گفتگوهای اینترنتی: “نه” به شلاق و هر گونه کیفر جسمانی

 

paltalk_shalagh2

 

 

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.