برنامه مشترک اتحاد جمهوری خواهان ايران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران

برنامه مشترک اتحاد جمهوری خواهان ايران و اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران
ميزگرد نخست: چرا تحریم انتخابات مجلس نهم؟!
با حضور محمد امینی، حبیب پرزین و مهرداد حریری
و پیام خانم فاطمه حقیقت جو

ميزگرد دوم : راهکارهای پيشنهادی برای تبديل این تحريم به یک اقدام فراگیر ملی اعتراضی
با حضور : رضا علیجانی، ملیحه محمدی و مجتبی واحدی

تاريخ: شنبه ۶ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 25 فوریه 2012
ساعت: 14:00 به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران
مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!
ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com
برگزار کنندگان : گروه پالتاک “اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران” و” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

اين قسمت در حال حاضر بسته است.