هم اندیشی مجازی: «عملکرد جمهوری اسلامی در بحران کرونا و چشم انداز پیش رو»

سخنرانان: علی افشاری از همبستگی جمهوری خواهان ایران، بهروز خلیق از حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، مهدی فتاپور اتحاد جمهوری خواهان ایران و خسرو قدیری از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور

با اجرای: فرزانه بذرپور

زمان: یکشنبه ۸ تیر (28 ژوئن) ساعت ۱۸ به وقت اروپای مرکزی و ۱۲ به وقت شرق امریکا

مکان: اطاق مجازی https: //global.gotomeeting.com/join/535138069دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.