روحاني شايسته سالاري كند، در شرايط شيك نيستيم

ghaninejad_behkish_allahdad

بررسي چگونگي انتخاب كابينه اقتصادي در دولت دوازدهم در ميزگردي با حضور بهكيش، غني نژاد و الله داد

پاي انتقاد که در ميان باشد، مدافعان دولت در مقابل مخالفان دولت کم نمي آورند، البته با يک تفاوت که نقد آنها سازنده است و نقد مخالفان به تخريب مي رود؛ همان انتقادي که روحاني در مراسم افطاري با اصحاب رسانه از آن استقبال کرد و آن را با قيد «الزامي» مورد تاکيد قرار داد. محمدمهدي بهکيش، موسي غني نژاد و مرتضي الله داد سه اقتصادداني هستند که در کسوت منتقد در ميزگرد «شرق» حضور يافتند تا نکات کليدي را به روحاني يادآوري کنند؛ همان نکاتي که اگر در دولت دوازدهم به آنها توجه نشود، خطر احتمال تکرار انتخابات ٨٤ را دوچندان مي کند. دولت يازدهم برنامه منسجمي نداشت، تيم اقتصادي دولت هماهنگ نبود و گاه بخشي از دولت، در تضاد با بخشي ديگر وارد عمل مي شد؛ وزراي سن دار هم بماند که از روز اول مورد انتقاد بودند و هستند. حالا آقاي روحاني قول داده از جوان تر ها و زن ها در کابينه استفاده کند. اين قول ها بخشي از کاستي هاي دولت را پوشش مي دهد. مهم ترين نکته که حاضران در ميزگرد به آن اشاره مي کنند استراتژي است. استراتژي دولت در هيچ بخشي مشخص نيست که اگر بود، هر وزير يا مسئولي ساز خود را کوک نمي کرد. دومين مشکل دولت، نداشتن شرايط احراز براي پست هاي مهم است. الله داد توصيف خوبي از ماجرا دارد: «وزرا گروهي و اتوبوسي مي آيند و اين مشکل تمام دولت هاست.» خلاصه کلام اين اقتصاددان اين است که زن بودن و جوان بودن وزرا و مسئولان مهم نيست، آنچه مهم است، شايسته سالاري است.

آقاي بهکيش مشکلات در حوزه اقتصاد زياد است و انتقادها هم به همان اندازه زياد. شما به عنوان کارشناس، مشکلات اقتصاد ايران را در کجاها پررنگ تر مي دانيد؟
بهكيش: بحث را اين طور شروع كنيم كه دولت جديد با يك سري قول هايي كه به جامعه داده، مي خواهد كارش را شروع كند که اين قول ها همان مطالبات مردم است. بحث مهم اين است آقاي دکتر روحاني قول هايي كه داده و مطالباتي را كه مردم دارند (انتظارات) چگونه مي خواهند سازماندهي کند. بخشي از روند ساماندهي مربوط به انتخاب افراد در مجموعه دولت است. به نظرم آقاي روحاني در اين دوره از انتخابات نسبت به دوره قبل به مطالبات مردم خيلي نزديك تر شدند و اين جاي خوشحالي دارد. به نظرم در دوره قبل رياست جمهوري آقاي روحاني دو اقدام مهم رخ داد؛ يكي بهبود روابط بين الملل كه در قالب برجام اتفاق افتاد. ديگري هم ثبات اقتصادي اي كه به وجود آمد. هر دوي اين اقدامات بسيار ارزشمند بود. منتها اين دو اقدام زيربنايي بودند كه برنامه هاي اقتصادي بايد بر پايه آن ساخته مي شد. برنامه هاي اقتصادي آقاي روحاني در دوره قبل به هر دليلي (يا نتوانست يا فرصت نكرد و…) به جز نفت و گاز روي اين دو مبنا ساخته نشد که در اين دوره بايد اين كار انجام شود. دكتر روحاني بايد دقيق بگويد که مي خواهد چه كند و چگونه به اهداف دست يابد؛ از مسير آزادسازي يا از راه خودکفايي. درباره آزادي كه اين همه از آن صحبت مي كند، چه برنامه اي دارد. يك بخش از آزادي مورد اشاره ايشان، آزادسازي اقتصادي است. آزادسازي فرهنگي و سياسي بدون آزادسازي اقتصادي امكان پذير نيست. به نظرم ابتدا آقاي روحاني بايد مشخص كند مي خواهد در قالب قول ها و وعده هاي داده شده چه كاري انجام دهد تا براساس آن ابزار را تنظيم كند كه يكي از آنها همين تعيين وزراست.
غني نژاد: من هم معتقدم آقاي روحاني الزاماتي را كه لازم بود اقتصاد روي ريل درست قرار بگيرد، به خوبي انجام دادند. منتها مشكلات سر جاي خود باقي است. نمي خواهم بگويم مشكلات مربوط به دوره چهارساله آقاي روحاني است؛ چون اگر بخواهيم منصفانه بگوييم، خرابي هايي كه در دولت هاي نهم و دهم به بار آمد، خيلي گسترده تر از آن است كه بتوان در چهار سال آنها را درست كرد؛ اما شايد بتوانيم بگوييم بعد از به نتيجه رسيدن برجام و به ويژه از يك سال ونيم گذشته تاکنون، مي شد كارهايي كرد كه متاسفانه به اندازه كافي انجام نشد. به چند مورد اشاره مي كنم؛ يكي آزادسازي اقتصاد كه دكتر بهكيش به آن اشاره كردند. سال ٩٣ كنفرانس اقتصاد ايران بود و ما سه نفر آنجا مقاله ارائه داديم. چارچوب تمامي مقالات آزادسازي اقتصادي بود. آقاي دكتر بهکيش درخصوص تعرفه ها و مجوزها و كم كردن بوروكراسي و موانع تجارت آزاد مقاله ارائه دادند. من درباره قيمت گذاري، آقاي دكتر الله داد هم درباره آزادسازي. هم زمان با اين همايش اقداماتي هم آغاز شده بود. البته آقاي دکتر الله داد به دليل اينکه در معاونت اقتصادي اتاق ايران هستند بيشتر در جريان امور قرار دارند. از آن زمان تاکنون که حدود سه سال مي گذرد آن اقدامات به هيچ نتيجه اي نرسيده و آقايان هنوز در حال احصاي مقررات هستند و کارها بسيار کند پيش مي رود. دوم مسئله نظام بانكي و مشكلاتش بود. با اينکه برجام اتفاق افتاد، اما هنوز در نقل و انتقالات بانکي مشکل وجود دارد و ارتباط کامل با بانك هاي خارجي برقرار نشده است. البته مشكلات بزرگ تر داخل نظام بانكي ماست. در اين موارد به نظرم كم كاري كردند. موسسات اعتباري بدون مجوز كه به معضلي براي بانك مركزي و دولت تبديل شده، برمي گردند به کارهايي كه بايد انجام مي شد اما به دلايلي كه برايم روشن نيست انجام نشد. نكته سوم درباره صنعت است. بخش صنعت و تجارت كه تبديل به يك وزارتخانه خيلي بزرگ شده، عملكرد خوبي نداشت و عملا رويکردش با فلسفه اقتصادي آقاي روحاني مغاير بود. ايشان حداقل ديدگاهشان اين بود كه با اقتصاد رقابتي و آزاد مي خواهند شرايط را پيش ببرند؛ درحالي که وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمت تعرفه ها رفت که چگونه آنها را حمايتي كند و حمايت از صنايع ناكارآمد داخلي، از جمله خودرو را در پيش گرفت. در سال گذشته ١٥ هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي كوچك و متوسط ورشکسته و ناکارآمد که توانايي ادامه فعاليت نداشتند، تسهيلات بانکي دستوري پرداخت شد؛ يعني نظام اقتصادي ما طوري عمل کرد كه در آن فعالان اقتصادي كارآمد تنبيه و ناكارآمدها تشويق شدند. در بخش ماليات هم همين رويه تکرار شد. ماليات زياد از كساني گرفتند كه موفق بودند و فعاليت مي کردند و به كساني كه بد عمل كرده و بدهكار بودند و نمي توانستند بدهي شان را پس دهند، با بخشش ماليات و اعطاي تسهيلات جايزه دادند. اين سيستم درست نيست. اگر هدف افزايش بهره وري و اصلاح اقتصادي باشد، درست برعكس بايد عمل مي شد.
