نظام بین‌الملل و ژئوپلیتیک جدید خاورمیانه

محمود سریع‌القلم
September 11, 2017

چکیده این مقاله در دو سطح تحلیل سازماندهی شده است: ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در نظام بین‌الملل جدید و سپس پیامدهای این ساختار بر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه. فرضیه مقاله مطرح می‌کند که «خروجی‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه عمدتاً تحت تأثیر اختلافات، …

تأملی بر مقاله ی “وارثان برنشتاین، آیا سوسیال دموکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟”

نقی حمیدیان
August 29, 2017

آقای جاسکی در مقاله خود مرور فشرده ای در تاریخ تحولات فکری جنبش سوسیال دموکراسی تا اوائل قرن گذشته انجام داد. در لابلای آن به نظر احمد پورمندی و محسن حیدریان نیز به کوتاهی اشاره ای هم کرد. در آخرین …

وارثان برنشتاین: آیا سوسیال‌دمکراسی پاسخگوی مشکلات امروز است؟

رضا جاسکی
August 29, 2017

 “زمان بزرگترین رویزیونیست است. ” ادوارد برنشتاین، مکتب مارکس و حق تجدیدنظر بعد از شکست سوسیالیسم واقعاً موجود ، میخائیل گورباچف، ظاهراً با وجود اعتقاد به لنین، برای رهایی روسیه از بحران‌های بزرگ پیش رو دست به تشکیل حزب سوسیال‌دمکراسی …

مشروطه يا پسامشروطه كجا ايستاده‌ايم؟

میزگربا شرکت هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو
August 6, 2017

مشروطيت و اكنون ما در سخنراني هاشم آقاجري ابراهيم توفيق و محمد مالجو ١٤ مرداد ١٢٨٥ خورشيدي ١١١ سال از امضاي فرمان مشروطيت گذشت محسن آزموده ١١١ سال از امضاي قانون مشروطه به قلم مظفرالدين‌شاه قاجار مي‌گذرد و باز در …

افول تمدن(معرفی کتاب)

رامین جهانبگلو
August 5, 2017

در دوزخ تمدن‌زدایی، نگاه فلسفی رامین جهانبگلو به دنیای امروز رامین جهانبگلو با انتشار کتاب “افول تمدن” نسبت به سیر قهقرائی تمدن هشدار داده است. او روزنه‌های امید را هم نشان می‌دهد: بازگشت به اندیشه‌ها و بنیادهای اخلاقی شرق که …

سوسیالیسم و جامعه‌ی پایدار

امیر مُمبینی
August 4, 2017

  «جهان سوسیالیستی» آن چه «اردوگاه سوسیالیستی» نامیده می‌شد، علیرغم آرمانهای عدالتخواهانه‌ی خود، متأسفانه به هدف سوسیالیسم نرسید و فروپاشید. دلایل اصلی شکست این نظام، بر پایه‌ی مطالعه‌ی نقادانه‌ی این جامعه از درون و از طریق آزمونهای مستقیم، بیش از …

کدام چپ در آینده ایران نقش دارد؟

علی کشتگر
August 4, 2017

عدالت خواهی (به مفهوم عدالت اقتصادی) فراموش نشده. شکست خورده. شکستی سنگین و تاریخی از سرمایه داری لگام گسیخته ی چهار دهه گذشته جهان. و اما چرا این شکست سنگین و چه آینده ای در انتظار آن. عدالت خواهی که …

مقدمه ای بر توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان
August 4, 2017

وقتی ازتوانمندسازی شهروندی سخن می گوییم، به این امر قائل شده ایم که شهروندان جامعۀ موردنظر، دچار میزانی از کمبود توان برای بازشناسی و احقاق حقوق شهروندی و مدنی خود هستند و یا در اثر نظام های توتالیتر یا انواع …

عدالت از دیروز تا فردا!

احمد پورمندی
August 4, 2017

به جای مقدمه: تحریریه میهن اسم این پرونده را ” بازگشت به عدالت” گذاشته است. من با این نامگذاری مسئله دارم. توضیح می دهم: “عدالت”،  مفهومی “قدیم ” است. آن قدر قدیم که «انسان». این طور شروع کنیم که انسان، …

آموزه‌هایی از مریم میرزاخانی برای توسعه انسانی

نیره توحیدی
July 31, 2017

مرگ زودرس وغیر منتظره پروفسور مریم میرزاخانی اغلب ایرانیان را در داخل وخارج کشور با اندوه وحیرت روبرو کرد، غمی سنگین که همراه است با احساس افتخار وغرور ملی. چرا که مریم با زندگی کوتاه اما پر بارش ستاره‌ای شده …