گفتگو در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی

فایل صوتی چهل و چهارمین نشست هفتگی از گفتگوهای اینترنتی
اتحاد جمهوريخواهان ايران
در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی
تاريخ: شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 10 مارس 2012

مصاحبه با دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»

پای صحبت شاهدان شکنجه در رژیم گذشته
حسین بهبودی، نقی حمیدیان، اسماعیل ختایی، منوچهر مختاری و حسن جعفری

Print Friendly, PDF & Email