الله داد: دولت آقاي روحاني قرار بود از بُعد اندازه کوچک تر و از بُعد کارايي چابک شود که متاسفانه گامي در اين راستا برداشته نشد. دولت شركت هاي گسترده اي را در اختيار دارد كه اين شركت ها حياط خلوت وزرا بوده و چندان تمايلي به واگذاري آنها نداشته اند و اين موضوع از چشم رئيس جمهور نيز دور نمانده و بعضا به اين امر اشاراتي داشته اند. در اين چند سال شاهد اقدام منسجم در زمينه کوچک سازي دولت نبوديم. همچنين مي توان با کاهش تعداد کارکنان بخش دولتي، ضمن پرداخت حقوق، نسبت به افزايش کارايي آنان با آموزش علوم روز کاربردي، بر کيفيت نيروي انساني موجود، اقدام كرده و در بازار کار رقابتي عرضه كرد. اين دسته نيروي کارآمد به خوبي در بخش خصوصي جذب خواهند شد و مي توان از تجربه کشورهاي موفق در اين زمينه بهره گرفت. يكي از مشاوران ارشد آقاي دكتر روحاني در مقاله اي که در كنفرانس بين المللي مديريت در سال ٩٥ عرضه شد، اعلام كرد ٢٥ درصد نيروي كار در سيستم دولتي عملا هيچ كاري براي انجام دادن ندارند.
١٥ درصد هم در حد بسيار ناچيز وظيفه اي برعهده دارند که به سادگي قابل انتقال است و در ارائه خود به اين نتيجه رسيدند که درحال حاضر با اين حساب مي توان ٤٠ درصد از نيروي دولت را كم كرد. پس چرا هيچ اقدامي نشده؟ مطمئنا کار ساده نيست، ولي حتما در مقطعي از زمان بايد شروع شده باشد. از اين دسته هر كارمندي كه از سيستم دولتي كسر شود، مي تواند منجر به افزايش کارايي در سيستم بوروکراسي پيچيده فعلي شود و شرايط را براي بخش خصوصي بهبود بخشد. بخش دوم مقررات زدايي است. يكي از معضلات بخش خصوصي همين مقررات انبوه براي شروع كسب وكار است. در همين ارتباط همان گونه که آقاي دکتر غني نژاد اشاره کردند، چگونگي کاهش مقررات را در چند كشور بررسي كرديم و نهايتا به اين نتيجه رسيديم که يکي از موفق ترين عملکردها در اين زمينه متعلق به کشور كره جنوبي بوده و ما مي توانيم از اين تجربه موفق الگوبرداري کنيم. مطالعه را با وزير مربوطه در ميان گذاشتيم و چگونگي ترکيب اعضاي هيئت مقررات زدايي را در کره با آخرين مصوبه مجلس خودمان در هيئت مقررات زدايي مقايسه کرديم؛ کاملا مشهود بود که با قانون جديد هم چندان موفق نخواهيم شد. شخصا در چند جلسه هيئت مقررات زدايي شرکت کردم. در هيئتي كه قانون پيش بيني کرده، دو نماينده مجلس، معاون دادستاني، معاون بازرسي كل كشور، نماينده ديوان محاسبات و روساي اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف عضو هستند. اکثريت اعضاي حاضر با پيچيدگي مقررات دست و پاگير محيط کسب وکار آشنا نبوده و از دور دستي بر آتش دارند و براي مقررات زدايي تصميم مي گيرند. بنابراين بيراه نيست که اقدامي اساسي در اين زمينه صورت نگيرد. آنها يك سري از مجوزها را كم كردند كه اثر موثري بر کسب وکار نداشت و تفاوت معناداري در اين زمينه نمي بينيم.
به زعم بسياري از کارشناسان، اگر آقاي دكتر روحاني در امر اقتصاد؛ خاصه بخش توليد و اشتغال اندازه نيمي از بخش استراتژي بين الملل موفق بود، امروز پنج تا هشت ميليون از آراي رقيب را در سبد راي خودش داشت. پس توصيه به جناب دکتر روحاني اين است که موضوع عدم توفيق شايسته در بخش اقتصادي را آسيب شناسي کند. بايد بررسي شود كه مشكلات در بخش اقتصاد چيست. يكي از مشكلات بزرگ ما در حوزه بانک و بانکداري است. پس از بحران ٢٠٠٧ غرب، نهادهاي نظارتي بر سيستم بانكي قوي تر با مقررات منطبق بر شرايط بحران تنظيم و اجرا شد که اين تدبير موثر واقع شد و توانستند از بحران درآيند. سيستم بانكي ما در دوره قبل از آقاي روحاني كاملا از دنياي بيرون فاصله گرفت و بانک هاي ما عملا در تطبيق با بانکداري بين الملل اقدام موثري را انجام ندادند. اگر بخواهيم در اين زمينه اشاره اي داشته باشيم، يكي از استانداردهاي مورد قبول بسياري از کشورها مقررات بال است. مقررات بال١ مي گويد نسبت كفايت سرمايه بايد حداقل هشت درصد باشد. در بال٢ اين را به ريسک دارايي هاي بانک در مخرج کسر موزون مي کنند و به اين معناست كه بانک هرچه ريسك پذيرتر باشد، كار سخت تر و نسبت کفايت بيشتر مي شود. در مقررات جديد کميته بال موسوم به بال٣ كه قرار است از سال ٢٠١٨ عملياتي شود، بدهي هاي معوق از آورده سهام دار كسر مي شود؛ يعني تقريبا اکثريت بانك هاي ما از بعد اين استاندارد پذيرفته شده بين المللي شرايط غيرمطلوب دارند و مي توان گفت نسبت کفايت سرمايه بخش قابل توجهي از بانك هاي کشور حتي از استاندارد بال١ هم كمتر است. چه كار كرده ايم؟ چه ميزان سرمايه بانك ها را بالا برده ايم تا كسي كه در داخل بانك سپرده مي گذارد ريسك كمتري داشته باشد؟ بايد به نسبت کفايت سرمايه توجه بيشتري داشت و با افزايش سرمايه قدرت عملکرد بانک را افزايش داد و اگر مدير بانك يا موسسه اعتباري ريسك مي كند برعهده سپرده گذار قرار نگيرد و بايد ريسک متوجه سهام دار و هيئت مديره پاسخ گو براي سهام داراني كه هيئت مديره را انتخاب مي كنند باشد. موسسات غيرمجاز اعتباري و پولي هم امروز دردسرهاي گسترده اي را به وجود آورده اند که همه شاهدش هستيم.

