گفتگوهای اینترنتی: نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

نگاهی به رویداد‌های سال ۹۳ درایران

با حضور: بهروز بیات، حمید زنگنه و مهدی فتاپور

fatapur_zangane_bayat

تاريخ: شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۴ برابر  با 4 آوریل2015

ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران

مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

 برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”  

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *