مهدی کروبی:‌ اربابان قدرت در تمامی انتخابات ها با دخالت نیروهای امنیتی و نظامی آراء را مهندسی کردند

مهدی کروبی در پاسخ شفاهی به نامه آیت الله حائری مجددا بر مهندسی انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ تاکید کرده است.

به گزارش خبرنگار سحام٬ محمدحسین کروبی٬ فرزند مهدی کروبی در دیدار شب گذشته خود وضعیت روحی پدرش را “خوب و قوی” توصیف کرده است. در این دیدار که به مناسبت روز پدر و پس از مدت ها ممنوع الملاقاتی برای این فرزند آقای کروبی فراهم شده بود٬ وی در پاسخ به سوال فرزندش درباره نامه آیت الله حائری مجددا بر مهندسی آراء و انتخابات توسط نهادهای امنیتی و نظامی تاکید کرده بود.

مهدی کروبی در این دیدار ضمن انتقاد از تهمت ها و دشنام های یکطرفه از جانب حکومت نسبت به خود و میرحسین موسوی افزوده بود: “بعد از ارتحال امام٬ اربابان قدرت٬ جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصی شان ذبح نمودند و در تمامی انتخابات ها با رد صلاحیت افراد و جابجایی آراء مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی٬ عملا آراء را مهندسی می کردند.”

این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و ۸۸ ریاست جمهوری در ادامه تاکید کرده بود که “کاری که در مهندسی انتخابات سال ۸۸ انجام دادند٬ شاه بیت آقایان بود و در این مدت یک طرفه هر تهمت و دشنامی را به ما نسبت دادند٬ بدون اینکه مجال و حق پاسخگویی به ما داده شود.”

مهدی کروبی٬ میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اکنون بیش از ۱۱۶۰ روز است که در حصر و حبس خانگی غیرقانونی به سر می برند و در طی این مدت از هرگونه پاسخگویی نسبت به اتهامات و فحاشی های حکومت و منصوبانش محروم بوده اند.
از طرفی در معدود مواردی که خانواده ها خواسته اند به ذکر نقل قولی از ایشان به خارج از حصر اقدام کنند٬ با قطع ملاقات ها و محرومیت از تماس روبرو شده اند. به طور نمونه به قطع ملاقات های فاطمه کروبی با همسرش برای ۴ ماه در دوران پس از انتخابات مجلس گذشته و ذکر نقل قولی از مهدی کروبی درباره آن انتخابات می توان اشاره نمود.

اکنون ذکر این جمله از مهدی کروبی در رابطه با انتخابات ها در ایران و خصوصا انتخابات جنجال برانگیز سال ۸۸ ٬‌نشان از عدم تغییر در عقیده و همچنین اثبات پایداری او در پیمانش با مردم است و بر این اصل گواهی می دهد که فشارها و پیام های مختلف در جهت توبه نمودن این رهبران جنبش نه تنها خللی در اراده آنان ایجاد ننموده٬ بلکه بر راه و مسیری که تا کنون پیموده اند٬ مصمم تر شده اند.
محمدحسین کروبی در بخش دیگری از یادداشت خود به عدم تداوم درمان پدرش اشاره نموده است. این در حالی است که شرایط مشابهی در حال حاضر برای میرحسین موسوی نیز در حال پیاده سازی است و نگرانی ها درباره وضعیت جسمی وی و بی توجهی حکومت دراین باره نیز شدت گرفته است.

مهدی کروبی همکنون در منزل شخصی خود در جماران در حبس و حصر خانگی به سر می برد.

متن کامل روایت محمدحسین کروبی از دیدار خود با پدرش را بخوانید:

شب گذشته به مناسبت روز پدر٬ مامورین وزارت اطلاعات برای دیدار با پدر موافقت و خبر دادند که می توانم ایشان را ببینم.

در حالی که دراین مدت یکسال جسمشان آسیب جدی دیده است اما خدا را شکر٬پدرم را مانند همیشه با روحیه خوب و قوی دیدم. متاسفانه بعد از عمل سنگین دیسک کمر که باید بنا به توصیه پزشکان درمان ایشان از طریق آب درمانی دنبال می شد فقط برای یکبار به آن عمل شده است.

از پدرم راجع به نامه آقای حائری شیرازی که خطاب به ایشان و آقای موسوی نوشته شده بود سوال کردم. ایشان بیان داشت که:”بعد از ارتحال امام٬ اربابان قدرت٬ جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصی شان ذبح نمودند و در تمامی انتخابات ها با رد صلاحیت افراد و جابجایی آراء مردم و دخالت نیروهای غیر مسئول اعم از امنیتی و نظامی٬ عملا آراء را مهندسی می کردند. اندک انتخاباتی هم که سالم برگزار شده بود بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد. کاری که در مهندسی انتخابات سال ۸۸ انجام دادند٬ شاه بیت آقایان بود و در این مدت یک طرفه هر تهمت و دشنامی را به ما نسبت دادند٬ بدون اینکه مجال و حق پاسخگویی به ما داده شود.”

من هم در مقابل به ایشان گفتم وقتی دیدم آقای حائری شما را در صورت عدم توبه وعده جهنم و حاکمان را وعده بهشت داده است٬ یاد کشیشان قرون وسطی افتادم که چطور اراضی بهشت را می فروختند و به مخالفینشان وعده عذاب و جهنم می دادند؛ فقط با این تفاوت که این روحانیون‌ِ در اقلیت و وابسته به مال و مقام دنیا٬ چند صد سال از کشیشان قرون وسطایی عقبتر هستند.

Print Friendly, PDF & Email