براساس موضوعاتي که مطرح شد، بيشترين مشكل را در كدام وزارتخانه مي بينيد؟
الله داد: مي توان گفت تمام وزارتخانه ها و نهادهاي اقتصادي داراي مشکل هستند. به صورت ويژه من از وزارت صنعت و معدن نام مي برم. نمونه عيني آن در حمايت از صنعتي ديده مي شود که در بخش کيفيت کالاي توليدشده چندان همتي نداشته است. ١١٠ هزار فقره وام ٣٠ ميليون توماني از طريق سيستم بانكي كه خود دچار مشكل است، به صنعتي اختصاص يافت که كالايي توليد مي كند و ٥٠ سال است مورد حمايت دولت بوده و حالت پيرمردي را پيدا کرده که هنوز قدم برداشتنش با زمان کودکي تفاوتي نداشته و اگر حمايت نشود زمين خواهد خورد. امروز شجاعانه مي گويند توليدشان ٣٨ درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته، اما دريغ از صادرات اين توليدات داخلي. زماني توليد يك كالا مقبول است كه بتواند از نظر قيمت و كيفيت وارد بازارهاي رقابتي شده و محصول عرضه شده در اين بازار موفق باشد. چند درصد از توليد انبوه خودرو را مي توانيم در ساير كشورها عرضه كنيم؟ در غالب صنايع کشور آسيب هاي ناشي از تحريم ها، مديريت و نگاه دولتي ناشي از اقتصاد سياسي، تکنولوژي قديمي و عدم ثبات تصميمات در سطح کلان شرايط نامطلوبي را ايجاد کرده و نکته مهم تر اينکه استراتژي توسعه صنعتي قابل قبولي كه بتواند اجرا شود، در اين وزارتخانه وجود ندارد.

وزارت اقتصاد چطور؟ برخي از کارشناسان معتقدند كنترل بيش ازحد تورم باعث ركود بيشتر شد. چقدر با اين گفته موافقيد و چقدر عملکرد اين وزارتخانه از نظر شما قابل قبول است؟
بهكيش: قبل از پاسخ به اين سوال، بايد بگويم در دولت سرگرداني بسيار جدي وجود دارد. در همه جاي دنيا دولت ها وقتي روي کار مي آيند، برنامه اي با خودشان مي آورند كه در مناظرات اخير هم بعضي از كانديداها گفتند ما برنامه آورده ايم.
نمي دانم كسي برنامه آقاي روحاني را ديده يا نه، من كه نديده ام. ولي معمول اين است كه با خودشان برنامه مي آورند، اگر راي آوردند، متعهد به اجراي برنامه اي مي شوند كه به مردم ارائه داده اند. از يك طرف در ايران يك برنامه پنج ساله وجود دارد. اقتصاد مقاومتي هم که مورد تاييد رهبري است و مطرح است و همه سعي مي كنند از آن تبعيت كنند. اولين برداشت من اين است كه دولت در اينكه مي خواهد چه كار كند، سردرگم است. دوستان اشاره كردند و من هم مي گويم دولت دكتر روحاني قرار بود به سمت آزادسازي برود. در برنامه پنجم اين آزادسازي را به صراحت نداريم. در اقتصاد مقاومتي هم برداشت هاي متفاوتي وجود دارد، حتي از مقرراتي كه ايجاد كرده اند، استنباط هاي متفاوتي به دست مي آيد. در مقابل همه تاكيد مي کنند که صادرات بايد افزايش يابد که متاسفانه در سال گذشته صادرات صنعت ١٥ درصد کاهش داشته است. حالا مي گوييد وزير يا رئيس جمهور را ارزيابي كنيم، در كدام بستر؟ در بستر برنامه پنج ساله ارزيابي كنم، در بستر برنامه اي كه خودش در ذهن داشته، يا در بستر اقتصاد مقاومتي كه اعلام شده و همه خود را مكلف به اجراي آن مي دانند، در كجا بايد ارزيابي كنيم؟ يا اينكه ببينيم با اين همه پتانسيل كه داريم چه نوع اقتصادي بايد داشته باشيم تا بتوانيم اشتغال و درآمد و رفاه براي مردم ايجاد كنيم. در شرايطي كه هستيم به نظرم اگر يك اقتصاد باز داشته باشيم كه مردم واقعا بتوانند استعدادهايشان را ظاهر كنند، موفق خواهيم بود. شما به عنوان خبرنگار، من به عنوان كارشناس و استاد دانشگاه، هر كسي در هر جايي كه هست بتواند قابليت هايش را ظاهر كند. براي ظاهرشدن قابليت ها بايد در فضايي قرار بگيريم كه انگيزه داشته باشيم. اين فضاي ايجاد انگيزه را چه كسي بايد ايجاد كند؟ در قالب برنامه پنج ساله بايد ايجاد شود؟ برنامه دكتر روحاني يا اقتصاد مقاومتي؟ چه كسي بايد اين انگيزه را ايجاد كند كه در اين جامعه با ايجاد انگيزه و كار، اشتغال ايجاد كند. در سطح بين المللي مشکلاتي وجود دارد كه نمي توانيم با آن ارتباط برقرار كنيم. چه كسي بايد اين مشکلات را حل كند؟ مسلما كار دولت است. دكتر روحاني و وزارت اقتصاد بعد از حصول برجام بايد پيش بيني مي كردند بعد از حل روابط سياسي، روابط اقتصادي هم بايد درست شود. بايد پيش بيني مي كردند كه بانك هاي بزرگ با ايران كار نخواهند كرد. چرا؟ چون زير فشار تهديد آمريكا هستند و دو سال قبل يكي از اين بانك ها نزديک به ١٠ ميليارد دلار جريمه پرداخت کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزي بايد مي دانست اين مشكل پيش خواهد آمد و همان جا مذاكرات را بايد به نحوي انجام مي دادند كه آمريكا فشار تهديد را از روي بانك ها بردارد. تا زماني كه سايه تهديد آمريكا روي سر بانك ها باشد، بانك ها نمي توانند با شبکه بانکي ما كار كنند. آمريكا گفته اگر با ايران كار كرديد، اجازه كاركردن در آمريكا را نخواهيد داشت. بنابراين وزراي ما و بانک مرکزي بايد پيش بيني مي کردند چه اتفاقاتي بعد از برجام خواهد افتاد و در نتيجه اطلاعات مي دادند. هيچ كدام متوجه اين موضوع نشدند. بنابراين به نظرم ١) دولت در شرايطي است كه نمي داند چگونه به اهداف دست يابد. ٢) خودش هم براي خودش برنامه اي مشخص نكرده كه خود را متعهد به اجراي آن بداند. براي مثال معاون اول رئيس جمهور در يك لحظه مي گويد بايد همه كالاها را قيمت گذاري كنم. اين خلاف همه جريانات حتي اقتصاد مقاومتي است. اين نشان مي دهد نمي دانند مي خواهند چه كنند و با جريان هاي روز پيش مي روند. بنابراين تصورم اين است كه دولت بايد اول تعيين كند مي خواهد چه كار كند. اگر مي خواهد خودش را در قالب اقتصاد مقاومتي طرح كند و كار ديگري انجام دهد، اين شدني نيست. به نظرم اقتصاد مقاومتي با برداشت درون گرايي به نفع ايران نيست. به نظر من بايد آزادسازي صورت بگيرد در غير اين صورت متاسفانه بايد بگويم تا آخر برنامه دكتر روحاني هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد و شايد اوضاع بدتر هم بشود.

