اصلاح فکر دینی و دموکراسی

فرهاد خسروخاور، محسن متقی
April 13, 2015

در چند سال گذشته باب بحث و گفتگو در باره دموکراسی و رابطه آن با اسلام در داخل و خارج  از ایران بسیار مطرح است و نوشته های بسیاری در باب سازگاری و یا ناسازگاری اسلام با دموکراسی و حقوق …

نیاز به اصلاحات دینی در مراحل سه گانه دموکراتیزاسیون

حسن فرشتیان
April 13, 2015

جوامع در روند «دموکراتیزاسیون»، با مراحل سه گانه ای مواجه هستند. این مراحل، از فراهم کردن زمینه های نیاز به «ایجاد تقاضای دموکراتیزاسیون» آغاز می شود و سپس وارد «دوران گذر به دموکراتیزاسیون» شده و در نهایت به «استقرار نهادهای …

سازگار سازی اسلام و دمکراسی

April 12, 2015

بایستگی مباحث نظری گفتگوی نظری و رسیدن به تفاهمی بر سر چهر کشورداری و دمکراتیک سازی دولت بی گمان عامل مهمی در گذار از جمهوری اسلامی است. ولی در وهله نخست چنین کوششی برای همگرایی را نباید چنین تعبیر کرد …

تفاوت رویکردها در نقد اجتماعی

شیریندخت دقیقیان
April 7, 2015

فشرده: نوشتار حاضر، به روش های متفاوت و عوامل تأثیرگزار بر نقد اجتماعی همچون زیربنای سمتگیری های سیاسی و اجتماعی می پردازد. پرسش آغازین این است که روش های نقد اجتماعی با چه ملاکی از یکدیگر متمایز می شوند؟ در …

آیا جامعه اروپایى سکولار است؟

پروفسور اوتفريد هوفه، برگردان امیر طبری
March 30, 2015

هم اندیشی گاهنامۀ خرمگس پیرامون سکولاریزم     مدیر بخش پژوهش هاى فلسفۀ سیاسى دانشگاه توبینگن – جمهورى فدرال آلمان   برگردان: امیر طبرى  در نگاه نخست، سخنى ساده و روشن است؛  جامعه اروپایى به دنبال دوران روشنگرى رفته رفته …

سکولاریته و ابراز وجود، سمبلهای یک جامعه مدرن و آزاد

حمید آقایی
March 25, 2015

از سِلفی تا ابراز وجود سیاسی، سکولاریته و ابراز وجود، سمبلهای یک جامعه مدرن و آزاد عکس های سِلفی که ما امروزه در هر موقعیتی از خود می گیریم در حقیقت به معنی ثبت خود بعنوان اینکه “من هستم”، و …

خشونت و کشتار در ادیان دیگر

ترجمه: محمد ربوبی
March 24, 2015

گرد آلتهوف، توماس بوئر، و پری اشمیدت لویکر (استادان دانشگاه و اعضای شبکه‌ی «دین و سیاست» در دانشگاه مونستر(آلمان) ترجمه: محمد ربوبی عنوان اصلی مقاله: مسیحی‌ها و بودیست‌ها نیز در کشتار دست کمی از مسلمان‌ها ندارند پس از حملات مرگبار …

چگونه می شود دیکتاتور ها را شناخت ؟

اشکبوس طالبی
March 20, 2015

چه کسی را می توان دیکتاتور نامید؟ شاید پاسخ به این پرسش چندان هم مشکل نباشد. براساس داده های جدید روانشناسی و تحلیل تیپ های شخصیتی، شناخت و بررسی شخصیت دیکتاتورها کار چندان مشکلی نیست. چرا که تاریخ زندگی آن …

سکولاریسم: در مصاحبه با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر

شیریندخت دقیقیان
March 11, 2015

مصاحبۀ اختصاصی گاهنامۀ فلسفی خرمگس با فیلسوف آمریکایی، مایکل والزر [۱] پروفسور والزر، نخست سپاس دارم برای قبول انجام مصاحبه با گاهنامۀ فلسفی خرمگس. ابتدا با پرسش های دو دبیر دیگر این گاهنامه آغازمی کنیم: رامین جهانبگلو که نوشته های …

بحثی در باره پرخاشگری وخشونت

اشکبوس طالبی
March 3, 2015

زمینه های فیزیولوژیکی – روانی و اجتماعی پرخاشگری و خشونت[۱] مبحث خشونت، موضوعی بسیار پیچیده، چند وجهی وپر ریشه است که برای توضیح، واکاوی، پیش بینی و کنترل وتغییر آن، لازم است که از فیزیولوژی و کارکرد مغز، روان شناسی، …