فیلم همايش منطقه اي اتحاد جمهوريخواهان در شهر كلن آلمان ( ۳۰ و ۳۱ اكتبر 2004)

در مورخه ۳۰ و ۳۱ اكتبر همايش منطقه اي اتحاديه جمهوريخواهان ( اروپاي مركزي ) در شهر كلن آلمان برگزار گرديد.
در اين همايش دو روزه قريب به ۲۰۰ تن از فعالين سياسي مرتبط با اتحاد جمهوريخواهان شركت داشتند.
محورهاي اصلي همايش عبارت بودند از:
الف – مناسبات ايران و آمريكا و بحران مربوط به پروژه هسته اي ايران.
ب- بحران منطقه و چشم انداز صلح و ثبات در خاورميانه.
همچنين تزهائي در مورد:
سياست ها و راه كارهاي آينده اتحاد جمهوريخواهان ايران بعنوان سند مبناي بحث در همايش هاي منطقه اي مورد بررسي قرار گرفت. كه شامل محورهاي زير بود:
الف- اوضاع سياسي كشور و ارزيابي از دوران اصلاحات
ب- جناح بنديهاي درون حاكميت
ج- سياست هاي مشخص اتحاد جمهوريخواهان در قبال اوضاع كنوني
بخش اول: در زمينه انديشه و گفتمان سياسي
بخش دوم: در زمينه سياست هاي عملي براي گشايش فضاي سياسي در كشور
د- اتحادهاي سياسي

گزارش تصویری از همايش منطقه اي اتحاد جمهوريخواهان در شهر كلن آلمان – 30 – 31 اكتبر 2004

بخش نخست

بخش دوم

بخش سوم

تهیه کننده: انجمن ایران پیوند

Leave a Reply

Your email address will not be published.