میزگرد جمهوری خواهی: علل ناتوانی رژیم در حل بحران سیل در چیست؟(ویدیو)

«میزگرد جمهوری خواهی»: علل ناتوانی رژیم در حل بحران سیل در چیست؟
برنامه ای از هژیر عطاری

مهمانان:
خانم توران همتی از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
آقایان کامبیز قائم مقام از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
امیر ممبینی از اتحاد جمهوری خواهان ایران
رضا علوی از همبستگی جمهوری خواهان ایران

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۱۰ آوریل ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.