش فکری توسعه

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.