جنبش‌های اجتماعی نوین و ایران

ناهید حسینی
January 30, 2018

درک پدیده جنبش‌های اجتماعی نوین در شرایط کنونی ایران جنبش‌های اجتماعی و تاثیرات آن‌ها که از بطن جامعه بر خاسته‌اند، نقشی تعیین کننده در پروسه دموکراسی سازی جامعه کنونی ایران ایفا می‌کنند. شناخت، مطالعه واهمیت این جنبش‌ها چه از نقطه …

زمینه های سیاسی و اجتماعی فروپاشی رژیم های غیردموکراتیک و گذار به دموکراسی

حسین بشیریه
January 26, 2018

پیشگفتار فرآیند گذار به دموکراسی در واقع از سه بخش یا مرحله جداگانه تشکیل می شود: یکی فروپاشی رژیم غیردموکراتیک، دوم شکل گیری رژیم دموکراتیک و سوم تحکیم و استقرار آن. دست کم برای انجام بررسی علمی باید میان این سر مرحله …

نخبگان يا مردم؛ محور توسعه كدام است؟ نقد روایت محمود سریع القلم

محسن رنانی، عباس حاتمی، احمد توکلی و علیرضا علوی تبار
January 21, 2018

نقد و بررسی روایت محمود سریع القلم از توسعه، از سوی محسن رنانی، عباس حاتمی، احمد توکلی و علیرضا علوی تبار    تبديل مسئله توسعه ملي به يک دغدغه عمومي و مسئله جدي فکري در ميان انديشمندان حوزه هاي اجتماعي …

چرا سوسیال دموکراسی؟

مسعود نقره کار
January 21, 2018

سوسیال دموکراسی راه عقلانی وعملیِ گذارجامعه ما از وضعیتی اسفبار به مرحله‌ای انسانی و متعالی است. معنای این سخن این نیست که سوسیال دموکراسی عصای جادو و محلل همه مسائل ومشکل ها و پاسخگوی همه پرسش ها ست، سوسیال دموکراسی یک دستگاه …

شاخص‌های مشترک نظام‌های دیکتاتوری

مزدک لیماکشی
January 13, 2018

ما‌ها که در دیکتوری‌ها زیسته‌ایم می‌دانیم که دیکتاتوری در عمل به چه معنی است. اما این امر مهمی است که بدانیم که دیکتاتوری‌ها بر چه پایه‌هایی استوارند و چگونه و با چه توجیهاتی و با چه ابزاری قدرت خود را …

درباره دموکراسی و توسعه در ایران

کتاب- کاظم علمداری
November 22, 2017

برای گذار به دمکراسی نیاز به توانمندی نظری و تجربی، آموزش و بازیابی گفتمان‌های «آزادی محور» است. بدین منظور باید ارزش ها و نگرش‌های دوره گذشته به ویژه گفتمان «عدالت محور» نقد شوند. نسلی که انقلاب و خشونت را می‌ستود …

نولیبرالیسم در فلسفه و سیاست

گودرز اقتداری
November 1, 2017

صندوق بین المللی پول اخیرا نظراتی را درباره منافع نولیبرالیسم مطرح نمود و از “برنامه نولیبرالی” برای پیش راندن مقررات زدائی اقتصادی در سراسر جهان، و برای فشار بر بازار ملی برای گشایش به روی سرمایه و تجارت جهانی حمایت …

اینک انسان!

محسن حیدریان
October 22, 2017

«این ماه اکتبر همان ماه تولد من است که نماد پاییز زیبا و فصل درو و برداشت میوه زندگی است». نیچه واپسین کتابش را به «خود» به عنوان «هدیه زندگی» تقدیم می‌کند. اما این دوران پختگی نویسنده در حقیقت فصل …

دو مفهوم از آزادی

آیزایا برلین / برگردان: شیریندخت دقیقیان
October 2, 2017

اگر انسان ها هرگز با یکدیگر بر سر غایت زندگی، تفاوت آراء نداشتند و اگر نیاکان ما بی هیچ منعی در باغ عدن مانده بودند، مطالعات جاری “مسند آکادمیک چیچله برای نظریه های اجتماعی و سیاسی” [۲]، پانمی گرفتند. [۳] زیرا چنین مطالعاتی …

نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

محمود سریع‌القلم
September 11, 2017

چکیده این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می‌کند که «خروجی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، …