کنفرانس یک روزه سیاسی: آینده ایران، دوران گذار و چالش‌های آن

کنفرانس یک روزه سیاسی

این کنفرانس در 3 پانل برگزار خواهد شد:

افتتاحیه: منصور فرهنگ، کمال جعفری یزدی.

پانل اول: نقش همگرایی جمهوری‌خواهان در گذار به دمکراسی؛

سخنرانان: مهدی فتاپور، بهروز خلیق، مهدی عربشاهی، امیررضا امیر بختیار.

پانل دوم: جایگاه اعتراضات معیشتی و مدنی در دوران گذار؛

سخنرانان: مهرداد درویش‌پور، رضا علوی، الهه مشعوف، نیره توحیدی.

پانل سوم: مباحث معطوف به دوران گذار؛

سخنرانان: علی افشاری، حسن شریعتمداری، رضا علیجانی، شاهین فاطمی.

گرداننده برنامه: نوید محبی

محل: دانشگاه جرج واشنگتن

آدرس: 2201 G Street NW Washington DC 2053 Room: 103

زمان: 8 سپتامبر 2019

ساعت آغاز برنامه: 9:30 صبح

همبستگی جمهوری‌خواهان ایران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.