گفتگو درباره اعتراض های دانشجویی پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی

گفتگو با فرزانه عظیمی، مهدی فتاپور و کوروش پارسا درباره اعتراض های دانشجویی پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی

نگاهی به شرایط ساسی ایران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی

Pouyesh 01-12-20 پویش from reza goharzad on Vimeo.برنامه پویش – تلویزیون اندیشه

Leave a Reply

Your email address will not be published.