سکولاریسم: در مصاحبه با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر

شیریندخت دقیقیان
March 11, 2015

مصاحبۀ اختصاصی گاهنامۀ فلسفی خرمگس با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر [۱] پروفسور والزر، نخست سپاس دارم برای قبول انجام مصاحبه با گاهنامۀ فلسفی خرمگس. ابتدا با پرسش های دو دبیر دیگر این گاهنامه آغازمی کنیم: رامین جهانبگلو که نوشته های …

بحثی در باره پرخاشگری وخشونت

اشکبوس طالبی
March 3, 2015

زمینه های فیزیولوژیکی – روانی و اجتماعی پرخاشگری و خشونت[۱] مبحث خشونت، موضوعی بسیار پیچیده، چند وجهی وپر ریشه است که برای توضیح، واکاوی، پیش بینی و کنترل وتغییر آن، لازم است که از فیزیولوژی و کارکرد مغز، روان شناسی، …

زمینۀ راه رشد سکولاریسم در ایران

اسفندیار طبری
March 2, 2015

پیش درآمد پلورالیسم در سکولاریسم دین در اندیشۀ فلسفی ایران باستان دین همواره عنصر برتر تجربۀ دینی و دکترین  پساسکولار مبنای رشد سکولاریسم ایرانی: تلفیقی میان هابرماس و رولز روشنفکر سکولاریسم در بافت ایرانی: جمعبندی فهرست منابع پیش درآمد سلسله …

دو مفهوم از سکولاریزم

رامین جهانبگلو
March 2, 2015

ترجمه از متن اصلی به زبان انگلیسی:   Two Concepts of Secularism                                         برای بسیاری از ما سکولاریزم، زمینی ناشناخته است و همچنان بی تردید، مفهومی به درستی تعریف و تشریح نشده.  طی بیش از ۱۵۰ سال، روشنفکران، سیاستمداران و متالهه، …

مقدمه‌ای بر فلسفه سیاسی(۴)

اسفندیار طبری
October 23, 2012

فهرست بخش چهارم  – ملت  – پاتریوتیسم یا میهن پرستی‌  – دیدگاه کسموپولیتیکی ملت  – دیدگاه ناسیونالیستی و شوینیستی ملت  – دیدگاه اخلاقی‌ و تاریخی به ملت  – نتیجه: ملت یعنی چه؟  – فرد و جامعه  – خصلت دوگانه انسان  …

“اخلاق دينى”و لاييسيته

نیکروز اولاداعظمی
July 23, 2012

اخلاق به آن ارزشهايى گفته مى شود كه بر امر خير و خوشبختى انسان دلالت كند. پشتوانه اخلاق، مجموع عملكرد عقل و خرد است كه به يك مسئوليت دائم التزايد شخصى فرا مى رويد. بنابراين مى توان گفت پايه اخلاق …

چند نکته در باره جدایی دین از حکومت

محمدارسی
July 21, 2012

«برای یک سکولاریسم انسانی» نکته اول: در معنای سکولاریزم و لائیسیزم سکولاریزم (secularism) بر گرفته از واژه لاتینی saeculum است که به معنای عصر و یا نسل به کار می‌رفته. age یا generation بعدها در مسیحیت به The Temporal World …

هر جا انديشيدن هست، نقد هم هست

نیکروز اولاد اعظمی
July 21, 2012

هر جا انديشيدن هستى دارد، نقد هم هست كه بى نقد انديشيدن نيست تعميم “اخلاق دينى” كه اين امرى تجريدى است به حوزه عمومى اخلاق جمعى، تتمه خطرى است كه همچنان مى تواند جامعه ايران را به بند خود كشد. …

کینه توزی یا روشنگری؟

June 14, 2012

شمشير داموكلس “روسانتى مان” آقای داریوش آشوری بر بالای سر روشنگرى آقای داريوش آشورى در سخنرانی خود در دانشگاه لوس آجلس تحت عنوان “ما که هستیم”، از “روسانتى مان” نيجه اينگونه نقل به تفسير مى كند- ” نيچه”، اما، بار …

گفتگویِ نوشتاری

میان کاظم علمداری وبابک امیرخسروی
May 11, 2012

باآنکه به دلایلی، قویّاً اکراه داشته ودارم که دراین بحث ها شرکت بکنم؛ ولی نوشته های متعدد شما وسایرعزیزان را که این روزه ها، به ویژه پس ازگردهمآئی یا کنفرانس واشنگتن(دکترمهرداد مشایخی) راخواندم، تذکرچند نکته به نظرم ضروری رسید.
1 ـ دوست ارجمند! اولاً به گمان من، درمیان ما، اختلافی برسرشعار«ایران برایِ همۀ ایرانیان» نیست. زیرارعایت این امر، لااقل برای ماها، ازبدیهیّات وازباورهای پایه ای وخلل ناپذیرماست. ازدیدگاه ما: آزادی، اساساً، آزادی دگراندیش است! وگرنه آزادی معنی ندارد. بدیهی است که در ایرانی که من وشمابرای برپائی آن تلاش می ورزیم، وآرزو وخواست ماست؛ همانگونه که شما از قول دکتراهری، مورد تاکید قرارداده اید: «همۀ طرفداران دیکتاتوری پرولتاریا تا طرفداران دیکتاتوری فقها تا سطنت طلبان و دمکراسی خواهان وغیره همه ایرانی هستند وباید ازحق برابر برخوردار باشند». اضافه براین گرایشات سیاسی ذکرشده، تاکید آن لازم است که همۀ باورمندان به ادیان مختلف، ازمسلمان وشیعه گرفته تا بهائی و مسیحی