يکي از مشكلات دولت نداشتن برنامه است اما چندصدايي هم نکته اي است که بارها به عنوان انتقاد از دولت مطرح شده؟ نظر شما چيست؟
غني نژاد: به نظرم هر دو از مشکلات دولت در دولت يازدهم بود. ما برنامه اي پنج ساله داريم كه الان به برنامه ششم رسيده ايم. به نظر من برنامه هاي پنج ساله جامع كلا بايد كنار گذاشته شوند. الان در دنيا از اين كارها نمي كنند و ما جزء آخرين بازمانده هايي هستيم كه به اين برنامه ها چسبيده ايم.
دولت بايد يك استراتژي اقتصادي براي برون رفت از مشكلاتي كه دارد، داشته باشد. قانون برنامه را نمي شود كاري كرد اما دولت بايد استراتژي خودش را مشخص و در همان چارچوب به آن عمل کند. يا اگر دولت اقتصاد مقاومتي را استراتژي خود قرار مي دهد چهار سال بعد که دولت تمام مي شود، بايد گزارش دهد كه چه كار كرده است. به نظرم جاي اين استراتژي خالي است و دولت بايد هرچه سريع تر اين كار را بكند. فلسفه اقتصادي كلي دولت، آنچه آقاي روحاني در مناظره سوم گفتند، اين بود كه بله؛ ما هم مي خواهيم اشتغال و رونق ايجاد كنيم، اما راه حل، پرداخت کارانه به بي كاران نيست، راه درست اين است كه اقتصاد را آزاد كنيم تا شكوفا شود، رونق ايجاد شود و اشتغال به وجود آيد و براساس آن صادرات شکل گيرد. بنابراين باز هم تاكيد مي کنم بايد يك استراتژي تعيين شود تا براساس آن تمام چارچوب ها شکل گيرد. به بحث اصلي برمي گردم؛ چينش وزرا بايد در چارچوب اين استراتژي باشد و آنهايي كه با اين استراتژي هماهنگ هستند، بيايند و كساني كه نيستند، كنار گذاشته شوند.
بهكيش: وزير اقتصاد بايد وزيري باشد كه قادر باشد اين مسئله را با كمك رئيس بانك مركزي حل كند. رئيس بانك مركزي بايد رئيسي باشد كه قدرت کافي داشته باشد و موسساتي را كه بدون مجوز پدر اقتصاد را درآورده اند، تعطيل يا تصحيح كند. بايد براساس نيازي كه وجود دارد وزرا انتخاب شوند. در شرايط شيك و فرهيخته نيستيم كه چند نفر دانشگاهي را انتخاب كنند. بعيد نيست يك نظامي اقتصاددان بايد موقتا رئيس بانك مركزي شود. نمي دانم چه كسي اين قدرت را دارد كه اين موسسات بدون مجوز را تصحيح كند.
البته بايد درک درستي از مسائل اقتصادي کشور داشته باشد. البته بانک هاي کشور هم با مشکلات جدي مواجه اند که تصحيح آن نياز به تدبير و منابع دارد که معمولا از منابع خارجي استفاده مي شود. علاوه بر آن بايد متقاضيان تسهيلات ٣٠درصدي که معمولا در حيطه قاچاق تعريف مي شوند هم سروسامان يابند. تا متقاضي براي پول گران هست عرضه پيدا مي شود.
غني نژاد: بايد چارچوب استراتژي روشن و منسجم باشد. در آن صورت مي توان پاسخ داد كه چه كساني مي توانند باشند. يكي از مشكلات دولت در چهار سال گذشته اين بود كه تيم اقتصادي اش هماهنگ نبودند. هماهنگ عمل نمي كردند و كارهاي يكديگر را تا حدي خنثي مي كردند. سازمان برنامه، بانك مركزي، وزارت صنعت و معدن با هم هماهنگ نبودند. براي نمونه يكي از وظايف مهم وزارت اقتصاد و دارايي به عنوان خزانه دار دولت اين است كه متولي تمام بدهي هاي دولت باشد. اوراق بدهي که هم اکنون در دستور کار دولت است، بايد در وزارت اقتصاد و خزانه داري برنامه ريزي و متمركز شود نه اينكه هر وزارتخانه براي خودش اوراق بدهي صادر كند و دولت، وزارت دارايي و خزانه داري هم اصلا خبردار نباشند. در دنيا اين تجربه ها وجود دارد. تمام امور مالي دولت بايد متمركز در خزانه داري باشد. بدهي ها احصا و براساس آن اوراق منتشر شوند، سررسيدها و بهره هايي كه بايد پرداخت شود، زمان بندي و بهره هاي متعلقه هر سال در بودجه آن سال منعکس شود. همه اينها مستلزم يك استراتژي كلي است. زماني که استراتژي مشخص شد، بعد بايد ببينيم كدام وزير اين توانايي را دارد. اگر توانايي ندارد بايد كسي بيايد كه بتواند اين كار را انجام دهد. اوضاع بانك ها هم موضوع خطيري است و بحث درباره آن صرفا اقتصادي نيست. يك آدم قوي از نظر نظام بايد باشد كه بتواند سياست را جلو ببرد. البته به نظرم دكتر روحاني اگر درست توجيه شده باشد، اين توانايي را دارد كه افرادي با اين توانايي را انتخاب كند. چون آقاي روحاني تجربه طولاني در سطح بالاي مديريتي در حوزه امنيت ملي دارد و متوجه عواقب اين مسائل است. بنابراين مي تواند از جنبه هاي مختلف سياسي، امنيتي و اجتماعي متوجه عواقب اين امر باشد. بنابراين پيش نياز اوليه چارچوب استراتژي كلي است و بعد چينش يك تيم اقتصادي منسجم.
