فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی “آرمان”، شماره ۱۲ منتشر شد

دوازدهمین شمارۀ فصلنامۀ پژوهش های فرهنگی آرمان منتشر شد و در سایت آرمان در دسترس همگان است.

در این لینک بخوانید

ویژگی آرمان، طرح پژوهش های سنجشگرانه، شرح فعالیت های مردم نهاد ایرانیان خارج از کشور، بازتاب فعالیت های هنرمندان و محققان نسل های جوانتر در کنار پیشکسوتان و مشارکت اهل فرهنگ از مناطق مختلف آمریکا و جهان است. آرمان در لس آنجلس توسط بنیاد فرهنگی آرمان، به بنیادگذاری ساموئل دیّان، مدیر مسئول مهدی سیاح زاده و سردبیری فصلنامه و تارنما با شیریندخت دقیقیان در تیراژی محدود منتشر می شود.

در این شماره با گرامیداشت یاد پروفسور فضل الله رضا از بزرگان علم و فرهنگ ایران وعدهء پرونده ای در شماره آینده داده می شود.

فهرست آرمان ۱۲ از این قرار است:

پروندۀ ویژه:  زنده یاد حسین دهلوی

ساموئل دیان: سه ستارۀ تابناک آسمان علم و هنر و ادب: پروفسور فضل الله رضا؛ پروفسور ایرج لاله زاری؛ استاد حسین دهلوی

نادر مجد: استاد حسین دهلوی، بزرگمرد موسیقی ایران

بهراد توکلی: او پیامبر نبود – یادی از استاد حسین دهلوی

فهرست بخش مطالعات فرهنگی:

حسن جوادی: خیام و ابوالعلا

گفتگوی آرمان با شیدا محمدی: جایگاه شعر در میان نسل جدید ایران

بهرام گرامی: یلدا و ارتباط آن باکریسمس

گوئل کهن: در جستجوی راستی- خاطرات و زندگینامۀ یوسف شاهری

فهرست بخش تازه های باهَمِستان، برگ ویژۀ آرمان برای معرفی فعالیت ها و سازمان های مردم نهاد ایرانیان:

برگزاری جشن مهرگان در منطقۀ واشینگتن بزرگ- گزارش از بنیاد فرهنگی دماوند

اردشیر لطفعلیان: مهرگان در شعر فارسی

الهه بروخیم: گزارش بزرگداشت زنده یاد پروفسور ایرج لاله زاری، ریاست سابق دانشکدۀ داروسازی دانشگاه تهران در لس آنجلس

گلناز هاشم زاده، برندۀ جایزۀ آمریکایی صلح دیتون برای بهترین رمان نویس سال

فهرست بخش تاریخ:

مرتضی حسینی دهکردی: سخنی بر مقالۀ محمد حسین ابن یوسف در مورد زنده یاد علی دشتی در آرمان  ۱۱

فهرست بخش فلسفه و عرفان:

شیریندخت دقیقیان: لحظۀ همداستانی؛ نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی- همراه با تحلیل ساختاری حماسۀ فریدون و کاوۀ آهنگر و روایت خروج بردگان از مصر ۱۰۴

مهدی سیاح زاده: بازنویسی و تفسیر داستان طوطی و بازرگان

فهرست بخش معرفی کتاب:

چند نقد بر شعرهای صمصام کشفی  به قلم احمد کاظمی موسوی؛ نادر مجد؛ فریبرز موجبی؛ مسعود موسوی

فهرست بخش شعر:

سروده های شاعران شفیعی کدکنی؛ مجید نفیسی؛ سعید یوسف؛ کریم سهرابی؛ جهانگیر صداقت فر

از شما برای معرفی آرمان در شبکه های اجتماعی سپاسگزاریم.

فیسبوک:

www.facebook.com/Arman-Cultural-Foundation

 

Print Friendly, PDF & Email