میزگرد: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت ترامپ (ویدیو)

«میزگرد جمهوری خواهی»: نگاهی بر تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط دولت ترامپ و بررسی عواقب آن در صحنه سیاسی ایران

برنامه ای از هژیر عطاری
همایون مهمنش از سازمان های جبهه ملی ایران خارج کشور
مهدی فتاپور اتحاد جمهوری خواهان ایران
حسن زهتاب حزب چپ ایران
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۸ فروردین ۱۳۹۸ برابر با ۱۷ آوریل فوریه ۲۰۱۹

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

اين قسمت در حال حاضر بسته است.