الله داد: در ارتباط با استراتژي توسعه اقتصادي الزاما دولت بايد اين استراتژي را تدوين كند كه شامل بخش هاي مختلف صنعت، معدن، تجارت و كشاورزي خواهد شد. آنچه مسلم است؛ در سال هاي گذشته شاهد ركود سنگيني در اقتصاد بوديم. درآمدهاي نفتي مان به خاطر تحريم ها با کاهش جدي مواجه شد. در اين رابطه دولت حجيم براي رفع کسر بودجه و جانشين کردن کسر درآمد ناشي از تحريم به وصول ماليات پرداخت. سطح ماليات ها افزايش پيدا نكرد بلکه عمقش زياد شد. يعني كساني را كه به موقع صورت هاي مالي خود را تنظيم و ارائه كردند، ماليات پرداخت کردند. كسي كه امين بوده و دفاترش مرتب بوده، ماليات بيشتري پرداخت كرده است. اين همانند فرزند ذکور خانواده اي است كه به موقع به خدمت سربازي رفته، بخشوده نمي شود و كسي كه فرار كرده بعد از ١٠ سال با تخفيف معافيت مي گيرد. اين روش ها قطعا نمي توانند كارساز باشند. فشار مالياتي و بيمه تامين اجتماعي بر بنگاه ها، خاصه بنگاه هاي کوچک و متوسط بزرگ ترين مشكل كشور را كه امروز بي كاري است، تشديد مي كند و عملا سرمايه گذاري را در اين بخش ها کاهش مي دهد و فعاليت هاي سوداگرانه را تشويق مي كند. منطبق بر تعريف سازمان بين المللي کار اگر ميزان درصد بي کاري بخش جوان نيروي کار بيش از دوبرابر درصد نرخ بي کاري کشور شود، شرايط بحراني اعلام مي شود. در حال حاضر اين نسبت در کشور ما بيش از دوبرابر است. متاسفانه بخش بزرگي از آن هم متعلق به طبقه تحصيل کرده و فارغ التحصيل دانشگاه هاست. علاوه بر اين، امروز در بخش بزرگي از جامعه بي كاري مزمن داريم به اين شكل كه کساني بيش از يک سال در بازار کار عرضه کننده بوده ولي موفق نبوده و ديگر دنبال كار نمي گردند. هر روز هم بر اين جمعيت اضافه مي شود. بايد به اينها بپردازيم و فكر اساسي كنيم. بارها گفته شده، مردم ما در ٢٩ ارديبهشت حماسه آفريدند، اصلا قابل انتظار نبود، پيش بيني نمي شد پنج ساعت در يك صف بايستند كه بگويند آقاي روحاني ما با توفيقات و كاستي هايي كه در دوره قبل داشتيد، به نظرمان بهترين نامزد هستيد براي اينكه كشور را از اين شرايط خاص اقتصادي نجات دهيد. در اين راستا براي ايجاد اشتغال قطعا بايد به بنگاه هاي كوچك و متوسط بپردازيد چون اشتغال كه در ايران خودرو ايجاد نمي شود يا به زعم آقايي كه رقيب ايشان بود و مي خواست از طريق توسعه پتروشيمي ها اشتغال ايجاد كند. بايد به مشكل اصلي امروز بنگاه هاي كوچك و متوسط كه تامين مالي است، توجه شود؛ پژوهش هاي مختلف از جمله کار خوبي که در مرکز پژوهش هاي مجلس انجام شد و اشاره به مشکل بزرگ تامين مالي دارد؛ همچنين بزرگ ترين مشکل محيط کسب وکار ايران در شاخص Doing Business نشان مي دهد كه اين بنگاه ها براي دسترسي به منابع مالي مشکل اساسي دارند. هرچند بازار سرمايه بازار بسيار اصولي براي تامين سرمايه موردنياز مخصوصا كارخانه ها و شركت هاي بزرگ است كه از طريق آن براي خود منابع مالي به دست آورند اما همان‍طور كه آقاي دکتر غني نژاد اشاره كردند هر وزارتخانه به بازار سرمايه وارد شده است. اين موضوع تبديل شده به يك نوع رقابت شکننده ميان بانک ها با افزايش نرخ بين بانکي از يک سو و از سوي ديگر بانک ها با بازار سرمايه که نرخ را براي بازار سرمايه تا ٢٧ درصد بالا برده بودند. به اين نرخ هزينه هاي ديگري هم اضافه مي شود. حالا تصور کنيد بنگاهي بخواهد با اين نرخ ها وام دريافت كند و به امر توليد بپردازد. كدام بخش توليدي مي تواند اين قدر کارايي داشته باشد تا از پس سودهاي بالاي بانک ها برآيد؟ آيا غير از فعاليت هاي سوداگرانه، فعاليت ديگري هست؟ به اين ترتيب بيشتر بنگاه هاي كوچك و متوسط در اين شرايط دچار مشكلات عديده شدند كه بايد به آنها پرداخته شود و شرايطي را برايشان ايجاد كرد كه بتوانند در فضاي نابرابر واردات غيرقانوني، سر پا بمانند.
نكته ديگري که براي من عجيب است، اصرار اين دولت در سركوب نرخ ارز است، همان كاري كه دولت دهم انجام داد. دولت آقاي احمدي نژاد تا زمان وفور دلار هاي ناشي از فروش نفت خام اين ارز را در دامنه ٨٠٠ تا هزارو ٢٠٠ تومان نگه داشت و در سال ٩١ بر اثر تحريم درآمدها كاهش پيدا كرد، عرضه کننده اصلي با کمبود ارز مواجه و نرخ ارز بيش از آنچه در برنامه سوم توسعه مقرر شده بود افزايش يافت. توصيه محوريت صادرات براي کالاهايي که توليد مي شوند امروز در دستور کار توليدکنندگان بزرگ دنياست و دولت ها هم سعي در اتخاذ سياست هاي مالي و پولي در حمايت از اين توليدکنندگان دارند؛ اما در کشور شاهد اتخاذ سياست هاي پولي در تثبيت نرخ اسمي ارز يا به عبارت ديگر نرخ حقيقي منفي بوده ايم. صادر كننده ما امروز با سياستي كه بانك مركزي در پيش گرفته، تقريبا هرساله به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي با نرخ تورم درکشور هاي طرف مبادله به دليل آنکه نرخ تورم داخلي بالاتر است دچار زيان مي شود و قدرت رقابتش را با كالاي مشابه بيروني كه از مبادي قانوني و غيرقانوني به کشور وارد مي شود يعني به نرخ واقعي اش نيست، از دست مي دهد. به نظرم بهترين قانوني كه ما براي نرخ ارز تدوين كرده ايم قانون برنامه سوم توسعه بود كه متاسفانه هيچ گاه اجرا نشد و آن قانون شناور مديريت شده بود؛ با تركيبي از نرخ تورم داخلي و ميانگين وزني از تورم كشورهاي طرف مبادله كه بتوانند قدرت رقابتي توليدکننده داخلي را حفظ كنند. متاسفانه همواره شاهد بوده ايم که دولت ها سعي در کاهش نرخ سود به صورت دستوري داشته اند و همواره فقط در کوتاه مدت با تزريق منابع توفيق کوچکي نصيبشان شده. قطعا اگر آرشيوتان را مروري كنيد مي بينيد شوراي پول و اعتبار چند بار نرخ سود بانکي را بدون ملاحظه بازار، بدون درنظرگرفتن شرايط و ابزار در دست بانك مركزي و بانك ها، به صورت دستوري کاهش داده است. آخرين بار نرخ سود را تا ١٥ درصد کاهش دادند كه حتي دو ماه هم دوام نياورد و دامنه هم پيدا نکرد و يکي از دلايل اصلي که در تصميم گيري شوراي پول و اعتبار به آن توجه نشد، وجود و عملکرد موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز در بازار پول است. اين موسسات در بازار پول اخلال ايجاد مي كنند. موسسات پولي اعتباري كه مجوز ندارند، قيمت تمام شده پول برايشان پايين تر است. حداقل ١٣ درصد نرخ سپرده قانوني را به بانک مرکزي نمي پردازند. سودهاي اغواکننده به مردم پيشنهاد مي كنند و متاسفانه بانک مرکزي هم خيلي کند در اطلاع رساني به مردم اقدام کرد. با اعلام نرخ هاي بالا براي سپرده گذاري و تبليغات فراوان در رسانه هاي مختلف حرکت پول از سوي بانك هاي داراي مجوز به سمت موسسات بدون مجوز را شاهد بوده ايم که بخش زيادي از اين پول ها وارد فعاليت هاي سوداگرانه شد. آخرين مثالي كه در نبود هماهنگي تيمي دولت يازدهم مي توانم عرض كنم مسئله طرح قانون بانكداري بدون رياست كه در مجلس طرح و به دليل اينكه دولت لايحه اش را به مجلس ارائه نکرد، نهايتا مجلس هم وارد عمل شده و همان طرح را در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار داده و به جلو مي برد.
