چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟ (ویدیو)

«میزگرد جمهوری خواهی»
چگونه می شود مسئولین فاجعه ۶۷ را به محاکمه کشید؟
مهمانان: آقایان همایون مهمنش از سازمانهای جبهه ملی ایران خارج از کشور
حجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
بهروز ستوده از همبستگی جمهوری خواهان ایران
مزدک لیماکشی اتحاد جمهوری خواهان ایران

۹ امرداد ۱۳۹۸ برابر با ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان

اين قسمت در حال حاضر بسته است.