هزينه هاي ٤٠٠ ميليوني انتخاباتي

entekhabat_imgنمايندگان خواستار ورود قوه قضائيه به ادعاي وزير كشور درباره پول هاي كثيف شدند

«پول کثيف» حالابراي خودش ترم سياسي شده و مدام از زبان اين وآن شنيده مي شود. نخستين بار عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کشور دولت تدبير و اميد از احتمال تزريق پول هاي کثيف به انتخابات خبر داد و مجلسي ها در واکنش به سخنانش خواستار توضيح وزير در جلسه غيرعلني مجلس شدند. پس از اعلام مواضع مشخص رحماني فضلي، صداي بلند ديگري از بهارستان به گوش رسيد. صدايي که اين بار از نگراني برخي نمايندگان از تزريق رانت بابک زنجاني در ستادهاي انتخاباتي احمدي نژادي ها خبر مي داد. عوض حيدرپور، عضو کميسيون امنيت ملي همان روزها خبر داد که رانت زنجاني به ساختمان ولنجک رسيده و خيلي از ستادها کارشان را ديري است که شروع کرده اند. بااين حال برخي در مجلس نهم از همان فرداي اعلام پول کثيف به نقد رحماني فضلي روي آورده و طرح سوال و تذکر روي ميز آمد. رحماني فضلي اعلام آمادگي کرد حاضر است درباره جزئيات بيشتر اين موضوع با منتقدان سخن بگويد و حالاجواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت مجلس به «شرق» مي گويد: «آسيب ناشي از پول کثيف چندصد برابر مواد مخدر، سلامت کشورها را تهديد مي کند اما نه اصلاح طلب ها و نه اصولگرايان به عمق فاجعه و تبعات آن پي نبرده اند». علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز به طور تلويحي از رحماني فضلي خواستار ارائه مستندات در موضوع پول هاي کثيف شد. درهمين حال حسين سبحاني نيا، عضو هيات رئيسه مجلس از قوه قضائيه خواستار برخورد با ادعاي اثبات نشده درباره پول هاي کثيف شده است. جهانگيرزاده مانند برخي نمايندگان ديگر، هشدار رحماني فضلي را جدي گرفته اما معتقد است: «اين مسئله بايد با ارائه اسناد و طرح بحث در جاي مناسب واکاوي شود». نگراني ديگر نماينده اروميه «هزينه هايي است که حالاماه ها مانده به انتخابات در برخي حوزه هاي انتخابيه هزينه شده و بايد سازوکاري براي رصد بر هزينه کردها درنظر گرفته شود». او مي گويد: «آن طور که مطلعم در برخي حوزه ها برخي نامزدها از همين حالا٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليون تومان هزينه کرده اند و معلوم نيست تا زمان انتخابات اين هزينه ها به چه اعدادي برسد».

تبعات پول کثيف، هزاران برابر بدتر از مواد مخدر
جهانگيرزاده درعين حال تاکيد دارد بايد سازوکاري لحاظ شود که افراد از کمک به نماينده باز نمانده و نگراني نداشته باشند؛ درآمد نماينده ماهانه نزديک به چهار ميليون تومان است و اگر هر نماينده بخواهد تمام درآمدهايش را ذخيره کند هم نمي تواند براي دوره بعدي هزينه هاي انتخاباتي را متقبل شود و طبيعي است که برخي کمک هاي مردمي به نمايندگان انجام مي شود. افشاي پول هاي کثيف بايد به شکلي باشد که افراد صالح از همراهي با نماينده ها احساس خطر نکنند و پول هاي باطل شناسايي شوند. ترديدي نيست که فساد ناشي از تزريق احتمالي پول کثيف به انتخابات، تبعاتش هزاران برابر تلخ تر و ناگوارتر از فساد ناشي از مواد مخدر است و اين امري است که چه اصلاح طلب و چه اصولگرا نبايد به آساني از کنار آن بگذرند». هادي شوشتري، ديگر عضو کميسيون امنيت ملي مجلس نيز سخن رحماني فضلي را سخني هوشمندانه دانسته و تاکيد دارد: «فردي با تجربه – نه از سر سياست ورزي – سخن مي گويد و نه براي جوسازي. اگر وزير کشور امروز نگران چرخش پول هاي کثيف و ورود آن به فضاي سياسي است، بدون شک دغدغه هايش مبتني بر شواهد است و مجلس نيز در اين زمينه بايد تلاش کند مسيرهاي توليد فساد را شناسايي و افکار عمومي را در اين زمينه بيدار کند».

نگران تزريق پول کثيف به انتخابات نيستم
منصور حقيقت پور، نايب رئيس دوم کميسيون امنيت ملي مجلس نيز در همين زمينه به شوخي مي گويد: «حالاواقعا چقدر اين پول ها کثيف اند. اطلاعات در اين زمينه بايد به قوه قضائيه برسد، پول کثيف به تنهايي جرم است چه برسد به اينکه پول کثيف بخواهد چرخه کثيفي ايجاد کند».به گفته او «کلي گويي درباره پول کثيف فضا را مشوش مي کند و اين رويه صحبت نه تنها منجر به برچيده شدن اين مشکل در فضاي سياسي و انتخاباتي نمي شود بلکه فضايي را به وجود مي آورد که رقباي سياسي با استفاده از اين فضاي مبهم يکديگر را متهم به استفاده از پول کثيف مي کنند».

هزينه ٤٠٠ ميليوني نماينده شدن
حقيقت پور بااين حال نگران تزريق پول کثيف به انتخابات مجلس نيست و بر اين باور است که هيچ فرد و سازماني نمي تواند چنين اقدامي انجام دهد. بااين حال جهانگيرزاده تاکيد دارد اگر وضعيت رصد انتخاباتي کامل و بااشراف صورت نگيرد، احتمال بروز خطا مي رود؛ «به هرحال بخشي از انتخابات در کشور ما به هزينه هاي اقتصادي مرتبط است و گاهي هزينه انتخاب يک نماينده در شهرستان ها ٣٠٠ تا ٤٠٠ ميليون تومان است. بنابراين بايد سازوکاري از مراقبت و نظارت توامان لحاظ شود».رحماني فضلي يک ماه مانده به نوروز ٩٤ از نگراني اش درباره تزريق پول هاي کثيف به انتخابات و سياست خبر داده بود. دغدغه اصلي او البته پيرامون ارقامي است که در موضوع قاچاق در گردش است. او رقم قاچاق کالارا ١٠ هزار ميليارد تومان اعلام کرده و مي گويد: «اگر قاچاق موادمخدر هم ١٠ هزار ميليارد تومان باشد، مي توان گفت ٢٠ هزار ميليارد تومان از مجاري پنهان وارد اقتصاد مي شود و ديگر نمي توان گفت اين اقتصاد سالم است و يک رقابت منطقي و قانوني شکل مي گيرد. کسي که اين پول ها را دارد به راحتي نفوذ مي کند و مشکل ايجاد مي کند».چند روز پيش نيز، وزير دادگستري دوباره از دغدغه ها درباره پول هاي کثيف سخن گفته بود.

نويسنده: آمنه شيرافكن

شرق

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.