همه ما به خوبي به اين امر واقف هستيم اگر قرار باشد يك قانون مادر تغيير كند يا با قانوني جايگزين شود نمي تواند به واسطه افرادي كه متخصص امر نيستند طرح يا جايگزين شود و حتما ديري نخواهد گذشت که در اجرا دچار مشكل مي شود. پس بايد لايحه ازسوي افراد کارشناس صاحب علم و تخصص كه خوشبختانه در بانك مركزي مشغول هستند، تهيه شود و در مجلس چكش كاري شود. اگر روي اين طرح كار جدي و کارشناسي نشود و كار علمي از آن به دست نيايد حتما در آينده مشکلات جدي را به بار خواهد آورد.

درباره دولت بارها گفته شده كه كابينه خسته و پير است. بعد از انتخابات و انتخاب دوباره روحاني جوان سازي كابينه و استفاده از وزراي زن در آن مطرح شده است. به نظرتان ضرورت در اين مورد چيست؟
بهكيش: قبل از پاسخ به اين سوال لازم است بحث قبلي را بازتر کنم. وقتي در مورد استراتژي صحبت مي كنيم منظورمان اين نيست كه يك تيم ١٠ جلد كتاب تهيه كند و در قفسه ها باقي بماند. به نظرم منظور از استراتژي اين است كه مشكلات اصلي كه مي خواهيم حل كنيم را مشخص، اولويت بندي و چگونگي دسترسي به آنان را مشخص كنيم. اولين مورد اشتغال است. مسئله اشتغال با کمک به كارخانه هايي كه نصفه نيمه كار مي كنند حل نمي شود. اگر هدف اشتغال است از اين راه به هدف نمي رسيد. اشتغال جديد زماني ايجاد مي شود كه سرمايه گذاري جديد و كار جديد شکل گيرد؛ بنابراين اگر هدف اول آقاي روحاني واقعا ايجاد اشتغال است بايد سرمايه گذاري جديد انجام شود. آيا در داخل كشور منابعي داريم كه بتوان سرمايه گذاري کرد؟ به نظرم تا زماني که بهره ٢٠درصد در بازار هست کسي پولش را صرف سرمايه گذاري نمي کند. با اطلاعاتي كه از اتاق بازرگاني دارم سرمايه هاي موجود سرمايه گذاران روي زمين است؛ يعني سرمايه ها تبديل به كارخانه، شركت، دفتر يا ماشين آلات شده است؛ بنابراين منابع جديد زيادي در ايران آزاد نخواهد شد مگر کسب وکاري که سودي بالاتر داشته باشد. دولت هم كه سرمايه گذاري مي كرد منابع جديدي ندارد که اگر داشت بودجه عمراني دولت تقريبا به صفر نمي رسيد. بانك ها هم ديگر پولي اضافي در بساط ندارند؛ علاوه بر اينکه کسي با نرخ هاي بالا سرمايه گذاري نمي کند. بخش خصوصي هم تواني كه داشت به نظرم مستهلك شده است؛ بنابراين سرمايه بايد از خارج به داخل كشور وارد شود. اين پول از كجا بايد بيايد كه ايده هاي جديد تبديل به كاري شود كه اشتغال ايجاد كند و صنايع كوچك و متوسط بتواند راه بيفتد؟ با يك برداشت غلط از اقتصاد مقاومتي سال ها جلوي سرمايه گذاري خارجي را به نوعي مسدود كرديم. هرچند اگر راه را مسدود نكنيم هم به راحتي سرمايه گذار خارجي نخواهد آمد. بايد جاده را هموار كنيم كه بيايند. اولين كار براي ايجاد اشتغال اين است كه مسئله بانك ها حل شود كه بانك ها به ايران بيايند و بتوان سرمايه گذاري را جذب كرد، آن هم نه فقط در حوزه نفت و گاز، سرمايه گذاري بايد در زمينه اي باشد كه بتواند اشتغال ايجاد كند.
