درباره “اصلاح‌ناپذیری نظام و ضرورت رفراندم”

صفحه دو آخرهفته: درباره “اصلاح‌ناپذیری نظام و ضرورت رفراندم”

در هفته ای که گذشت، پانزده فعال فرهنگی سیاسی در ایران و خارج از کشور با صدور بیانیه ای اعلام کردند کارنامه چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی، حاکی از اصلاح ناپذیری این نظام سیاسی است. به اعتقاد آنان، جمهوری اسلامی با انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیزِ امور، به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است. امضاکنندگان این بیانیه گفته اند با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندومی تحت نظارت سازمان ملل متحد هستند برای تعیین نوع حکومت آینده. بیش از نیمی از امضاکنندگان این بیانیه در ایران زندگی می کنند: نسرین ستوده، جعفر پناهی، ابوالفضل قدیانی، محمد سیف‌زاده، حشمت‌الله طبرزدی، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد بارها در گذشته بازداشت شده اند و سال ها در زندان بوده اند و نرگس محمدی، دیگر امضاکننده این بیانیه هم کانون در زندان به سر می برد. در خارج از کشور نیز شیرین عبادی، پیام اخوان، محسن سازگارا، حسن شریعتمداری، محسن کدیور، کاظم کردوانی و محسن مخملباف این بیانیه را امضا کرده اند. در این برنامه به بررسی دلایل خواست رفراندم و بحث درباره چند و چون آن پرداخته و پرسیده ایم آیا نظام جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیر است و برگزاری رفراندم آزاد، ضروری و ممکن؟ مهمانان برنامه: دو نفر از امضاکنندگان این بیانیه: حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، و محسن مخملباف، نویسنده و کارگردان سینما، و دو نفر از منتقدان این بیانیه: ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی، و فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی.

بی بی سی

اين قسمت در حال حاضر بسته است.