گفتگو با بهروز خلیق، مسعود فتحی و رضا علوی: پیرامون خیزش اعتراضی آبان‌ماه ۹۸ (ویدیو)

گفتگوی رضا گوهرزاد با بهروز خلیق، مسعود فتحی و رضا علوی

پیرامون خیزش اعتراضی آبان‌ماه ۹۸ و پی‌آیندهای آن

از شکاف حکومتی تا واکنش جهانی به کشتارها و دستگیری‌ها

برنامه‌ی پویش – تلویزیون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email