در عسلويه ٥٠ ميليارد دلار يا بيشتر سرمايه گذاري شده ببينيد چند نفر شاغل شده اند. اين صنعت خيلي خوب است، صادرات بسيار خوبي دارد و منابع ارزي مملكت را تامين مي کند اما اشتغال براي افراد تحصيل کرده ايجاد مي كند. به نظرم استفاده از وزراي جوان يا بانوان بستگي به لياقتشان دارد و اينكه چه برنامه اي براي اداره کشور داريم. در وزارت اقتصاد و سازمان هاي مربوط به جذب سرمايه گذاري خارجي، بايد از افرادي استفاده كنند كه بتوانند اين پول را جذب كرده و بياورند. واقعا بازاريابي نياز داريم. بايد كسي باشد كه بتواند اين ماركتينگ را انجام دهد. در راس بانك مركزي بايد كسي باشد كه بتواند موسسات غيرمجاز را تعطيل يا تصحيح كند. اصولا رئيس بانك مركزي بايد اقتصاددان باشد، چون سياست گذار اصلي بازار پولي است. ولي در شرايط فعلي به فردي نياز است که قادر باشد مسئله کشور را حل کند. الان با اين موسسات غيرمجاز به مشكل برخورده ايم. نکته ديگر که خيلي مهم است و در مناظرات هم به آن اشاره شد اين است كه بين ١٥ تا ٢٠ ميليارد دلار قاچاق وارد کشور مي شود. قاچاق مواد مخدر را هم به اين ميزان اضافه كنيد. جمع اين پول مي تواند حداقل سه دور در سال بگردد. يعني قاچاقچي (هر كسي كه هست) مي تواند با سرمايه اي كه دارد سه بار قاچاق بياورد و بفروشد. اگر هر بار ٣٠ درصد سود كند، يعني در سال، ٩٠درصد مي تواند سود داشته باشد. كسي كه سود ٩٠درصدي دارد مي تواند به بانك بابت وام ٣٠ درصد بهره بدهد. ولي هيچكدام از كارخانه ها نمي توانند ٣٠ درصد بهره را بپردازند. تجارت عادي رقابتي نمي تواند ٣٠ درصد بهره بدهد. پس پول بانك ها عموما به صورت مستقيم يا غير مستقيم نزد قاچاقچي ها مي رود يا كارخانه هايي كه به خاك سياه مي نشينند از بانك پول مي گيرند و با قرض گرفتن تصور مي كنند كه شايد بتوانند يك ماه ديگر كارخانه را سر پا نگه دارند. يا آنان که قصد پس دادن ندارند. اين حالت طبيعي اقتصاد نيست. براي اين نوع اقتصاد هر روز مي تواند مشكلات عمده اي پيش بيايد. تجمع سپرده گذاران کاسپين که چندين بار تکرار شد از جمله اتفاقات خطرناك در اقتصاد است كه مي تواند باز هم تكرار شود. وزرايي كه قرار است انتخاب شوند بايد استراتژي داشته باشند و ملزومات هر كار را مشخص کنند. مثلا چند هدف را مشخص و ملزومات آن را هم تعيين كنند. اين مي شود استراتژي همه وزارتخانه ها، ارگان ها و نهادها هم بايد با هم هماهنگ باشند.

پس اينكه جوان باشند يا از خانم ها استفاده شود مهم نيست. مهم داشتن برنامه است.
بهكيش: قطعا بايد كساني باشند كه توان انجام آن كار را داشته باشند. يكي از وزيران ما سن خيلي بالايي دارد و همه چشمشان دنبال ايشان است. شايد براي شرايط خاصي که داريم بانوان تحصيل کرده بهتر باشند زيرا که آنها با کسي رودربايستي ندارند.
غني نژاد: كسي كه جاي افراد مسن مي آيد جدا از اينكه جوان باشد يا خانم، بايد كاربلد باشد و توان و جسارت هم داشته باشد.
الله داد: به نظر من بايد شرايط احراز شغل و منصب را داشته باشد. آقاي روحاني بايد شرايط احراز براي مديران مياني و ارشد را به صورتي شفاف تهيه و عرضه كند. مثلا فلان مسئول در سمتي كه هست اگر بايد مهندس، دکتر يا متخصص کشاورزي باشد بايد تجربه و تحصيلات مرتبط را در پيشينه خود داشته باشد و خلاصه اينکه شايسته سالاري را سرمشق انتصابات در دور دوم رياست جمهوري قرار دهند. اگر بخواهيم مثالي بزنيم مي توان به شوراي پول و اعتبار اشاره کرد. در اين شورا كه ركن اصلي بانك مركزي و تعيين کننده سياست هاي پولي کشور است، تركيب ١١نفره صاحبان راي که بيشتر دولتي هستند همگن نبوده و کمتر متخصصان پولي در ميانشان ديده مي شود.
بهكيش: تركيب شوراي پول و اعتبار حتما بايد تخصصي باشد. الان فقط متقاضيان پول در اين شورا هستند كه بانک مرکزي را وادار به چاپ پول مي کنند. بنابراين شوراي پول و اعتبار فعلي و با اين ترکيب به هيچ وجه به درد نمي خورد. از يك طرف مي گوييم دولت بايد كوچك شود، يعني بايد يك عده را بي كار كند. تجربه اي را نقل مي کنم. سال ها قبل که وزارت صنعت و معدن که شامل سه وزارت معادن و فلزات، صنايع سنگين و صنايع بود، آقاي محلوجي در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي وزير معادن و فلزات بود و من مشاور اقتصادي بودم. ذوب آهن، فولاد مباركه و تمام توليدکنندگان فولاد زير نظر آن وزارتخانه بود. تصميم گرفتيم دولت را كوچك كنيم. آن زمان ذوب آهن ٣٥ هزار نفر نيرو داشت. آقاي محلوجي اين جمعيت را به ١١ هزار نفر تبديل كرد. افرادي كه از ذوب آهن رفته بودند بي كار نشدند بلکه شركت هايي تاسيس شد که اين افراد در آن به کار مشغول شوند و به ذوب آهن خدمات ارائه کنند. آقاي محلوجي اين کار را تا دو سال براي آنها تضمين كرد كه خودشان را پيدا كنند. الان در اصفهان و تهران تعداد زيادي از اين شركت ها هست كه از قِبَل ذوب آهن درآمد دارند. زمان آقاي احمدي نژاد مي خواستند اشتغال ايجاد كنند و رفتند سراغ ذوب آهن. با اين اقدام دوباره جمعيت ذوب آهن زياد شد. ذوب آهن را ١١ هزار نفر به خوبي اداره مي كردند و محصول خوبي هم توليد مي كردند. وقتي اين همه جمعيت به آنها اضافه شود طبيعي است که توليد محصول هم مي خوابد به جاي اينكه افزايش پيدا كند.
غني نژاد: در دولت نهم و دهم ٥٠٠ هزار نفر به پرسنل دولت اضافه شد. يعني كمتر از دو ميليون نفر شد دو ميليون و ٥٠٠ هزار نفر.
بهكيش: وقتي مي خواهيم اشتغال ايجاد كنيم نبايد از اين حقه بازي ها انجام دهيم كه به مديرعامل ذوب آهن فشار بياوريم كه نيروهاي جديد زيادي را استخدام كند. بايد جامعه را از نظر فرهنگي، سياسي باز كنيم تا خلاقيت افراد رشد كرده و راه را براي سرمايه گذاري باز كنيم كه اين دو با هم هماهنگ شده و اشتغال پايداري ايجاد كنند.

