میزگرد: نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید

«میزگرد جمهوری خواهی»
نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید
مهمانان: آقایان حسن نایب هاشم، خسرو قدیری، سام جعفریان و حجت نارنجی
اول مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.