میزگرد: چرا ما خواهان سکولاریزم “جدائی دین از حکومت” هستیم

«میزگرد جمهوری خواهی»

چرا ما خواهان سکولاریزم “جدائی دین از حکومت” هستیم

مهمانان:
آقایان منصور فرهنگ، کامبیز قائم مقام، حسن زهتاب و مزدک لیماکشی ۱۴
خرداد ۱۳۹۹ برابر با ۳ ژوئن ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
https://rangin-kaman.net

Leave a Reply

Your email address will not be published.