كدام وزارتخانه ها نياز به تغييرات کليدي دارند؟
غني نژاد: به نظرم اين طور بحث نكنيم بهتر است چون با كسي كه مشكل شخصي نداريم. مي خواهيم مشكل را اصولي حل كنيم. در چارچوب منسجم استراتژي معين دولت، تصور شخص بنده اين است كه همان طور كه آقاي روحاني گفته بايد به دنبال اقتصاد رقابتي مبتني بر بخش خصوصي واقعي بود. اگر اهداف استراتژي دولت مشخص شود، براي رسيدن به آن، مجموعه وزرا بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه به اين فكر معتقد و متعهد باشند. كسي كه اعتقاد دارد از طريق كمك و حمايت مي شود اشتغال ايجاد كرد و صنعت داخلي را رشد داد با استراتژي ايجاد اقتصاد رقابتي خوانايي ندارد. رقابت و حمايت، دو مقوله متفاوتند. با تفکر حمايتي نمي توان اقتصاد رقابتي ايجاد کرد. آقاي روحاني بايد با گروه مشاوران اقتصادي تشکيل جلسه بدهد و بگويد چارچوبي كه ما ترسيم كرديم اقتصاد رقابتي و آزاد است، بنابراين كساني مي توانند متصدي امور باشند كه در اين چارچوب فكر و عمل كنند و تجربه شان هم مي تواند نشان دهد كه در اين زمينه عمل كرده اند يا نه. چون موردبه مورد اگر وارد شويم بحث هاي انحرافي پيش مي آيد.
بهكيش: من الان نمي دانم دكتر روحاني مي خواهد در وزارت اقتصاد چه كار كند؟ آيا مي خواهد آنچه من مي گويم انجام دهد يا فكر ديگري در ذهن دارد. اگر هدف ايجاد فضاي رقابتي است، وزير فعلي، مناسب نيست زيرا اعتقادي به رقابت ندارد. رئيس كل بانك مركزي بايد مشخصاتي که عرض کردم داشته باشد. آنچه روشن است، با روش هاي فعلي باري به منزل نمي رسد. البته خوب است از خود آنان هم سوال شود که چرا نتوانستند مشکلات را حل کنند. اگر حاضر به حرف زدن باشند، احتمالا حرف هاي شنيدني بسيار دارند.
الله داد: اما آقاي دکتر بهکيش نظارت بر بانك ها مقوله عقب افتاده اي در بانك مركزي است. فقط موسسات مالي مشکل نيستند.
بهكيش: بله من هم همين را عرض مي کنم که نظارت بسيار ضعيف بوده. نظارت بانک مرکزي بايد تا جايي پيش برود كه بتواند موسسات غيرمجاز را تعطيل كند.
الله داد: حبس بسياري از منابع بانك ها در املاك يک معضل ديگر در نظام بانکي است. مشکلات موجود فقط به موسسات غيرمجاز برنمي گردد. در موسسات قانوني بيش از ٥٠ درصد سپرده ها در سيستم بانكي تقريبا قفل است و هيچ گردشي ندارد. بخش بزرگي از اين شرايط ناشي از عدم نظارت دقيق بر عملکرد بانک ها در يک دهه گذشته بوده است.
غني نژاد: در شرايط فعلي بانک هاي قانوني هم دچار مشکل هستند.
بهكيش: بازار سرمايه بسيار مهم است. از ابتداي انقلاب تاكنون رئيسي كه بتواند بازار سرمايه را کارآمد كند نداشتيم. بايد كسي در راس باشد كه بازار سرمايه مدرن را پياده و مسئولان را قانع كند كه اين بازار بايد تغيير كند تا بتواند براي صنايعي كه مي خواهند به وجود بيايند، سرمايه تامين كند. بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه ها و واحدهاي توليدي كه مي خواهند ايجاد شوند مي تواند از طريق اوراق بدهي از بازار سرمايه تامين شود، ولي بازار سرمايه به شکلي كه درحال حاضر اداره مي شود اين قابليت را ندارد. اميدوارم كاري كه آقاي روحاني مي گويد را انجام دهد، نه اينكه بگويد تا ما دلمان خوش باشد مثل دوره قبل كه اين طور شد.
الله داد: من به شرايط احراز پست اصرار دارم. در كشور ما آن قدر كه از شايسته سالاري صحبت مي کنيم و بر آن تاكيد داريم، متاسفانه به آن عمل نمي کنيم. پست ها را به گروه هاي سياسي واگذار کرده ايم. مسئله اتوبوسي آمدن و رفتن در كابينه ها تا سطح مديران کل را بعضا شاهد بوده ايم. شرايط احراز پست براي مديران ارشد و مياني بايد لحاظ شود. يک نکته هم در مورد کارکنان مازاد بخش دولتي که در ابتداي صحبتم از مشاور رياست جمهور نقل کردم، نکته اي هم لازم مي بينم اضافه کنم و آن تعداد زياد فارغ التحصيلاني است که خروجي دانشگاه ها هستند، ولي با نياز صنعت هماهنگ نيستند و يکي از مشکلات محيط کسب وکار در ايران بر اساس گزارش رقابت پذيري در سال ٢٠١٧ همين مسئله است، به شکلي که براي کارفرما حداقل بين شش ماه تا يک سال فرصت و هزينه دارد تا نيروي خارج شده از دانشگاه مستعد محيط صنعتي شود. گاهي در جلسات فعالان اقتصادي با اين سوال روبه رو مي شويم؛ آيا در وزارت علوم و تحقيقات، وزير يا معاون مرتبط يک بار وارد كارخانه يا فضاي كسب وكار شده يا از يك فعال پرسيده شده سيلابسي كه وزارت براي دروس تهيه كرده يا عزيزي كه فارغ التحصيل مي شود به درد شما مي خورد يا نه؟ يا فقط چند دانشگاه به اين امر پرداخته که خروجي کارشان به درد فضاي کسب وکار نمي خورد. اگر از چنين وزير علومي خبر داريد، ما را هم آگاه کنيد. يكي از موانع كسب وكار ما فارغ التحصيل دانشگاهي است که براي کار در صنعت آموزش هاي لازم را نديده است. ارتباط دانشگاه ها با صنعت بايد نزديك تر باشد. در تركيه، کشور همجوار ما، دانشكده اي متعلق به اتاق بازرگاني تركيه است. دانشجوها دو ترم سر كلاس و يك ترم به تجربه کاري مشغول مي شوند و وقتي فارغ التحصيل مي شوند يك سال سابقه كاري موثر دارند. فارغ التحصيل نمي شوند، مگر اينكه كارفرما آنها را براي فارغ التحصيلي تاييد كند و برخي هزينه هاي تعليم اين دانشجويان نيز برعهده دولت است، بنابراين با اين روش هزينه هاي کارفرما تا حد زيادي كم مي شود.
در مورد آن ٤٠ درصدي كه گفته شد نيروي مازاد دولت هستند، دولت مي تواند دريافتي ماهانه را تضمين کند، با برنامه اي که بخش بزرگي از آنها براي جذب در بازار كار بخش خصوصي مهيا شوند. به اين شکل که كارمندي كه مازاد تشخيص داده شده، براساس تحصيلاتي كه دارد، در كلاس هاي خاصي شرکت و در صورت موفقيت حقوق دريافت كند. اين کلاس ها مي تواند به اختيار داوطلب در همه حوزه هاي صنعت و خدمات قرار گيرد. بخش بزرگي از اين نيرو ها پس از به روزشدن مي توانند جذب بازار کار شده و هزينه اضافي نيز بر دولت نداشته باشند.

 روزنامه شرق ، شماره 2889 به تاريخ 27/3/96، صفحه 4 (اقتصاد)

اين قسمت در حال حاضر بسته است.