نشست ۳۸: آیا بلوکی از نیروهای جمهوری خواه قابل تصور است؟

فایل صوتی سی و هشتمین نشست از سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
تاريخ: شنبه ۸ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 28 ژانویه 2012

مقدمه : گزارش هیات سیاسی – اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران
سختران: حبیب پرزین — عضو هیات سیاسی- اجرایی
تاريخ: شنبه ۸ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 28 ژانویه 2012

بخش نخست : آیا بلوکی از نیروهای جمهوری خواه قابل تصور است؟
سخنرانان : محمد امینی ، مهران مصطفوی و مسعود فتحی

بخش دوم: این نیروها چه نقشی می توانند درمبارزه برای تحقق شرایط انتخابات آزاد و انتخابات پیش رو در ایران ایفا کنند؟
سخنرانان : محمد امینی ، مهران مصطفوی و مسعود فتحی

Print Friendly, PDF & Email